Název výzvy: Sociální práce II
MAS Podlipansko vyhlašuje výzvu s názvem SOCIÁLNÍ PRÁCE II v rámci OP Z se zaměřením na podporu sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím programů a činností v oblasti sociálního začleňování.
Žádost se zpracovává v elektronickém formuláři v IS KP14+ pod odkazem https://mseu.mssf.cz

POZOR, žadatelé musí mít k žádosti zřízenou datovou schránku a elektronický podpis!

Kontaktní osoba pro tuto výzvu: Mgr. David Kyncl, email: OPZ.PODLIPANSKO@GMAIL.COM  tel.774 324 352

Konzultace jsou poskytovány do 25. 1. 2019 do 18. hodin.

Zahájení a ukončení příjmu žádostí
-    Datum zahájení příjmu žádostí o dotaci je          3. 12. 2018
-    Datum ukončení příjmu žádostí o dotaci je         28. 1. 2019

Celková alokace pro výzvu je stanovena ve výši: 3 803 600 Kč
-   Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu je   400 000 Kč
-   Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu je 1 267 800 Kč

Příklady podporovaných programů:
- Programy prevence zaměřené na rizikové jedince či skupiny osob žijící v extrémně nepříznivých životních podmínkách
- Programy sekundární a terciární prevence pro osoby s chronickým duševním onemocněním a jejich rodinné příslušníky
- Programy sekundární a terciární prevence pro osoby ohrožené závislostmi na návykových látkách, včetně gamblingu a závislosti na PC hrách
- Programy pro osoby opouštějící zařízení pro výkon trestu odnětí svobody, pro osoby ve výkonu trestu a pro osoby s alternativními tresty
- Motivační programy
- Programy a aktivity v oblasti sociálně-právní ochrany dětí
- Aktivity zaměřené na podporu pečujících osob a neformální péče
- Aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestability osob
- Aktivity zaměřené na rozvoj sociálního/dostupného/podporovaného/prostupného bydlení
- Aktivity podporující mimosoudní způsob řešení konfliktů v oblasti bydlení a pracovně-právních vztahů
- Aktivity přispívající k boji s diskriminací

Oprávnění žadatelé
Místní akční skupina (MAS), Obce, Dobrovolné svazky obcí, Organizace zřizované obcemi, Organizace zřizované kraji, Příspěvkové organizace, Nestátní neziskové organizace, Obchodní korporace, OSVČ, Poradenské a vzdělávací instituce, Poskytovatelé sociálních služeb, Profesní a podnikatelská sdružení, Sociální partneři, Školy a školská zařízení.
Pro neziskové organizace či školy je spoluúčast žadatele 0 %, pro obce 5 %, pro OSVČ 15 %.

Cílové skupiny
Ve výzvě MAS jsou podporovány pouze aktivity zaměřené na přímou práci s cílovými skupinami, kterými jsou například Osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené, Osoby se zdravotním postižením (včetně osob s duševním onemocněním), Osoby s kombinovanými diagnózami, Oběti trestné činnosti, Osoby pečující o malé děti či jiné závislé osoby, Rodiče samoživitelé, Osoby ohrožené předlužeností, Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi, Osoby ohrožené vícenásobnými riziky, Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené, Osoby nejvíce ohrožené vyloučením a diskriminací v důsledku zdravotního stavu, Osoby ohrožené specifickými zdravotními riziky, Osoby s nízkou úrovní kvalifikace, ad.


Notice: Undefined property: stdClass::$cwgallery in /var/www/clients/client2/web25/web/components/com_cwcourses/views/cwcourse/tmpl/default.php on line 217

 

 LOGO PODLIPANSKO

kancelář a korespondenční adresa:
MAS Podlipansko, o.p.s.
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu: 438868349/0800

březen 2023
Ne Po Út St Čt So
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Log in

create an account