Název výzvy: 1.2 Hasiči

Místní akční skupina Podlipansko, o.p.s. se sídlem Tř. Jana Švermy 141, 28911 Pečky, IČ: 27408507 jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje "Společně 2014+“ vyhlašuje 5. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem "Výzva MAS Podlipansko – IROP – 1.2 Hasiči" VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 69 "Integrovaný záchranný systém - Integrované projekty CLLD"

Datum a čas zahájení výzvy: 21.12.2017 ve 14 hodin

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti: 21.12.2017 ve 14 hodin

Datum a čas ukončení výzvy: 20.3.2018 ve 14 hodin

 

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů:

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 100 000 Kč
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 604 210,52 Kč

Příklady podporovaných aktivit:

Aktivita Technika pro integrovaný záchranný systém
Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro:
- výkon činností spojených s extrémním suchem;(ORP Kolín, Nymburk, Říčany)
- výkon činností v souvislosti s únikem nebezpečných látek. (ORP Kolín, Říčany)

Oprávnění žadatelé:

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR;
- hasičské záchranné sbory krajů;
- Záchranný útvar HZS ČR;
- obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) – jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III) podle přílohy zákona o požární ochraně);
- Ministerstvo vnitra - Policejní prezidium ČR;
- krajská ředitelství Policie ČR;
- kraje (kromě hl. m. Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické záchranné služby krajů;
- státní organizace, která zřizuje jednotku HZS podniku s územní působností.

 Cílové skupiny:

Obyvatelé ČR, orgány krizového řízení obcí a krajů a organizačních složek státu, složky integrovaného záchranného systému.

Další důležité informace o výzvě se dočtete v záložce DOKUMENTY

Obecná a specifická pravidla k této výzvě naleznete na http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy

Elektronické podání prostřednictvím MS2014+ na https://mseu.mssf.cz


Notice: Undefined property: stdClass::$cwgallery in /var/www/clients/client2/web25/web/components/com_cwcourses/views/cwcourse/tmpl/default.php on line 217

 

 LOGO PODLIPANSKO

kancelář a korespondenční adresa:
MAS Podlipansko, o.p.s.
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu: 438868349/0800

srpen 2019
Ne Po Út St Čt So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Log in

create an account