MAS Podlipansko, o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „Společně 2014+“ oznamuje změny v 7. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem:

Název výzvy: 7. Výzva MAS Podlipansko - IROP - 1.4 b) Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby

Změna se týká data ukončení této výzvy.

Místní akční skupina Podlipansko, o.p.s. se sídlem Tř. Jana Švermy 141, 28911 Pečky, IČ: 27408507 jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje "Společně 2014+" vyhlašuje 7. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem "7. Výzva MAS Podlipansko - IROP - 1.4 b) Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby". Vazba na výzvu ŘO IROP č. 62 - Sociální infrastruktura - Integrované projekty CLLD

Datum a čas zahájení výzvy:                     5.3.2019 ve 14 hodin

Datum zpřístupnění formuláře žádostí:   5.3.2019 ve 14 hodin

Datum a čas ukončení výzvy:                  31.7.2019 ve 14 hodin

Celková alokace výzvy MAS:      1 578 947,36 Kč

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů:

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:     200 000 Kč
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 578 947,36 Kč

Příklady podporovaných aktivit:

Aktivita Rozvoj sociálních služeb
- nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilu
- výstavba a stavební úpravy,
které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování socálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.

Podporovány budou projekty, které se zaměřují na vybudování zázemí pro:
- centra denních služeb
- denní stacionáře
- týdenní stacionáře
- domovy pro osoby se zdravotním postižením
- chráněné bydlení
- azylové domy
- domy na půl cesty
- zařízení pro krizovou pomoc
- nízkoprahová denní centra
- nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
- noclehárny
- terapeutické komunity
- odborné sociální poradenství
- sociálně terapeutické dílny
- sociální rehabilitace
- pracoviště rané péče
- intervenční centra
- zařízení následné péče
- podpora samostatného bydlení
- pečovatelská služba
- osobní asistence
- odlehčovací služby
- sociálně akviziční služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
- sociálně akviziční služby pro rodiny s dětmi
- kontaktní centra
- terénní programy
- tísňová péče
- průvodcovské a předčitatelské služby

Podporované sociální služby nemohou být určeny výlučně pro seniory.

Oprávnění žadatelé:

Aktivita Rozvoj sociálních služeb
- kraje a organizace zřizované a zakládané kraji
- obce a organizace zřizované a zakládané obcemi,
- dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí,
- organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace,
- nestátní neziskové organizace,
- církve,
- církevní organizace

Cílová skupina:

Aktivita Rozvoj sociálních služeb
Osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením, osoby se zdravotním postižením.

 

Další důležité informace o výzvě se dočtete v záložce DOKUMENTY

Obecná a specifická pravidla k této výzvě naleznete na http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy

Elektronické podání prostřednictvím MS2014+ na https://mseu.mssf.cz


Notice: Undefined property: stdClass::$cwgallery in /var/www/clients/client2/web25/web/components/com_cwcourses/views/cwcourse/tmpl/default.php on line 217

 

 LOGO PODLIPANSKO

kancelář a korespondenční adresa:
MAS Podlipansko, o.p.s.
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu: 438868349/0800

červenec 2020
Ne Po Út St Čt So
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Log in

create an account