MAS Podlipansko, o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „Společně 2014+“ oznamuje 3. změnu v 8. výzvě k předkládání žádostí o podporu  z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem:

Název výzvy: 8. Výzva MAS Podlipansko - IROP - 1.5 Sociální podnikání

Změna se týká navýšení alokace z 4 634 736,84 Kč na 4 800 000,00 Kč.

MAS Podlipansko, o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „Společně 2014+“ oznamuje 2. změnu v 8. výzvě k předkládání žádostí o podporu  z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem:

Název výzvy: 8. Výzva MAS Podlipansko - IROP - 1.5 Sociální podnikání

MAS Podlipansko, o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „Společně 2014+“ oznamuje změny v 8. výzvě k předkládání žádostí o podporu  z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem:

Název výzvy: 8. Výzva MAS Podlipansko - IROP - 1.5 Sociální podnikání

Změna se týká data ukončení výzvy.

Místní akční skupina Podlipansko, o.p.s. se sídlem Tř. Jana Švermy 141, 28911 Pečky, IČ: 27408507 jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje "Společně 2014+" vyhlašuje 8. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem "8. Výzva MAS Podlipansko - IROP - 1.5 Sociální podnikání". Vazba na výzvu ŘO IROP č. 65 - Sociální podnikání - Integrované projekty CLLD

Datum a čas zahájení výzvy:                     5.3.2019 ve 14 hodin

Datum zpřístupnění formuláře žádostí:   5.3.2019 ve 14 hodin

Datum a čas ukončení výzvy:                  31.8.2019 ve 14 hodin

Celková alokace výzvy MAS:      4 634 736,84 Kč

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:     200 000 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 400 000 Kč

Příklady podporovaných aktivit:

   1. Vznik nového sociálního podniku

 • založení  nového podnikatelského subjektu
 • rozšíření stávajícího podniku, který v době podání žádosti o podporu není sociálním podnikem

   2. Rozšíření podniku

v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, který je v době podání žádosti sociálním podnikem a splňuje principy sociálního podnikání a zároveň dochází k jednomu z následujících kroků:

 • rozšíření nabízených produktů a služeb,
 • rozšíření nových technologií výroby,
 • rozšíření prostorové kapacity podniku,
 • zefektivnění procesů podniku

Rošíření musí být propojeno s personálním rozšířením

    3. Rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ

 Oprávnění žadatelé:

 • Osoby samostatně výdělečně činné (dále jen "OSVČ") podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění,
 • obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění,
 • nestátní neziskové organizace,
 • církve,
 • církevní organizace.

Cílová skupina:

Uchazeči o zaměstnání evidovaní na Úřadu práce ČR déle než 1 rok
• Uchazeči o zaměstnání, kteří mají opakovaně problém s uplatněním na trhu práce, jejichž doba evidence na Úřadu práce ČR dosáhla v posledních dvou letech v součtu délky minimálně 12 měsíců
• Osoby, které opustily výkon trestu do 12 měsíců od ukončení výkonu trestu, a osoby vykonávající trest odnětí svobody formou domácího vězení.
• Osoby, které opustily zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy do 12 měsíců od opuštění zařízení
• Osoby se zdravotním postižením podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
• Azylanti do 12 měsíců od získání azylu, kteří jsou současně uchazeči o zaměstnání evidovanými na Úřadu práce ČR

 

Další důležité informace o výzvě se dočtete v záložce DOKUMENTY

Obecná a specifická pravidla k této výzvě naleznete na http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy

Elektronické podání prostřednictvím MS2014+ na https://mseu.mssf.cz

 

 

 

 

 


Notice: Undefined property: stdClass::$cwgallery in /var/www/clients/client2/web25/web/components/com_cwcourses/views/cwcourse/tmpl/default.php on line 217

 

 LOGO PODLIPANSKO

kancelář a korespondenční adresa:
MAS Podlipansko, o.p.s.
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu: 438868349/0800

červenec 2020
Ne Po Út St Čt So
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Log in

create an account