Loading…

Organizační struktura

Kdo tvoří Podlipansko?

Organizační struktura

Organizační struktura Podlipanska zahrnuje orgány obecně prospěšné společnosti (valná hromada, správní rada a dozorčí rada) a po povinné standardizaci od roku 2015 i organizační složku MAS-Partnerství (MAS-P) ve složení Plénum MAS-P, Rada MAS-P, Kontrolní orgán MAS-P a Výběrová komise MAS-P. MAS-P je důležité, aby mohlo Podlipansko uskutečňovat dotační výzvy MAS Podlipansko a pomáhat vám s realizací vašich projektů z evropských i národních finančních prostředků.

organizancni struktura mas podlipansko standartizace web


MAS Podlipansko, o.p.s.

MAS Podlipansko, o.p.s. je základním kamenem Podlipanska - má právní subjektivitu.

Správní rada

Je statutárním orgánem společnosti. Má 12 členů jmenovaných na tři roky. Aktuálním předsedou Správní rady je Mgr. Tomáš Drobný, místopředsedou Ing. Jiří Kubeček.

Valná hromada - aktuální složení členů

Je nejvyšším orgánem společnosti. Členové valné hromady jsou zakladatelé a partneři na základě uzavřené rámcové partnerské smlouvy.

Valná hromada - historie členů

Dozorčí rada

Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dozorčí rada má nejméně 3 členy a její funkční období je tříleté.


 MAS-Partnerství (MAS-P)

Organizační složka MAS-P nemá právní subjektivitu, je otevřeným partnerstvím, vznikajícím na základě uzavření smlouvy mezi Společností a partnerem. MAS-P je tvořena partnery, kteří zastupují veřejné a soukromé místní společenské a hospodářské zájmy. MAS-P je důležité, aby mohlo Podlipansko uskutečňovat dotační výzvy MAS Podlipansko.

Plénum MAS-P - aktuální složení členů

Je nejvyšším orgánem MAS-P. Jeho členy jsou všichni partneři Společnosti na základě uzavřených Rámcových partnerských smluv. 

Plénum MAS-P - historie členů

Rada MAS-P

Je rozhodujícím orgánem MAS-P a má 9 členů. Rada schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů a také schvaluje dotační výzvy MAS Podlipansko. Aktuálním předsedou Rady MAS-P je pan Luděk Urbanec.

Výběrová komise MAS-P

Výběrová komise MAS-P vybírá, které projekty budou z dotační výzvy MAS Podlipansko podpořeny, a to na základě předem daných objektivních kritérií.

Kontrolní orgán MAS-P

Dohlíží, aby činnost MAS-P byla v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS-P a v souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). Kontroluje metodiku způsobu výběru projektů MAS-P a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru MAS-P.

 

 LOGO PODLIPANSKO

kancelář a korespondenční adresa:
MAS Podlipansko, o.p.s.
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu: 438868349/0800

červen 2024
Ne Po Út St Čt So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Log in

create an account