Název výzvy: Finalizace produkce – 7. výzva PRV

Místní akční skupina Podlipansko, o.p.s. se sídlem Tř. Jana Švermy 141, 28911 Pečky, IČ: 27408507 vyhlašuje 7. výzvu k předkládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014–2020 „Společně 2014+“.

Název opatření (fiche): 3.2 Finalizace produkce (článek 17.1.b Pravidel)

Datum vyhlášení výzvy: 10.3.2023
Datum zahájení příjmu žádostí: 10.3.2023
Datum ukončení příjmu žádostí: 18.4.2023
Termín registrace na RO SZIF: 14.7.2023

Dotace je poskytována v souladu s PRAVIDLY, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 – Operace 19.2.1.

Podporovány jsou pouze investiční výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1 obecných podmínek Pravidel, vzniklé nejdříve k datu podání Žádosti o dotaci na MAS (tzn. písemná objednávka nebo uzavření smlouvy s dodavatelem až po podání ŽoD na MAS).

Způsobilé výdaje:

1) pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících se sledovatelností produktů)
2) výstavba, modernizace a rekonstrukce budov (včetně manipulačních ploch a bouracích prací nezbytně nutných pro realizaci projektu)
3) investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování s výjimkou odpadních vod
4) investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů
5) investice související s uváděním vlastních produktů na trh včetně marketingu (např. výstavba a rekonstrukce prodejen, pojízdné prodejny, stánky, prodej ze dvora, vybavení prodejen, e-shop apod.)
6) pořízení užitkových vozů kategorie N1 a N2 pouze v kódu 012
7) investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu
8) nákup nemovitosti

Podrobný výčet způsobilých výdajů a podmínek naleznete v Pravidlech pro poskytování dotace.

Oprávnění žadatelé:
Zemědělský podnikatel, výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, výrobce krmiv nebo jiný subjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU jako vstupní produkt

Žadatel zároveň splňuje definici mikro, malého nebo středního podniku.

Alokace: 3 389 019 Kč

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů projektu:
Min.:    100 000 Kč
Max.: 5 000 000 Kč

Výše dotace:
a) výstupní produkt nespadá pod přílohu I Smlouvy o fungování EU
           - 35 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro střední podniky,
           - 45 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro mikro a malé podniky
b) výstupní produkt spadá pod přílohu I Smlouvy o fungování EU
           - 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace

POZOR na důležité podmínky dotace:

!!! Žádost o dotaci se zpracovává v Portálu farmáře, kde musí mít žadatel zřízen vlastní účet: https://www.szif.cz/irj/portal/pf/pf-uvod, kde je ke stažení také Informace pro žadatele a Žádost o přístup do portálu eAGRI a do portálu farmáře SZIF . Po přidělení přístupových údajů si zkontrolujte, zda Vám byly přiděleny správně – tj. v případě PO na daný subjekt nikoli na Vaše jméno.
!!! Pokud se jedná o stavební úpravy vyžadující řízení stavebního úřadu, musí být odpovídající správní akt platný ke dni podání žádosti o dotaci na MAS a pravomocný (v případě veřejnoprávní smlouvy účinný) k datu registrace na SZIF. Povinnost řízení stavebního úřadu je nutné písemně zkonzultovat se stavebním úřadem.

Důrazně doporučujeme Vaše projektové záměry konzultovat.

Ing. Kateřina Pospíšilová, Ph.D. projekty@podlipansko.cz, 721 170 388

Další důležité informace o výzvě a příslušné dokumenty naleznete v záložce DOKUMENTY.

Seminář pro žadatele proběhne ve středu 22. 3. 2023 od 15:00 do cca 17:00 online. Prosím, zaregistrujte se do 21. 3. 2023 zde: https://forms.gle/mSgfZf2nQ1z3oTZN9.

Pozvánka zde.

 


Notice: Undefined property: stdClass::$cwgallery in /var/www/clients/client2/web25/web/components/com_cwcourses/views/cwcourse/tmpl/default.php on line 217

 

 LOGO PODLIPANSKO

kancelář a korespondenční adresa:
MAS Podlipansko, o.p.s.
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu: 438868349/0800

září 2023
Ne Po Út St Čt So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Log in

create an account