Název výzvy: 1.4 a) Sociální bydlení

Místní akční skupina Podlipansko, o.p.s. se sídlem Tř. Jana Švermy 141, 28911 Pečky, IČ: 27408507 jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje "Společně 2014+" vyhlašuje 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem "Výzva MAS Podlipansko - IROP-1.4 a) Sociální bydlení". Vazba na výzvu ŘO IROP č. 62 - Sociální infrastruktura - Integrované projekty CLLD

Datum a čas zahájení výzvy: 21.12.2017 ve 14 hodin

Datum zpřístupnění formuláře žádostí: 21.12.2017 ve 14 hodin

Datum a čas ukončení výzvy: 15.5.2018 ve 14 hodin

 

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů:

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 300 000 Kč
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 4 000 000 Kč

 

Příklady podporovaných aktivit:
pořízení bytů formou výstavby nových bytů, formou nákupu, rekonstrukce bytů, bytových domů či nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení včetně pořízení nezbytného základního vybavení.

Sociální bydlení musí splňovat parametry stanovené pro IROP uvedené ve specifických pravidlech výzvy.

Oprávnění žadatelé:
- obce
- nestátní neziskové organizace
- církve
- církevní organizace

Cílové skupiny:

Osoby v bytové nouzi:
- osoby spící venku (např. ulice, pod mostem, nádraží, letiště, veřejné dopravní prostředky, kanály, jeskyně, odstavené vagony, stany, garáže, prádelny, sklepy a půdy domů, vraky aut),
- osoby v nízkoprahové noclehárně,
- osoby sezonně užívající k přenocování prostory zařízení bez lůžek,
- muži a ženy v azylovém domě,
- matky nebo otcové s dětmi v azylovém domě,
- úplné rodiny v azylovém domě,
- osoby v domě na půli cesty,
- osoby ve veřejné komerční ubytovně (nemají jinou možnost bydlení),
- osoby v přístřeší po vystěhování z bytu,
- žadatelé o azyl v azylových zařízeních,
- osoby po opuštění věznice,
- osoby po opuštění dětské instituce či pěstounské péče,
- muži a ženy v seniorském věku,
- invalidé dlouhodobě ubytovaní v azylovém domě,
- osoby přechodně bydlící u příbuzných nebo přátel (nemají jinou možnost bydlení),
- osoby bydlící v bytě bez právního důvodu,
- osoby v nezákonně obsazené budově,
- osoby na nezákonně obsazeném pozemku (zahrádkářské kolonie, zemnice),
- osoby, které dostaly výpověď z nájemního bytu,
- osoby žijící v mobilním obydlí, např. maringotka, karavan, hausbót (nemají jinou možnost bydlení),
- osoby žijící v budově, která není určena k bydlení, např. osoby žijící na pracovišti, v zahradních chatkách se souhlasem majitele,
- osoby žijící v provizorních stavbách nebo v budovách bez kolaudace pro účely bydlení,
- osoby žijící v nevhodném objektu – obydlí se stalo nezpůsobilým k obývání (dříve mohlo být obyvatelné).

 

Další důležité informace o výzvě se dočtete v záložce DOKUMENTY

Obecná a specifická pravidla k této výzvě naleznete na http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy

Elektronické podání prostřednictvím MS2014+ na https://mseu.mssf.cz


Notice: Undefined property: stdClass::$cwgallery in /var/www/clients/client2/web25/web/components/com_cwcourses/views/cwcourse/tmpl/default.php on line 217

 

 LOGO PODLIPANSKO

kancelář a korespondenční adresa:
MAS Podlipansko, o.p.s.
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu: 438868349/0800

srpen 2019
Ne Po Út St Čt So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Log in

create an account