Pozor změna č.2: Navýšení alokace výzvy na 4 157 924,28 Kč

Pozor změna č.1: Prodloužení této výzvy do 15. 1. 2021

Název výzvy: 1.3 Vzdělávání

Místní akční skupina Podlipansko, o.p.s. se sídlem Tř. Jana Švermy 141, 28911 Pečky, IČ: 27408507 vyhlašuje 11. výzvu k předkládání žádostí o podporu prostřednictvím Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v rámci Integrovaného regionálního operačního programu s názvem "Výzva MAS Podlipanskko - IROP -1.3 Vzdělávání" VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 68 „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD“

Datum vyhlášení výzvy: 16.9.2020 v 16 hodin
Datum zahájení příjmu žádostí: 16.9.2020 v 16 hodin
Datum ukončení příjmu žádostí: 15.1.2021 ve 14 hodin

Alokace výzvy MAS:  4 157 924,28 Kč (původně: 3 077 481,00 Kč)

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:    200 000 Kč
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 3 077 481 Kč

Jak podat výzvu? Vše potřebné naleznete výše v záložce "Dokumenty" v souboru "Cesta systémem do podvýzvy".

Typy podporovaných projektů

Aktivita Infrastruktura základních škol
- stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí
- rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)
- nákup pozemků a staveb (nemovitostí)
- pořízení vybavení budov a učeben
- pořízení kompenzačních pomůcek
- zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu
Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro základní vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy MAS ve vazbě na:
- klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory);
- budování bezbariérovosti škol;
- ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, ve kterém se nachází sociálně vyloučená lokalita navíc rozšiřování kapacit kmenových učeben.
Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání.

 Oprávnění žadatelé

- kraje
- organizace zřizované nebo zakládané kraji
- obce
- organizace zřizované nebo zakládané obcemi
- nestátní neziskové organizace
- církve
- církevní organizace
- organizační složky státu
- příspěvkové organizace organizačních složek státu
- školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání
- další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit

Další důležité informace k této výzvě naleznete v záložce DOKUMENTY

Obecná a specifická pravidla k této výzvě naleznete na https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/detaily-temat/clld

Elektronické podání prostřednictvím MS2014+ na https://mseu.mssf.cz


Notice: Undefined property: stdClass::$cwgallery in /var/www/clients/client2/web25/web/components/com_cwcourses/views/cwcourse/tmpl/default.php on line 217

 

 LOGO PODLIPANSKO

kancelář a korespondenční adresa:
MAS Podlipansko, o.p.s.
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu: 438868349/0800

září 2021
Ne Po Út St Čt So
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Log in

create an account