Název výzvy: Drobní podnikatelé – 6. výzva PRV

Místní akční skupina Podlipansko, o.p.s. se sídlem Tř. Jana Švermy 141, 28911 Pečky, IČ: 27408507 vyhlašuje 6. výzvu k předkládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014–2020 „Společně 2014+“.

Název opatření (fiche): 3.3 Drobní podnikatelé (článek 19.1.b Pravidel)

Datum vyhlášení výzvy:                 23.3.2022
Datum zahájení příjmu žádostí:     23.3.2022
Datum ukončení příjmu žádostí:   27.4.2022
Termín registrace na RO SZIF:      22.8.2022

Dotace je poskytována v souladu s PRAVIDLY, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 – Operace 19.2.1.

Podporovány jsou pouze investiční výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1 obecných podmínek Pravidel, vzniklé nejdříve k datu podání Žádosti o dotaci na MAS (tzn. písemná objednávka nebo uzavření smlouvy s dodavatelem až po podání ŽoD na MAS).

Způsobilé výdaje:

Investice do vybraných nezemědělských činností dle klasifikace ekonomických činností (CZ–NACE) - např. v těchto oblastech: zpracovatelský průmysl, stavebnictví, velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel, ubytování, stravování a pohostinství, informační a komunikační činnosti, administrativní a kancelářské činnosti, sportovní, zábavní a rekreační činnosti, osobní služby atd.

1) stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba provozovny, kanceláře (včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance) či malokapacitního ubytovacího zařízení (včetně stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí)

2) pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost (nákup zařízení, užitkových vozů kategorie N1, vybavení, hardware, software) v souvislosti s projektem (včetně montáže a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání)

3) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných a parkovacích stání, oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně) – tvoří maximálně 30 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

4) nákup nemovitosti

Podrobný výčet způsobilých výdajů a podmínek naleznete v Pravidlech pro poskytování dotace.

Oprávnění žadatelé:
Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech

Zemědělci – bez omezení velikosti podniku

Alokace: 3 628 610

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů projektu:
Min.:    200 000 Kč
Max.: 5 000 000 Kč

Výše dotace:
- 25 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro velké podniky (pouze zemědělci)

- 35 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro střední podniky (pouze zemědělci)

- 45 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro malé podniky

POZOR na důležité podmínky dotace:

!!! Žádost o dotaci se zpracovává v Portálu farmáře, kde musí mít žadatel zřízen vlastní účet: https://www.szif.cz/irj/portal/pf/pf-uvod, kde je ke stažení také Informace pro žadatele a Žádost o přístup do portálu eAGRI a do portálu farmáře SZIF . Po přidělení přístupových údajů si zkontrolujte, zda Vám byly přiděleny správně – tj. v případě PO na daný subjekt nikoli na Vaše jméno.

!!! Pokud se jedná o stavební úpravy vyžadující řízení stavebního úřadu, musí být odpovídající správní akt platný ke dni podání žádosti o dotaci na MAS a pravomocný (v případě veřejnoprávní smlouvy účinný) k datu registrace na SZIF. Povinnost řízení stavebního úřadu je nutné písemně zkonzultovat se stavebním úřadem.

 Důrazně doporučujeme Vaše projektové záměry konzultovat.

 Ing. Kateřina Pospíšilová, Ph.D. projekty@podlipansko.cz, 721 170 388

 Další důležité informace o výzvě a příslušné dokumenty naleznete v záložce DOKUMENTY.

 Seminář pro žadatele proběhne ve středu 6. 4. 2022 od 15:00 do cca 17:00 online. Prosím, zaregistrujte se do 5. 4. 2022 zde: https://forms.gle/mSgfZf2nQ1z3oTZN9.

Pozvánka zde.


Notice: Undefined property: stdClass::$cwgallery in /var/www/clients/client2/web25/web/components/com_cwcourses/views/cwcourse/tmpl/default.php on line 217

 

 LOGO PODLIPANSKO

kancelář a korespondenční adresa:
MAS Podlipansko, o.p.s.
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu: 438868349/0800

září 2023
Ne Po Út St Čt So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Log in

create an account