Název výzvy: Zemědělci

Místní akční skupina Podlipansko, o.p.s. se sídlem Tř. Jana Švermy 141, 28911 Pečky, IČ: 27408507 vyhlašuje 5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014–2020 „Společně 2014+“.

Název opatření (fiche): 3.1 Zemědělci (článek 17.1.a Pravidel)

Datum vyhlášení výzvy: 8.4.2021
Datum zahájení příjmu žádostí: 8.4.2021
Datum ukončení příjmu žádostí: 14.5.2021
Termín registrace na RO SZIF: 20.8.2021

Dotace je poskytována v souladu s PRAVIDLY, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 – Operace 19.2.1.

Podporovány jsou pouze investiční výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1 obecných podmínek Pravidel, vzniklé nejdříve k datu podání Žádosti o dotaci na MAS (tzn. písemná objednávka nebo uzavření smlouvy s dodavatelem až po podání ŽoD na MAS).

Příklady podporovaných aktivit:

o    Investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou výrobu
o    Investice do zemědělských staveb a technologií pro rostlinnou výrobu a školkařskou produkci
o    Investice do pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu včetně traktorů
o    nákup nemovitosti - tvoří maximálně 10 % projektu
Podrobný výčet způsobilých výdajů a podmínek naleznete v Pravidlech pro poskytování dotace.

Oprávnění žadatelé:
Zemědělský podnikatel

Alokace: 4 349 538 Kč

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů projektu:
Min.:     100 000 Kč
Max.: 5 000 000 Kč

Výše dotace:
50 % způsobilých výdajů (+10 % pro mladé začínající zemědělce a + 10 % pro ANC oblasti)

POZOR na důležité podmínky dotace:
!!! Žádost o dotaci se zpracovává v Portálu farmáře, kde musí mít žadatel zřízen vlastní účet: https://www.szif.cz/irj/portal/pf/pf-uvod, kde je ke stažení také Informace pro žadatele a Žádost o přístup do portálu eAGRI a do portálu farmáře SZIF . Po přidělení přístupových údajů si zkontrolujte, zda Vám byly přiděleny správně – tj. v případě PO na daný subjekt nikoli na Vaše jméno.

!!! Povinnost žadatele (s výjimkou fyzických (FO) nebo právnických osob (PO) veřejného práva nebo PO registrovaných mimo režim veřejných rejstříků) být zapsán v EVIDENCI ÚDAJŮ O SKUTEČNÝCH MAJITELÍCH. Žadatel musí být uveden v Evidenci nejpozději na výzvu dle administrativní kontroly SZIF. Rejstřík je neveřejný. Více viz https://issm.justice.cz/. Proces může trvat cca 2 - 3 měsíce. Pokud nejste v Evidenci zapsáni, urychleně podejte návrh na zápis.

!!! Pokud se jedná o stavební úpravy vyžadující řízení stavebního úřadu, musí být odpovídající správní akt platný ke dni podání žádosti o dotaci na MAS a pravomocný (v případě veřejnoprávní smlouvy účinný) k datu registrace na SZIF. Povinnost řízení stavebního úřadu je nutné písemně zkonzultovat se stavebním úřadem.

Důrazně doporučujeme Vaše projektové záměry konzultovat.

Ing. Kateřina Pospíšilová, Ph.D. projekty@podlipansko.cz, 721 170 388

Další důležité informace o výzvě a příslušné dokumenty naleznete v záložce DOKUMENTY.

Seminář pro žadatele proběhne v pondělí 19.4.2021 od 15:00 do 17:00 online. Prosím zaregistrujte se do neděle 18.4.2021 zde: https://forms.gle/mSgfZf2nQ1z3oTZN9 Přiložená pozvánka zde.


Notice: Undefined property: stdClass::$cwgallery in /var/www/clients/client2/web25/web/components/com_cwcourses/views/cwcourse/tmpl/default.php on line 217

 

 LOGO PODLIPANSKO

kancelář a korespondenční adresa:
MAS Podlipansko, o.p.s.
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu: 438868349/0800

červen 2021
Ne Po Út St Čt So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Log in

create an account