MAS Podlipansko vyhlašuje výzvu v rámci Operačního programu Zaměstnanost se zaměřením na podporu sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím programů na podporu ZAMĚSTNANOSTI.

Název výzvy:             5.výzva MAS Podlipansko OPZ_ Zaměstnanost II
Číslo výzvy MAS:     745/03_16_047/CLLD_15_01_099

Žádost se zpracovává v elektronickém formuláři v IS KP14+ pod odkazem https://mseu.mssf.cz
POZOR, žadatelé musí mít k žádosti zřízenou datovou schránku a elektronický podpis!

Kontaktní osoba pro tuto výzvu: Mgr. David Kyncl, email: OPZ.PODLIPANSKO@GMAIL.COM tel. 774 324 352

Konzultace jsou poskytovány do 25.1.2019 do 18. hodin.

 

Zahájení a ukončení příjmu žádostí
Datum vyhlášení výzvy a zahájení příjmu žádostí o dotaci je 3.12.2018, 9:00 hodin
Datum ukončení příjmu žádostí o dotaci je 28.1.2019, 12:00 hodin

Celková alokace pro výzvu je stanovena ve výši 1.863.000 Kč
Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu je 400 000 Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu je 1.863.000 Kč

Podporované aktivity
I.    Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce
a)    Nástroje a činnosti vedoucí k motivaci a aktivizaci cílových skupin k nalezení zaměstnání a jeho udržení
b)    Rozvoj základních kompetencí osob z cílových skupin za účelem snazšího uplatnění na trhu práce
c)    Aktivity zaměřené na zvýšení orientace osob z cílových skupin v požadavcích trhu práce a realizace poradenských činností a programů, jejichž cílem je zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů osob pro volbu povolání za účelem zprostředkování vhodného zaměstnání

II.    Zvyšování zaměstnanosti cílových skupin
a)    Zprostředkování zaměstnání
b)    Podpora vytváření nových pracovních míst
c)    Podpora umístění na uvolněná pracovní místa
d)    Podpora zahájení podnikatelské činnosti
e)    Podpora spolupráce lokálních partnerů na trhu práce (veřejných, neziskových a soukromých subjektů)  

III.    Podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce
a)    Podpora flexibilních forem zaměstnání
b)    Zprostředkování dočasného přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli
c)    Podpora zaměstnanců

IV.    Podpora prostupného zaměstnávání
a)    Prostupné zaměstnávání

V každém projektu by měla být zařazena aktivita spojená s tvorbou nových udržitelných pracovních míst, umístěním na volná pracovní místa či zprostředkováním zaměstnání. Zároveň je nutné dbát na zajištění komplexního charakteru předkládaného projektu, který musí tvořit provázaný celek na sebe navazujících aktivit, jež usnadní přístup cílové skupiny na trh práce.


Oprávnění žadatelé
Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi; Organizace zřizované kraji; Příspěvkové organizace; Nestátní neziskové organizace; Obchodní korporace; OSVČ; Poradenské a vzdělávací instituce; Profesní a podnikatelská sdružení; Sociální partneři; Školy a školská zařízení.

Cílové skupiny
Ve výzvě MAS jsou podporovány pouze aktivity, které mají přímý dopad na cílové skupiny, tj. aktivity zaměřené na přímou práci s cílovými skupinami.

Podporované cílové skupiny jsou:
•    Osoby se zdravotním postižením
•    Zaměstnanci
•    Zájemci o zaměstnání
•    Uchazeči o zaměstnání
•    Neaktivní osoby
•    Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané
•    Lidé mladší 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě
•    Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let
•    Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské /rodičovské dovolené


Notice: Undefined property: stdClass::$cwgallery in /var/www/clients/client2/web25/web/components/com_cwcourses/views/cwcourse/tmpl/default.php on line 217

 

 LOGO PODLIPANSKO

kancelář a korespondenční adresa:
MAS Podlipansko, o.p.s.
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu: 438868349/0800

březen 2023
Ne Po Út St Čt So
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Log in

create an account