Loading…

Co právě proběhlo a co plánujeme?

aktuality z Podlipanska

Co je nového

Novinky

Podlipanský Zpravodaj Jaro 2022

Na konci dubna tohoto roku jsme vydali nové jarní číslo Podlipanského Zpravodaje. Snažíme se, aby ho každá domácnost dostala do své poštovní schránky, ale to bohužel nemůžeme 100% zajistit. Jisté ale je, že každé vydání naleznete na našich webových stránkách v sekci O REGIONU - Podlipanský zpravodaj. Dočtete se v něm o novinkách z Podlipanského regionu, o nově přijatých, a také úspěšně zrealizovaných projektech v MAS Podlipansko, o zajímavostech v našich obcích a školách, tipech na výlety a mnoho dalšího. Věříme, že si na 20 stranách hezky počtete.

Do 6. výzvy MAS z Programu rozvoje venkova jsme přijali celkem 20 žádostí o dotaci!

O 6. výzvu MAS Podlipansko k předkládání Žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 byl zájem. Celkem bylo přijato 20 žádostí, a to v následujících Fichích: 3.2 Finalizace produkce 7 žádostí, 3.3 Drobní podnikatelé 5 žádostí a 3.11 Občanská vybavenost na venkově 8 žádostí.

Které žádosti to jsou? Odpověď najdete v přiloženém seznamu.

Čas na značku Polabí regionální produkt®

MAS Podlipansko ve spolupráci s Asociací regionálních značek a partnery projektu Krajský úřad Středočeského kraje, MAS Vyhlídky, MAS Zálabí, MAS Mezilesí, MAS Svatojiřský les, MAS Nad Prahou, MAS Střední Polabí, Region Pošembeří, Pruh Polabí a Agrární komora

vyhlašuje 26. výzvu k předkládání žádostí o udělení značky POLABÍ regionální produkt®              

Výrobci potravinářských, řemeslných, přírodních a zemědělských produktů působící v oblasti Polabí mohou předkládat své žádosti o registrovanou značku do 10. 5. 2022.

Certifikovat lze např.:
řemeslné produkty ze dřeva, keramiky, skla, kovu, šperky, obrazy, krajky, textilie, upomínkové předměty, fotografie, zemědělské a potravinářské produkty - mléko, sýry, maso, obiloviny, víno, pivo, pečivo, ovoce, zelenina, ovocné nápoje, med, přírodní produkty - léčivky, čaje, výrobky z rákosu, slámy, proutí, extrakty z rostlin pro kosmetické účely, včelí produkty, minerálky, aj.

K čemu značka slouží a co výrobcům přinese?

  • PROPAGACI výrobců a jejich tvorby, začlenění do platformy Asociace regionálních značek
  • SPOLUPRÁCI mezi výrobci, předávání zkušeností a praxe
  • ÚČAST na prezentačních a prodejních akcích, trzích, jarmarcích

Vyplněnou žádost doručte poštou nebo osobně v pracovních dnech od 8:00 do 15:00 hodin, do 10. 5. 2022 na adresu MAS Podlipansko, o.p.s., Chvalovická 1076, 289 11 Pečky nebo zašlete na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dokumenty k podání žádosti naleznete na https://podlipansko.cz/nase-projekty/77-regionalni/152-polabi-regionalni-produkt, případně Vám je zašleme na vyžádání.

S dotazy ohledně značky POLABÍ-regionální produkt se obracejte na koordinátorku značky:

Ing. Kateřinu Pospíšilovou, Ph.D., 721 170 388, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., podlipansko.cz

 

Setkání k Adaptační strategii

Dovolujeme si vás pozvat na setkání k Adaptační strategii MAS Podlipansko, o.p.s.
 
První setkání se uskuteční v úterý 3. května 2022 od 16,00 hodin ve venkovní učebně v ZŠ Bečváry a je určeno především pro zemědělské subjekty u nás v regionu.
 
Druhé setkání se uskuteční v úterý 10. května 2022 od 16,00 hodin v Kouřimi v sále obecního úřadu (určeno pro jižní část území) a je určeno především pro starosty obcí a širokou veřejnost.
 
Třetí setkání je naplánováno na úterý 17. května 2022 od 16,00 hodin v Tatcích v sále Společenského domu (určeno pro severní část území) a je určeno především pro starosty obcí a širokou veřejnost.
 
Na výše uvedených setkáních se budeme společně věnovat krajině na území MASky a návrhům opatření, které vzešly v rámci zpracování strategie.
Chceme je s vámi prodiskutovat.
Budeme se ptát, jak to funguje, jaké máte plány a zkušenosti u vás, ve vaší části území. Rádi si vyslechneme příklady dobré praxe.
 
 
Svoji účast prosím potvrďte na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na telefon 725 103 648, třeba formou SMS zprávy.
 
Na setkání s vámi se těší za tým Adaptační strategie
 
Kateřina Hejduková
Projektová manažerka

FOND KULTURY A SPORTU 2022 VYHLÁŠEN

MAS Podlipansko, o.p.s. vyhlašuje dne 19. 4. 2022 přijímání Žádostí o poskytnutí dotace z Fondu kultury a sportu 2022. Pro tento rok budeme rozdělovat celkem 50.000,- Kč. Podporu v max. výši 10.000,- Kč obdrží projekty s nejvyšším počtem bodů dle hodnotících kritérií projektu, při shodném počtu bodů rozhoduje datum podání žádosti. Vaše žádosti přijímáme do 31. 5. 2022.

Dotace se poskytuje na kulturní a sportovní aktivity lokálního charakteru, které se realizují na území MAS Podlipansko a které výrazně přispějí k obohacení kulturního a sportovního života místních občanů, dotace je poskytována výhradně na neinvestiční výdaje související s realizací projektu a v rozpočtu projektu nesmí být kalkulován zisk.

Dotaci lze poskytnout pouze NNO (spolky, kluby, o.p.s. apod.), která má sídlo nebo působí na území MAS.

Více informací včetně Žádosti o poskytnutí dotace z FKS najdete v příloze.

 

Seminář k adaptačním skupinám

V pondělí 11. dubna jsme uspořádali seminář pro případné zájemce do výzvy vyhlášené MŠMT - Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny. Výzva poskytuje dotaci na podporu volnočasových adaptačních skupin pro děti cizinců od 3 do 15 let. Adaptační skupiny jsou zaměřené na snižování negativních dopadů spojených s válečným konfliktem. Účelem poskytnuté dotace je podpořit adaptaci a socializaci ukrajinských dětí na české prostředí, podpořit rozvoj jazykových dovedností, zejména v českém jazyce, připravit děti na nástup do škol a podpořit duševní pohodu a duševní zdraví dětí. Adaptační skupiny mohou provozovat dle podmínek výzvy obce, NNO, či školská zařízení.

Prezentaci z tohoto setkání naleznete v příloze. Pokud budete mít zájem o zapojení do tohoto projektu, přihlaste se nám do 25. dubna 2022 na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Vyhlásili jsme 6. dotační výzvu PRV

Místní akční skupina Podlipansko, o.p.s. vyhlašuje dne 23. 3. 2022 6. výzvu k předkládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014–2020 „Společně 2014+“.

Je možné žádat o podporu zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh, podporu drobného podnikání ve vybraných nezemědělských činnostech a podporu občanské vybavenosti na venkově (oblasti podpory c) hasičské zbrojnicef) kulturní a spolková zařízení včetně knihoven). 

Příjem žádostí o dotaci bude probíhat do 27. 4. 2022.

Podrobnější informace a potřebné dokumenty naleznete v sekci PRO ŽADATELE O DOTACE / Dotační výzvy MAS.

Stručný souhrn naleznete v příloze.

Doporučujeme všem žadatelům konzultovat projektové záměry předem (Ing. Kateřina Pospíšilová, Ph.D., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 721 170 388) a zúčastnit se online semináře pro žadatele.

Termín a čas konání semináře:

Středa 6. 4. 2022 v čase od 15:00 do cca 17:00 hodin

Seminář proběhne formou webináře s možností vstupovat do diskuze a klást dotazy. Srdečně Vás zveme.

Na seminář se, prosím, zaregistrujte do 5. 4. 2021 zde: https://forms.gle/mSgfZf2nQ1z3oTZN9

Více informací a program semináře naleznete v přiložené pozvánce.

Ing. Kateřina Pospíšilová, Ph.D., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 721 170 388

 

 

 LOGO PODLIPANSKO

kancelář a korespondenční adresa:
MAS Podlipansko, o.p.s.
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu: 438868349/0800

květen 2022
Ne Po Út St Čt So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Log in

create an account