MAS Podlipansko, o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „Společně 2014+“ vyhlašuje 9. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem "9. Výzva MAS Podlipansko - IROP - 1.1 DOPRAVA".

Název výzvy: 1.1 Doprava

Místní akční skupina Podlipansko, o.p.s. se sídlem Tř. Jana Švermy 141, 28911 Pečky, IČ: 27408507 jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje "Společně 2014+“ vyhlašuje 9. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programus názvem "9. Výzva MAS Podlipansko – IROP – 1.1 Doprava" VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP č. 53. "Udržitelná doprava - Integrované projekty CLLD“

Datum a čas vyhlášení výzvy: 24.5.2019 ve 14 hodin
Datum zahájení zpřístupnění formuláře žádosti: 24.5.2019 ve 14 hodin
Datum ukončení příjmu žádostí: 29.10.2019 ve 14 hodin

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 200 000 Kč
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 5 470 288 Kč

Příklady podporovaných aktivit:

Cyklodoprava
- výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s označením C8a, b, C9a,b nebo C10 a, b, sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za službami
- výstavba jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami,
-  realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.

Bezpečnost dopravy:
Tato aktivita není vyhlášena

 

Oprávnění žadatelé:

Aktivita Cyklodoprava
- kraje
- obce
- dobrovolné svazky obcí
- organizace zřizované nebo zakládané kraji
- organizace zřizované nebo zakládané obcemi
- organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí

Cílové skupiny

Obyvatelé, návštěvníci, dojíždějící za prací a službami, uživatelé veřejné dopravy.

 

Další důležité informace o výzvě se dočtete v záložce DOKUMENTY.

Obecná a specifická pravidla k této výzvě naleznete na http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy

Elektronické podání prostřednictvím MS2014+ na https://mseu.mssf.cz


Notice: Undefined property: stdClass::$cwgallery in /var/www/clients/client2/web25/web/components/com_cwcourses/views/cwcourse/tmpl/default.php on line 217

 

 LOGO PODLIPANSKO

kancelář a korespondenční adresa:
MAS Podlipansko, o.p.s.
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu: 438868349/0800

květen 2020
Ne Po Út St Čt So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Log in

create an account