Loading…

Co právě proběhlo a co plánujeme?

aktuality z Podlipanska

Co je nového

Novinky

Prodloužení 10. výzvy IROP - MAS

Upozorňujeme na prodloužení příjmu žádostí do 10. Výzva MAS Podlipansko - IROP - 1.4 b) Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby. Tato výzva je nově prodloužena až do 10. srpna 2020. Více o této výzvě zde.

Fond kultury a sportu 2020 vyhlášen

MAS Podlipansko, o.p.s. vyhlašuje dne 29. 6. 2020 přijímání Žádostí o poskytnutí dotace z Fondu kultury a sportu 2020. Pro tento rok budeme rozdělovat celkem 50.000,- Kč. Podporu v max. výši 10.000,- Kč obdrží projekty s nejvyšším počtem bodů dle hodnotících kritérií projektu, při shodném počtu bodů rozhoduje datum podání žádosti. Vaše žádosti přijímáme do 21. 7. 2020.

Dotace se poskytuje na kulturní a sportovní aktivity lokálního charakteru, které se realizují na území MAS Podlipansko a které výrazně přispějí k obohacení kulturního a sportovního života místních občanů, dotace je poskytována výhradně na neinvestiční výdaje související s realizací projektu a v rozpočtu projektu nesmí být kalkulován zisk.

Dotaci lze poskytnou pouze NNO (spolky, kluby, o.p.s. apod.), která má sídlo nebo působí na území MAS a má s MAS Podlipansko, o.p.s. uzavřenou Rámcovou partnerskou smlouvu.

Více informací včetně Žádosti o poskytnutí dotace z FKS najdete v příloze.

Podpora neziskových organizací

Nestátním neziskovým organizacím (NNO) zaměřeným na neformální vzdělávání dětí se naskytla možnost získat finanční podporu na svou činnost ve výzvě č. 71 – Zvyšování kvality neformálního vzdělávání. Rozhodli jsme se jim se získáním dotace pomoci a během měsíců srpen a září 2019 jsme pro NNO uspořádali semináře, kde se mohli dozvědět více informací k vyhlášené výzvě. Ze zájemců, kteří měli chuť se projektu účastnit a splnili podmínky dotace, se jich 19 stalo našimi partnery projektu. Jedná se o NNO z oblasti Podlipanska, Zálabí, Pošembeří, Podbrdska a Dolnobřežanska.  V říjnu 2019 jsme podali žádost o dotaci. Uspěli jsme a pro NNO jsme získali celkové finanční prostředky ve výši 9 273 184 Kč.
Projekt s názvem Podpora neziskových organizací ve Středních Čechách zahájil realizaci 1. 5. 2020 a potrvá 34 měsíců. Po tuto dobu budou moci NNO čerpat získané finanční prostředky pro vzdělávání svých pracovníků a dobrovolníků ať již formou kurzů, sdílením zkušeností a vzájemné spolupráce, tandemovým vzděláváním, zaváděním nových metod v neformálním vzdělávání, nebo budou zřizovat nové kluby a realizovat projektové dny pro děti a mládež. Cílem projektu je mimo jiné i navázání spolupráce s dalšími spolky v území.

Monika Hermanová

projektová manažerka pro NNO, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 608 694 710

Proběhl seminář ke 4. výzvě MAS - PRV

Ve dnech 26. a 27.5.2020 proběhly semináře pro žadatele o dotaci ve 4. výzvě MAS z PRV.  V úterý 26.5. byl seminář určen pro žadatele ve fichích 3.1 Zemědělci, 3.2 Finalizace produkce a 3.3 Drobní podnikatelé, ve středu 27.5. pak pro žadatele ve fichi 3.11 Občanská vybavenost na venkově. Semináře proběhly online formou na platformě ZOOM.
Prezentace ze seminářů naleznete níže a také v sekci PRO ŽADATELE O DOTACE / Dotační výzvy MAS v detailu výzvy pro danou fichi na záložce DOKUMENTY.

Doporučujeme všem žadatelům konzultovat projektové záměry předem (Ing. Kateřina Pospíšilová, Ph.D., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 721 170 388).

Pozvánka na seminář k 10. výzvě MAS - IROP

Dovolujeme si Vás pozvat na Seminář pro žadatele k výzvě MAS 315/06_16_072/CLLD_15_01_099 pro ROP - fiche 1. 4 b) Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby. Výzva byla vyhlášena MAS Podlipansko dne 21. 5. 2020 v rámci realizace CLLD. Seminář se uskuteční 4.6.2020 v kanceláři MAS Podlipansko, o.p.s. (Chvalovická 1076, Pečky) v čase od 15:00 do 17:00 hod.

Vyhlášena 10. výzva MAS - IROP

21. května 2020 jsme pro vás vyhlásili další výzvu s názvem: "10. výzva MAS Podlipansko - IROP - 1.4b Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociálních služeb". Pro jaké aktivity je tato výzva určená, kdo může být oprávněným žadatelem a mnoho dalších informací se dočtete přímo ve výzvě zde

Vyhlášena 4. výzva PRV

Místní akční skupina Podlipansko, o.p.s. vyhlašuje dnem 15.5.2020 4. výzvu k předkládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014–2020 „Společně 2014+“.
Je možné žádat o podporu zemědělské prvovýroby, zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh, podporu drobného podnikání ve vybraných nezemědělských činnostech a podporu občanské vybavenosti na venkově (mateřské a základní školy, hasičské zbrojnice a kulturní a spolková zařízení včetně knihoven).  
Podrobnější informace a potřebné dokumenty naleznete v sekci PRO ŽADATELE O DOTACE / Dotační výzvy MAS.
Stručný souhrn naleznete v příloze.

Příjem žádostí o dotaci bude probíhat do 17.7.2020.

Doporučujeme všem žadatelům konzultovat projektové záměry předem (Ing. Kateřina Pospíšilová, Ph.D., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 721 170 388) a zúčastnit se online semináře pro žadatele.

Pozvánka na Seminář ke 4. výzvě PRV

MAS Podlipansko, o.p.s. si Vás dovoluje pozvat na SEMINÁŘ PRO ŽADATELE O DOTACI ve výzvě MAS č. 4 z Programu rozvoje venkova v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014–2020 „Společně 2014+“ Výzva byla vyhlášena dne 15. 5. 2020 pro následující Fiche:
3.1 Zemědělci
3.2 Finalizace produkce
3.3 Drobní podnikatelé
3.11 Občanská vybavenost na venkově
Termín a čas konání semináře:

➢ pro Fiche 3.1 - 3.3: 26. 5. 2020 v čase od 15:00 do cca 17:00 hodin

➢ pro Fichi 3.11: 27. 5. 2020 v čase od 15:00 do cca 17:00 hodin

Semináře proběhnou formou webináře s možností vstupovat do diskuze a klást dotazy. Více informací a případné přihlášení naleznete v přiložené pozvánce.

 

 LOGO PODLIPANSKO

kancelář a korespondenční adresa:
MAS Podlipansko, o.p.s.
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu: 438868349/0800

červenec 2020
Ne Po Út St Čt So
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Log in

create an account