Loading…

Organizační struktura

Kdo tvoří Podlipansko?

Organizační struktura

Organizační struktura Podlipanska zahrnuje orgány obecně prospěšné společnosti (valná hromada, správní rada a dozorčí rada) a po povinné standardizaci od roku 2015 i organizační složku MAS-Partnerství (MAS-P) ve složení Plénum MAS-P, Rada MAS-P, Kontrolní orgán MAS-P a Výběrová komise MAS-P. MAS-P je důležité, aby mohlo Podlipansko uskutečňovat dotační výzvy MAS Podlipansko a pomáhat vám s realizací vašich projektů z evropských i národních finančních prostředků.

organizancni struktura mas podlipansko standartizace web


MAS Podlipansko, o.p.s.

MAS Podlipansko, o.p.s. je základním kamenem Podlipanska - má právní subjektivitu.

Správní rada

Je statutárním orgánem společnosti. Má 12 členů jmenovaných na tři roky. Aktuálním předsedou Správní rady je Ing. Jiří Kubeček.

Valná hromada

Je nejvyšším orgánem společnosti. Členové valné hromady jsou zakladatelé a partneři na základě uzavřené rámcové partnerské smlouvy.

Dozorčí rada

Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dozorčí rada má nejméně 3 členy a její funkční období je tříleté.


 MAS-Partnerství (MAS-P)

Organizační složka MAS-P nemá právní subjektivitu, je otevřeným partnerstvím, vznikajícím na základě uzavření smlouvy mezi Společností a partnerem. MAS-P je tvořena partnery, kteří zastupují veřejné a soukromé místní společenské a hospodářské zájmy. MAS-P je důležité, aby mohlo Podlipansko uskutečňovat dotační výzvy MAS Podlipansko.

Plénum MAS-P

Je nejvyšším orgánem MAS-P. Jeho členy jsou všichni partneři Společnosti na základě uzavřených Rámcových partnerských smluv. 

Rada MAS-P

Je rozhodujícím orgánem MAS-P a má 9 členů. Rada schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů a také schvaluje dotační výzvy MAS Podlipansko. Aktuálním předsedou Rady MAS-P je pan Luděk Urbanec.

Výběrová komise MAS-P

Výběrová komise MAS-P vybírá, které projekty budou z dotační výzvy MAS Podlipansko podpořeny, a to na základě předem daných objektivních kritérií.

Kontrolní orgán MAS-P

Dohlíží, aby činnost MAS-P byla v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS-P a v souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). Kontroluje metodiku způsobu výběru projektů MAS-P a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru MAS-P.

 

 LOGO PODLIPANSKO

kancelář a korespondenční adresa:
MAS Podlipansko, o.p.s.
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu: 438868349/0800

září 2023
Ne Po Út St Čt So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Log in

create an account