Název výzvy: Sdílení zdrojů

Místní akční skupina Podlipansko, o.p.s. se sídlem Tř. Jana Švermy 141, 28911 Pečky, IČ: 27408507 vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje – programového rámce Program rozvoje venkova.

Název opatření: 3.4 Sdílení zdrojů

Datum vyhlášení výzvy: 6.6.2017
Datum zahájení příjmu žádostí: 20.6.2017
Datum ukončení příjmu žádostí: 20.7.2017

Příklady podporovaných aktivit:
Společné investice, tzn. pořízení konkrétní technologie či stroje k výkonu činnosti spolupracujících subjektů

Oprávnění žadatelé:
Uskupení minimálně dvou subjektů (zemědělský podnikatel splňující kategorii mikropodniku, výrobce potravin splňující kategorii mikropodniku, subjekt hospodařící v lesích)

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů projektu:
Min. 50 000 Kč
Max. 5 000 000 Kč

Výše podpory:
45 % způsobilých výdajů
50 % způsobilých výdajů (spolupráce v odvětví lesnictví)

 

 LOGO PODLIPANSKO

kancelář a korespondenční adresa:
MAS Podlipansko, o.p.s.
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu: 438868349/0800

srpen 2019
Ne Po Út St Čt So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Log in

create an account