MAS Podlipansko, o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „Společně 2014+“ oznamuje změny v 6. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem:

Název výzvy: 6. Výzva MAS Podlipansko - IROP - 1.3 VZDĚLÁVÁNÍ

Změna se týká data ukončení této výzvy.

Místní akční skupina Podlipansko, o.p.s. se sídlem Tř. Jana Švermy 141, 28911 Pečky, IČ: 27408507 vyhlašuje 6. výzvu k předkládání žádostí o podporu prostřednictvím Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v rámci Integrovaného regionálního operačního programu s názvem: "6. Výzva MAS Podlipansko - IROP - 1.3 VZDĚLÁVÁNÍ"
Investiční priority 2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
Specifického cíle 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

Datum vyhlášení výzvy: 28.2.2019
Datum zahájení příjmu žádostí: 28.2.2019 ve 14 hodin
Datum ukončení příjmu žádostí: 20.6.2019 ve 14 hodin

Alokace výzvy MAS: 9 476 625,21 Kč

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:     200 000 Kč
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 3 000 000 Kč

 

Jak podat výzvu? Vše potřebné naleznete výše v záložce "Dokumenty" v souboru "Cesta systémem do podvýzvy".

Příklady podporovaných projektů

Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

- přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotního vzdělávání

- rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)

- nákup pozemků a staveb (nemovitosti)

- pořízení vybavení budov a učeben

- pořízení kompenzačních pomůcek

Podpora může být poskytnuta pouze ve vazbě na klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

- Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání nebo s Krajským akčním plánem vzdělávání

 

Oprávnění žadatelé

  • Společné pro všechny aktivity:

- kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu

  • Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

- školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání a základního vzdělávání

- další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit

 

Cílové skupiny

  • Společné pro všechny aktivity

-  osoby sociálně vyloučené 

- osoby ohrožené sociálním vyloučením 

- osoby se speciálními vzdělávacími potřebami

- pedagogičtí pracovníci

- pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb

  • Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

- žáci (studenti)

- děti v předškolním vzdělávání

- pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže

- dospělí v dalším vzdělávání


Notice: Undefined property: stdClass::$cwgallery in /var/www/clients/client2/web25/web/components/com_cwcourses/views/cwcourse/tmpl/default.php on line 217

 

 LOGO PODLIPANSKO

kancelář a korespondenční adresa:
MAS Podlipansko, o.p.s.
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu: 438868349/0800

srpen 2020
Ne Po Út St Čt So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Log in

create an account