Název výzvy: Sdílení zdrojů

Místní akční skupina Podlipansko, o.p.s. se sídlem Tř. Jana Švermy 141, 28911 Pečky, IČ: 27408507 vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje – programového rámce Program rozvoje venkova.

Název opatření: 3.4 Sdílení zdrojů

Datum vyhlášení výzvy: 18.4.2018
Datum zahájení příjmu žádostí: 2.5.2018
Datum ukončení příjmu žádostí: 23.5.2018

Termín registrace na RO SZIF: 18.7.2018

Příklady podporovaných aktivit:
Společné investice, tzn. pořízení konkrétní technologie či stroje pro rostlinnou výrobu, živočišnou výrobu či zpracování zemědělských produktů; výstavba, rekonstrukce společně využívaných staveb; spolupráce v odvětví lesnictví – investiční výdaje i výdaje na zpracování lesních hospodářských plánů

Oprávnění žadatelé:
Na projektu spolupracují minimálně dva subjekty, které se sdruží jako společníci do společnosti dle § 2716 a následných zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Uskupení minimálně dvou subjektů (zemědělský podnikatel splňující kategorii mikropodniku, výrobce potravin splňující kategorii mikropodniku, subjekt hospodařící v lesích, který splňuje kategorii mikropodniku nebo je FO nepodnikající)

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů projektu:
Min. 50 000 Kč
Max. 5 000 000 Kč

Výše podpory:
45% způsobilých výdajů (spolupráce v oblasti zeměděl. prvovýroby, zpracování a uvádění zeměděl. produktů na trh)
50% způsobilých výdajů (spolupráce v odvětví lesnictví).

Žádost o dotaci se zpracovává v Portálu farmáře, kde musí mít žadatel zřízen vlastní účet: https://www.szif.cz/irj/servlet/prt/portal/prtroot/com.sap.portal.navigation.portallauncher.default
Další důležité informace o výzvě a příslušné dokumenty naleznete v záložce DOKUMENTY.

Seminář pro žadatele se koná 24.4.2018 od 15:00 v Kulturním středisku města Pečky, Tř. Jana Švermy 255, 289 11 Pečky.


Notice: Undefined property: stdClass::$cwgallery in /var/www/clients/client2/web25/web/components/com_cwcourses/views/cwcourse/tmpl/default.php on line 217

 

 LOGO PODLIPANSKO

kancelář a korespondenční adresa:
MAS Podlipansko, o.p.s.
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu: 438868349/0800

srpen 2019
Ne Po Út St Čt So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Log in

create an account