Loading…

Co právě proběhlo a co plánujeme?

aktuality z Podlipanska

Pakt starostů Podlipanska pro klima a energii

 

MAS Podlipansko začátkem roku 2022 vyzvalo své členy ze stran měst a obcí k přistoupení území k Paktu starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima (tzv. CoM – Covenant of Mayors for Climate and Energy EUROPE). Jde o nejrozsáhlejší světovou iniciativu v oblasti klimatu a energetiky měst a obcí čítající přes 11.000 členů z 54 zemí, v nichž bydlí přes 340 milionů lidí. Tuto iniciativu spustila v roce 2008 Evropská komise s cílem spojit místní samosprávy, které se dobrovolně zavázaly plnit či dokonce překračovat klimatické a energetické cíle Evropské unie.

Kompletní znění závazku najdete zde.

https://www.paktstarostuaprimatoru.eu/

 Do pilotního projektu v našem území se zapojili tito partneři: Červené Pečky, Chotutice, Kostelní Lhota, Milčice, Nová Ves I, Nymburk, Pečky, Plaňany, Pňov - Předhradí, Ratenice, Tatce, Třebestovice a Vitice.

obrazek-pak-2-mapa

Díky podpisu dobrovolného závazku mohlo MAS Podlipansko zažádat o dotaci v rámci Národního programu životního prostředí na projekt Pakt starostů Podlipanska pro klima a energii, jehož hlavní náplní je zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima Podlipanska (tzv. SECAP - Sustainable Energy and Climate Action Plan). Účelem jeho zpracování jsou následné realizace vybraných opatření v praxi. Součástí SECAP bude Výchozí emisní bilance (tzv. BEI - Baseline Emission Inventory) včetně komplexního přehledu energetických parametrů zapojených partnerských měst, městysů a obcí a Hodnocení rizik a zranitelnosti (tzv. RVA - Risk and Vulnerability Assessment), včetně návrhu konkrétních mitigačních a adaptačních opatření a zdrojů jejich financování.

SECAP bude mít za úkol navrhnout taková opatření a činnosti pro zástupce samosprávy i samotné obyvatele, aby bylo dosaženo nejméně 55% snížení produkce CO2 do roku 2030 a zároveň budou navržena obecnější kvantifikovaná opatření až do roku 2050, která povedou k dekarbonizovanému a odolnému území s přístupem k cenově dostupné, bezpečné a udržitelné energii. Cílem tedy bude dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050. Návrh výchozího roku bude součástí plnění veřejné zakázky (jejíž vyhlášení je v tuto chvíli v přípravě) a směřuje k nejzazšímu roku, kdy dokážeme získat data z území v co největším rozsahu.

Detailní rozsah SECAP naleznete v dokumentu, který poskytuje signatářům CoM soubor metodických zásad, postupů a osvědčených postupů pro zpracování SECAP: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC112986

Součástí projektu je také organizace Místních dní pro klima a energii, které se budou konat celkem 3x za dobu projektu. Účelem Místních dní bude zvýšení veřejného povědomí o tématech jako je energetická efektivita, využívání obnovitelných zdrojů energie, odolnost vůči změně klimatu a energetická chudoba. Obsah akcí pro letošní rok naleznete níže. V dalších letech budou v rámci organizovaných akcí zapojeny také zainteresované subjekty a občané do společného dialogu týkajícího se vývoje a realizace SECAP, s důrazem na konkrétní navrhovaná mitigační a adaptační opatření.

V neposlední řadě je z projektu spolufinancováno pracovní místo tzv. Koordinátora SECAP, které vykonává naše energetická koordinátorka Ing. Veronika Čeparová.

Termíny projektu:   

1.5.2022 – 1.12.2024 - Trvání projektu

17.3.2022 - Přistoupení k iniciativě CoM

8.6.2022 - Vydání Rozhodnutí č. 1211300007 ministryně životního prostředí o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR

16.3.2024 - Lhůta pro zpracování finální verze SECAP a jeho nahrání na web

logolinkeu

 

 

 

 

 LOGO PODLIPANSKO

kancelář a korespondenční adresa:
MAS Podlipansko, o.p.s.
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu: 438868349/0800

květen 2024
Ne Po Út St Čt So
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Log in

create an account