MAS Podlipansko, o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedenéhomístního rozvoje „Společně 2014+“oznamuje změny v 3. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem "3. Výzva MAS Podlipansko – IROP – 1.4 c) Komunitní centra" Změna se týká navýšení alokace výzvy.

Název výzvy: 1.4 c) Infrastruktura komunitních center

Místní akční skupina Podlipansko, o.p.s. se sídlem Tř. Jana Švermy 141, 28911 Pečky, IČ: 27408507 jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje "Společně 2014+“ vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem "Výzva MAS Podlipansko – IROP – 1.4 c) Komunitní centra".  VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 62 Sociální infrastruktura - Integrované projekty CLLD

Datum a čas zahájení výzvy: 21.12.2017 ve 14 hodin

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti: 21.12.2017 ve 14 hodin

Datum a čas ukončení výzvy: 20.3.2018 ve 14 hodin

 

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů:

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 300 000 Kč
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 3 000 000 Kč

 

Příklady podporovaných aktivit:
Rozvoj komunitních center neposkytujících sociální služby podle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
- výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center
- nákup budov
- vybavení pro zajištění provozu komunitního centra.

Oprávnění žadatelé:
kraje a organizace zřizované a zakládané kraji
obce a organizace zřizované a zakládané obcemi
dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí
nestátní neziskové organizace
církve
církevní organizace

Cílové skupiny:
osoby sociálně vyloučené
osoby ohrožené sociálním vyloučením
osoby se zdravotním postižením

Další důležité informace o výzvě se dočtete v záložce DOKUMENTY

Obecná a specifická pravidla k této výzvě naleznete na http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy

Elektronické podání prostřednictvím MS2014+ na https://mseu.mssf.cz


Notice: Undefined property: stdClass::$cwgallery in /var/www/clients/client2/web25/web/components/com_cwcourses/views/cwcourse/tmpl/default.php on line 217

 

 LOGO PODLIPANSKO

kancelář a korespondenční adresa:
MAS Podlipansko, o.p.s.
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu: 438868349/0800

červen 2020
Ne Po Út St Čt So
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Log in

create an account