Loading…

Co právě proběhlo a co plánujeme?

aktuality z Podlipanska

Co je nového

Novinky

Pozvánka na prohlídku

V úterý 12. 7. 2022 od 16:00 Vás zveme do Dobřichova na prohlídku farní zahrady! Čeká Vás prohlídka odvedené práce, představení dobrovolníků spojené s ochutnávkou evropských pokrmů, dojde i na zasazení památeční lípy a společné posezení při limonádě, pivu a hudbě. Více o programu v přiložené pozvánce. Těšíme se na Vás!

Speciální poděkování patří firmě Parker-Haniffin, s.r.o. a jejím zaměstnancům za finanční dar, díky kterému mohla být tako akce realizována.

 

Workcamp na faře

Naše Podlipanská obec Dobřichov hostí od 2. do 14. července dobrovolníky z několika evropských států, kteří pomohou vyčistit původní farní zahradu z 2. poloviny 18. století od náletů, suchých stromů a odpadků. Jedná se v tomto místě o první podobný projekt a jeho cílem je zpřístupnit rozsáhlé zahrady veřejnosti. Organizaci zajišťuje INEX - Sdružení dobrovolných aktivit a Místní akční skupina Podlipansko.

Dobrovolníci na místo přijedou například ze Španělska, Itálie a Nizozemska. Budou bydlet v místní faře, kterou postupně obnovuje a mění v komunitní centrum společně Římskokatolická farnost Pečky a Mateřské centrum Pramínek. První patro fary bylo zrekonstruováno s podporou MAS Podlipansko v roce 2018 a následně se sem přestěhovalo mateřské centrum, které zde začalo realizovat vzdělávací aktivity pro maminky i pro celé rodiny.

Kromě práce čeká zahraniční dobrovolníky i zajímavý volnočasový program, kdy se mohou seznámit jak s místními obyvateli a jejich aktivitami, tak s historií místa a zajímavými pamětihodnostmi v blízkém okolí. “Každý dobrovolník také může představit místním lidem svou zemi a kulinářské i jiné speciality z oblasti, ve které žije,” těší se jedna z vedoucích workcampu Šárka Čapková, která se projektu zúčastní také jako dobrovolník.

“Dlouhodobým cílem nejen tohoto, ale i workcampů, které plánujeme v příštích letech, je obnova zahrady, která se tak může stát místem setkávání a pořádání kulturních akcí zejména s environmentálním přesahem. Vedle původních dřevin máme v plánu tu vytvořit přírodní zahradu,” říká hlavní organizátorka projektu za MAS Podlipansko, Markéta Pošíková.

Celá tato akce se může uskutečnit díky finanční podpoře od firmy Parker-Hannifin s.r.o. ze Sadské, které tímto děkujeme a vážíme si jejího zájmu o dění v našem regionu.

MAS Podlipansko je nestátní nezisková organizace, která od roku 2005 hledá a nachází nejlepší řešení společných problémů, zlepšuje prostředí pro život na kolínsku a nymbursku. Sdružuje 60 členů z řad obcí, NNO a podnikatelů. To vše díky dotačním prostředkům evropským i národním, ale i z vlastní doplňkové činnosti. Za posledních 5 let zde realizovali téměř stovku projektů celkem za více než 100 mil. Kč.

Nezisková organizace INEX-SDA se mezinárodním dobrovolnictvím a mezikulturním vzděláváním zabývá již od roku 1991. INEX-SDA přijímá zahraniční dobrovolníky na workcampy (dobrovolnické projekty), které organizuje ve spolupráci s místními partnery v České republice, a zároveň vysílá české dobrovolníky na obdobné projekty v zahraničí. Do České republiky každoročně přijíždí přibližně tři sta mezinárodních dobrovolníků, kteří se věnují ekologickým projektům, pomoci místním komunitám nebo obnově kulturně-historických památek. Do zahraničí pak během sezony vyjíždí průměrně pět set českých dobrovolníků.

Kontaktní osoba:                                                                                               

INEX-SDA, z. s.                                                                                                                  
Jan Pošík
, vedoucí workcampu                                                  

Telefon: +420 605 952 467                      

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                                                                                

Web: www.inexsda.cz

Partnerská organizace: MAS Podlipansko, o.p.s.

Vedoucí projektu: Markéta Pošíková

Telefon: +420 602 57 82 97

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Web: www.podlipansko.cz

Prezentace ze setkání k Adaptační strategii

Během května letošního roku proběhla celkem tři veřejná projednání Návrhové části Adaptační strategie.
Na prvním z nich v Bečvárech jsme se setkali se zemědělci, v Kouřimi a Tatcích s veřejností a starosty. Na všech projednáních proběhlo úvodní představení Analytické části Adaptační strategie, která je v tuto chvíli již dokončena. Naše společná setkání jsme zahájili představením budoucí struktury dokumentu, kterého se ujaly paní Ing. Eva Semančíková, Ph.D. a Ing. Mgr. Eva Jeníková. Následovala prezentace zaměřená dle odborníka, který přednášel. Pan Ing. Petr Fučík, Ph.D. z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půd přednesl svou prezentaci zaměřenou na různé typy opatření na zemědělské půdě na setkání zemědělců. Zároveň přidal velmi zajímavé příklady z praxe.
V Kouřimi byla druhá část věnována krajině z pohledu krajináře. Paní Ing. Mgr. Eva Jeníková a Ing. Zuzana Bečvárová (In site) pohovořily o krajinářské architektuře a zejména o krajinném plánování.
V Tatcích se pan Ing. Tomáš Vlasák (VRV, a.s.) po úvodní části zaměřil na vodu v krajině a zlepšení vodního režimu, a také ukázal vznikající záměry z území MAS Podlipansko.

Všem účastníkům a přednášejícím děkujeme za jejich čas a náhled na řešenou problematiku. Těšíme se na další zpracování Adaptační strategie a věříme, že pro jednotlivé obce získáme přehledný a srozumitelný dokument s vyobrazením základních problematických částí v území na jejich katastrech a doporučení k dalším krokům.

Kateřina Hejduková
projektová manažerka

Rada MAS-P schválila projekty PRV

Ve středu 22.6.2022 schválila Rada MAS-P k podpoře projekty předložené v rámci 6. výzvy MAS -Podlipansko – Program rozvoje venkova. Výzva byla vyhlášena pro oblasti podpory: Finalizace produkce, Drobní podnikatelé (v nezemědělských činnostech) a Občanská vybavenost na venkově. Přijali jsme 20 projektů. Po kontrole přijatelnosti a formálních náležitostí postoupilo do věcného hodnocení 19 projektů. Výběrová komise MAS provedla dne 10.6.2022 věcné hodnocení – tj.  obodování projektů dle preferenčních kritérií v jednotlivých fichích (oblastech podpory) a stanovila pořadí projektů na základě dosaženého bodového zisku. V případě shodného počtu bodů bylo pořadí určeno dle předem stanoveného postupu uvedeného v textu 6. výzvy. Rada MAS pak s ohledem na finanční alokace vypsané pro jednotlivé fiche ve výzvě provedla výběr projektů k podpoře. Alokace vyhlášená ve výzvě umožnila podpořit všechny projekty, které splnily dotační podmínky. Rozhodnutím Rady MAS-P je výzvě PRV - č. 6 podpořeno celkem 19 projektů. V dalším kroku budou žádosti o dotaci předány k závěrečné kontrole nadřízenému orgánu – SZIF. Vzniknou například dvě nové bourárny masa, které umožní prodej masa ze dvora, dále se můžeme těšit na dobovou hrnčířskou dílnu, kde budou pořádány řemeslné vzdělávací akce pro děti i dospělé, na Bříství bude vybudován lihovar, další projekty vylepší zázemí pro kulturní a spolkové aktivity. Kompletní seznam projektů vybraných k podpoře naleznete v příloze.

Ing. Kateřina Pospíšilová, Ph.D

projektová manažerka PRV

Za lepší klima v Podlipansku

Podlipansko se v březnu letošního roku připojilo k Paktu starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima, nejrozsáhlejší světové iniciativě v oblasti klimatu a energetiky měst a obcí čítající přes 11.000 členů z 54 zemí, v nichž bydlí přes 340 milionů lidí. Tuto iniciativu spustila v roce 2008 Evropská komise s cílem spojit místní samosprávy, které se dobrovolně zavázaly plnit či dokonce překračovat klimatické a energetické cíle Evropské unie. Do pilotního projektu v našem území se zapojili tito partneři: Červené Pečky, Chotutice, Kostelní Lhota, Milčice, Nová Ves I, Nymburk, Pečky, Plaňany, Pňov - Předhradí, Ratenice, Tatce, Třebestovice a Vitice.

Díky podpisu tohoto dobrovolného závazku mohlo Podlipansko zažádat o dotaci v rámci Národního programu životního prostředí na projekt Pakt starostů Podlipanska pro klima a energii, jehož hlavní náplní je zpracování Strategického akčního plánu pro energii a klima (tzv. SECAP - Sustainable Energy and Climate Action Plan). Ten ve své části týkající se zmírňujících opatření stanoví výchozí emisní bilanci skleníkových plynů a plány konkrétních činností a opatření na její snížení o 55% do roku 2030 a následně povede zapojené území k naplnění dlouhodobé vize uhlíkové neutrality do roku 2050. Dále bude SECAP obsahovat adaptační část posuzující dopady změn klimatu, hodnocení rizik, dopadů rizik a návrh adaptačních opatření. Součástí projektu je také organizace Místních dnů pro energii a klima, jejichž cílem je šířit povědomí o problematice klimatických změn, úspor energií, využívání energie z obnovitelných zdrojů a energetické chudoby.

Žádost o poskytnutí dotace na Projekt byla ze strany Ministerstva životního prostředí 8. 6. 2022 schválena. V tuto chvíli MAS Podlipansko zahájilo přípravu výběrového řízení na zpracovatele SECAP a plánování prvních Místních dnů pro energii a klima, které se uskuteční na podzim tohoto roku.

Odkaz na web Paktu: www.paktstarostuaprimatoru.eu, www.eumayors.eu

Přistoupení k Paktu: 17. 3. 2022

Trvání projektu: 1. 5. 2022 - 1. 12. 2024

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na:

Ing. Veronika Čeparová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

+420 736 249 059

VENKOV JE NÁŠ SVĚT

Zveme Vás na dvoudenní exkurzi pro zemědělce, starosty/pracovníky obecních úřadů, kterou pořádá MAS Podlipansko, o.p.s. s podporou Celostátní sítě pro venkov. Akce se koná ve dnech 15.-16. června 2022. Vyrážíme směr Českolipsko.

A co nás čeká? Navštívíme několik zemědělských subjektů, kde budeme čerpat inspiraci, sdílet zkušenosti a budou představeny také projekty podpořené z Programu rozvoje venkova. (www.statekvodnansky.eu, www.zodbrniste.cz, www.farma-drzovice.cz, https://havransko.cz)

Ubytování je zajištěno v krásném prostředí http://apartmanyralsko.cz/.

Ubytování, doprava, exkurze a ochutnávky jsou zdarma! Účastníci si budou sami hradit stravu, nápoje a případné vstupy do objektů.

Podrobnosti o programu a jednotlivých lokalitách, které navštívíme, naleznete v příloze.

V případě zájmu se přihlašujte zde: https://forms.gle/yUp187uu2NGAPKSt8 nebo nás kontaktujte na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Neváhejte s přihlášením, kapacita je omezena.

Podlipanský Zpravodaj Jaro 2022

Na konci dubna tohoto roku jsme vydali nové jarní číslo Podlipanského Zpravodaje. Snažíme se, aby ho každá domácnost dostala do své poštovní schránky, ale to bohužel nemůžeme 100% zajistit. Jisté ale je, že každé vydání naleznete na našich webových stránkách v sekci O REGIONU - Podlipanský zpravodaj. Dočtete se v něm o novinkách z Podlipanského regionu, o nově přijatých, a také úspěšně zrealizovaných projektech v MAS Podlipansko, o zajímavostech v našich obcích a školách, tipech na výlety a mnoho dalšího. Věříme, že si na 20 stranách hezky počtete.

 

 LOGO PODLIPANSKO

kancelář a korespondenční adresa:
MAS Podlipansko, o.p.s.
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu: 438868349/0800

srpen 2022
Ne Po Út St Čt So
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Log in

create an account