Název výzvy: 1.3 Vzdělávání

Místní akční skupina Podlipansko, o.p.s. se sídlem Tř. Jana Švermy 141, 28911 Pečky, IČ: 27408507 vyhlašuje avízo výzvy k předkládání žádostí o podporu prostřednictvím Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.
Investiční priority 2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
Specifického cíle 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Datum vyhlášení výzvy: 31.7.2017
Datum zahájení příjmu žádostí: 31.7.2017
Datum ukončení příjmu žádostí: 3.10.2017 ve 14 hodin

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 100 000 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 3 000 000 Kč

 

Příklady podporovaných aktivit

 • Aktivita Infrastruktura předškolního vzdělávání: stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do tří let, dětských skupin a mateřských škol v území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit
 • Aktivita Infrastruktura základních škol:

- stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory)

- rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol

- zvýšení kapacit škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit

 

Oprávnění žadatelé

 • Společné pro všechny aktivity:
 • kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu
  • Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

- zařízení péče o děti do 3 let

- školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání

- další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti

  • Aktivita Infrastruktura základních škol

- školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání

- další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit

 

Cílové skupiny

   • Společné pro všechny aktivity

-  osoby sociálně vyloučené 

- osoby ohrožené sociálním vyloučením 

- osoby se speciálními vzdělávacími potřebami

- pedagogičtí pracovníci

- pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb

   • Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

- děti do 3 let

- děti v předškolním vzdělávání

   • Aktivita Infrastruktura základních škol

- žáci

 

 LOGO PODLIPANSKO

kancelář a korespondenční adresa:
MAS Podlipansko, o.p.s.
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu: 438868349/0800

červenec 2017
Ne Po Út St Čt So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Log in

create an account