Loading…

Co právě proběhlo a co plánujeme?

aktuality z Podlipanska

Co je nového

Novinky

Vyhlášena 14. výzva - DOPRAVA V

26. července 2021 jsme vyhlásili další výzvu s názvem: "14. výzva MAS Podlipansko - IROP - 1.1. DOPRAVA".

Tato výzva je zaměřena především na bezpečnost dopravy v Podlipansku, tj.
-Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení
- Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy
- Rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší
- Realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy (bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo dráze, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů)

Bližší informace o této výzvě naleznete ZDE.

Léto v regionech 2021

Právě vyšlo nové číslo Čtvrtletníku Asociace regionálních značek LÉTO V REGIONECH 2021. Poznejte regionální značky zblízka, inspirujte se řadou tipů na výlety do méně známých míst naší země. Časopis naleznete v příloze.

 

Fond kultury a sportu 2021 vyhlášen

MAS Podlipansko, o.p.s. vyhlašuje dne 28. 6. 2021 přijímání Žádostí o poskytnutí dotace z Fondu kultury a sportu 2021. Pro tento rok budeme rozdělovat celkem 50.000,- Kč. Podporu v max. výši 10.000,- Kč obdrží projekty s nejvyšším počtem bodů dle hodnotících kritérií projektu, při shodném počtu bodů rozhoduje datum podání žádosti. Vaše žádosti přijímáme do 20. 7. 2021.

Dotace se poskytuje na kulturní a sportovní aktivity lokálního charakteru, které se realizují na území MAS Podlipansko a které výrazně přispějí k obohacení kulturního a sportovního života místních občanů, dotace je poskytována výhradně na neinvestiční výdaje související s realizací projektu a v rozpočtu projektu nesmí být kalkulován zisk.

Dotaci lze poskytnout pouze NNO (spolky, kluby, o.p.s. apod.), která má sídlo nebo působí na území MAS a má s MAS Podlipansko, o.p.s. uzavřenou Rámcovou partnerskou smlouvu.

Více informací včetně Žádosti o poskytnutí dotace z FKS najdete v příloze.

Dotazník k Adaptační strategii

Potřebujeme vaši pomoc a vaše místní znalosti o obci. Dovolujeme si vás požádat o spolupráci při sběru dat pro zpracování Adaptační strategii na změnu klimatu pro území MAS Podlipansko, která zahrnuje území 57 obcí.

Je připraven dotazník, o jehož vyplnění vás chceme požádat. Dotazník najdete na odkazu https://www.survio.com/survey/d/podlipansko.

Rozsah dotazníku je určen velkou rozmanitostí našeho území a nutností zahrnutí otázek pro malé i střední obce a města. Dotazník vám zabere cca 20 minut. Dotazník prosím vyplňte do 10. července 2021.

V Adaptační strategii budou zpracovány návrhy z obcí na opatření, která mohou zlepšit a udržet dobrý stav krajiny. Podrobnější informace najdete na našich webových stránkách www.podlipansko.cz (naše projekty).

V případě nejasností a dotazů nás prosím kontaktujte.

Kateřina Hejduková
Projektová manažerka

Získejte značku POLABÍ regionální produkt® i v roce 2021

Jste řemeslník nebo výrobce potravinářských, přírodních či zemědělských produktů? Chcete se od konkurence odlišit značkou, která je zárukou kvality, místa původu, šetrnosti výroby k životnímu prostředí a velkého podílu ruční a duševní práce při výrobě?
Potom si zažádejte o značku POLABÍ regionální produkt®, která Vám přinese kromě výše uvedeného také propagaci výrobků, pozvánky k účasti na trzích a jarmarcích a další výhody.
Žádosti o registrovanou značku přijímáme do 18. 6. 2021 (více v přiložené výzvě a tiskové zprávě). Další potřebné informace k této značce naleznete ZDE.

Přijali jsme celkem 34 žádostí do 5. výzvy MAS - PRV

O 5. výzvu MAS Podlipansko k předkládání Žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 byl velký zájem. Celkem bylo přijato 34 žádostí, ve Fichi 3.1 Zemědělci se sešlo 17 žádostí a ve Fichi 3.11 Občanská vybavenost na venkově máme stejný počet žádostí.

Které žádosti to jsou? Odpověď najdete v přiloženém seznamu.

Jaro v regionech 2021

Právě vyšlo nové číslo Čtvrtletníku Asociace regionálních značek JARO V REGIONECH 2021. Poznejte regionální značky zblízka, inspirujte se řadou tipů na výlety do méně známých míst naší země nebo vyzkoušejte některý ze zajímavých receptů. Naleznete zde i návod na výrobu háčkovaného prostírání. Časopis naleznete v příloze.

Přijali jsme 1 projekt do 13. výzvy MAS-IROP

MAS Podlipansko přijalo do 13. Výzvy MAS Podlipansko IROP, zaměřené na DOPRAVU, 1 projekt v celkové výši způsobilých výdajů 1,5 mil. Kč.
Co bude nyní dál probíhat a čemu je nutné tuto projektovou žádost podrobit? Dočtete se v přiložené tiskové zprávě.
Kateřina Hejduková
projektová manažerka IROP

 

 LOGO PODLIPANSKO

kancelář a korespondenční adresa:
MAS Podlipansko, o.p.s.
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu: 438868349/0800

červenec 2021
Ne Po Út St Čt So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Log in

create an account