Loading…

Co právě proběhlo a co plánujeme?

aktuality z Podlipanska

Co je nového

Novinky

Vyhlášena 8. výzva Sociální práce III

MAS Podlipansko, o.p.s. vyhlásilo dne 30. září 2019 výzvu s názvem "8. výzva MAS Podlipansko  OP Z_Sociální práce III". Výzva je otevřena až do 30. listopadu 2019. Bližší informace k této výzvě, vyhlášenou alokaci, podporované aktivity či cílové skupiny naleznete v záložce Pro žadatele o dotace /  Dotační výzvy MAS / OPZ 2.1 Sociální práce nebo zde.

MAS Podlipansko přijalo 2 projekty do 7. výzvy OP Z

MAS Podlipansko přijalo do ukončené 7. Výzvy v rámci Operačního programu Zaměstnanost "Sociální podnikání neinvestiční" 2 projekty v celkové výši 2 154 838,75 Kč. Zajímá Vás, o které projekty se jedná? Více se dozvíte v přiložené tiskové zprávě.

Podpora neziskových organizací na Kolínsku a Nymbursku

Čeho se výzva týká?
Možnosti podpory pořádání kurzů, setkání pro předávání zkušeností, exkurzí, projektových dnů, atd., při kterých budou realizovány vzdělávací aktivity zaměřené na osobnostně sociální rozvoj dětí, rozvoj kompetencí v polytechnickém a projektovém vzdělávání, badatelské aktivity, využívání ICT, čtenářskou a matematickou gramotnost, cizí jazyky, podnikavost apod.
Na tyto vzdělávací aktivity tak pro svou organizaci můžete získat finance v řádu stotisíců, částka se stanovuje podle počtu vybraných aktivit.

POZOR prodloužení 7. výzvy

POZOR, oznamujeme zájemcům o 7. výzvu MAS Podlipansko OPZ_Sociální podnikání Neinvestiční, že jsme prodloužili termín podání žádostí až do 13. září 2019. Bližší informace o této výzvě naleznete zde.

Zahraniční dobrovolníci ve Viticích

Skupina 10 zahraničních studentů přijela pod hlavičkou neziskové organizace INEX prvních čtrnáct dní v červenci 2019 pomoci obnovit „cesty vody“ v krajině kolem obce Vitice na Podlipansku.

Dobrovolníci z Itálie, Španělska, Ruska, Jižní Koreje nebo také z Mexika a Černé Hory přijeli pomoci do obce Vitice. Přilákala je nejen touha poznat Čechy, ale i potřeba ve svém volném čase pomoci v konkrétním veřejně prospěšném projektu. Katastr obce Vitice je na středočeské poměry velký s řadou pramenišť, lesíky, polními cestami. Dlouhodobě se potýká s problémem zásobování vodou, chybí zde vodovod a jeho vybudování při 5 místních částech je minimálně problematické.

Dobrovolníci během 14 dní odkryli prameniště studánky v Dobrém Poli, upravili okolí, svedli vodu ze studánky do koryta, které zásobuje horní rybník v Dobrém Poli. „Bylo důležité zprůchodnit a zviditelnit přítok k tomuto rybníku, neboť připravujeme jeho revitalizaci,“ řekl starosta obce Luděk Urbanec. Dobrovolníci následně zprůchodnili koryto Chotýšského potoka včetně přivaděče do Chotýšského rybníka. „Dobrovolníci udělali velký kus práce a ocenili volnost , kterou jsem jim v úpravě krajiny nechal. Vzhledem k tomu, že někteří dobrovolníci studují krajinotvorbu nebo i umělecké obory, podařilo se jim nejen šetrně obnovit stezku kolem potoka, ale i vytvořit zde řadu artefaktů, které návštěvníkům zpříjemní procházku,“ dodal Urbanec.

Návštěva dobrovolníků byla nejen o práci, ale i vzájemném poznání. Tomu velice pomohla kvalitní podpora ze strany českých dobrovolníků, které stejně jako „nábor“ v zahraničí má na starosti nezisková organizace INEX – Sdružení dobrovolných aktivit. Vedoucí spolu s ředitelkou MAS Podlipansko naplánovali zajímavý volnočasový program v okolí. „Spolupráce s MAS Podlipansko nám umožnila navštívit akademického sochaře Zdeňka Hůlu přímo v jeho zahradě plné soch nebo třeba kostelecký pivovar, kde nás osobně provázel jeden z majitelů. Nezapomenutelná byla také návštěva kovárny v Kšelech,“ nadšeně popisuje Jiří Zeman, vedoucí dobrovolníků z INEXu. „Osobně oceňuji nejen velké množství práce, které dobrovolníci odvedli, ale i snahu obohatit místní komunitu. Závěrečný mezinárodní večer byl milé setkání místních obyvatel s dobrovolníky doplněný o českou i mezinárodní kuchyni,“ oceňuje Markéta Pošíková, ředitelka MAS Podlipansko, a dodává: „Vážím si odvahy Vitic jít do tohoto druhu spolupráce a zároveň se již těším, že vydařená akce bude inspirovat starosty celého Podlipanska při organizování workcampů v roce 2020“.

Prodloužení výzvy Sociální podnikání

Oznamujeme všem zájemcům o výzvu 1.5 Sociální podnikání, že jsme prodloužili termín o předkládání žádostí o dotaci do 31. srpna 2019. Pokud máte zájem o zřízení sociálního podniku, rozšíření či rekonstrukci stávajícího, neváhejte nás kontaktovat. Více informací nelazenete v sekci Pro žadatele o dotace - Dotační výzvy MAS.

ilustrační fotografie: www.pardubicezive.eu

Přijali jsme 4 projekty do 6. Výzvy IROP

MAS Podlipansko přijalo do právě ukončené 6. Výzvy IROP, zaměřené na vzdělávání, celkem 4 projekty v celkové výši způsobilých výdajů 9,735 mil. Kč. Zajímají vás projekty, které jsme přijali? Více se dozvíte v přiložené tiskové zprávě.

 

 LOGO PODLIPANSKO

kancelář a korespondenční adresa:
MAS Podlipansko, o.p.s.
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu: 438868349/0800

říjen 2019
Ne Po Út St Čt So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Log in

create an account