Loading…

Co právě proběhlo a co plánujeme?

aktuality z Podlipanska

Co je nového

Novinky

Fotografická soutěž 2018

MAS Podlipansko, o.p.s. vyhlásilo soutěž pro děti do 15 let na téma "Krásy Podlipanska". Své fotografie můžete Vy nebo Vaše děti posílat až do 20. září 2018. Nejhezčí fotografie budou použity do naše stolního kalendáře na rok 2018. Autor zveřejněné fotografie od nás samozřejmě tento kalendář dostane jako dárek. Naše odborná porota určí 3 nejlepší fotografie, a jejich autoři od nás dostanou poukaz na nákup fotografických pomůcek. Více v příloze.

Informujeme Vás, že rozesláním tohoto e-mailu dochází ke zpracování osobních údajů, které probíhá dle zásad zveřejněných na našich webových stránkách www.podlipansko.cz

 

22 projektů ve 2. výzvě MAS - PRV

Ve středu 23. 5. 2018 skončil příjem žádostí o dotaci v rámci 2. výzvy MAS Podlipansko pro programový rámec Program rozvoje venkova Strategie komunitně vedeného místního rozvoje „Společně 2014+“. Výzva byla vyhlášena pro všech 9 Fichí (opatření). Zájem byl o 4 z nich. Největší zájem byl ve Fichi 3.3 Drobní podnikatelé (podpora nezemědělských činností). Bylo přijato celkem 22 žádostí o dotaci v celkové výši výdajů 29,5 mil. Kč. Požadovaná dotace činí 11,5 mil. Kč. Podrobnosti jsou uvedeny v tabulce Seznam přijatých žádostí, která je zveřejněna níže a také u každé Fiche v Archivu výzev v sekci Dokumenty.
V současné době procházejí žádosti o dotaci procesem kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti a žadatelé budou vyzváni k doplnění žádosti či požadovaných dokumentů. Následně bude veškerá dokumentace předána Výběrové komisi MAS-P, která provede věcné hodnocení (bodování) projektů.  Výběr projektů dle jejich pořadí v závislosti na alokaci finančních prostředků provede Rada MAS-P. Které projekty budou ze strany MAS vybrány k podpoře bude zřejmé na přelomu června a července. Následně budou projekty předány SZIF do finálního schvalovacího procesu.

Ing. Kateřina Pospíšilová, Ph.D
projektová manažerka PRV

Přijali jsme 3 projekty do výzvy Komunitní centra

MAS Podlipansko přijalo do 3. Výzvy IROP, zaměřené na komunitní centra, celkem 3 projekty v celkové výši způsobilých výdajů 8,998 mil. Kč. Výzva je zaměřená na oblast 1.4 c) Komunitní centra a má přispět k rozvoji komunitních center bez sociální služby. Projekty jsou zaměřené na rekonstrukce, úpravy objektů, zajištění vybavení a zázemí pro poskytování aktivit a provozu komunitních center, případně pro nákup budov.
Co bude nyní dál probíhat a čemu je nutné jednotlivé projektové žádosti podrobit? Jako první přijde na řadu kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti dle předem stanovených kritérií. Každou žádost budou hodnotit 2 hodnotitelé, nezávisle na sobě. V případě, že bude nějaký dokument nedostatečný, či nedoložený, bude žadatel vyzván k doplnění. Toto lze provést maximálně dvakrát u každé žádosti a napravitelných kritérií.  O výsledku tohoto hodnocení budou žadatelé informováni přes MS2014+.
Další Věcné hodnocení (bodování) jednotlivých žádostí provádí Výběrová komise MAS – P. Projekt splní podmínky pro financování, pokud obdrží ve výzvě stanovený minimální počet bodů a ten je stanoven na 50 bodů.  Každý projekt bude hodnocen minimálně 2 členy výběrové komise. Podrobný postup hodnocení je popsán v Interních postupech pro IROP a najdete jej na našich stránkách http://podlipansko.cz/pro-zadatele-o-dotace2/dotacni-vyzvy-mas/44-irop/49-1-4-komunita/72-1-4-c-infrastruktura-komunitnich-center/53-infrastruktura-komunitnich-center

Kateřina Hejduková

Projektová manažerka MAS Podlipansko

Přijat 1 projekt do výzvy Hasiči

MAS Podlipansko přijalo do 5. Výzvy IROP, zaměřené na hasiče 1 projekt v celkové výši způsobilých výdajů 1,6 mil. Kč. Výzva je zaměřená na oblast 1.2 Hasiči a má přispět k pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro výkon činností spojených s extrémním suchem nebo únikem nebezpečných látek dle zařazení Obce s rozšířenou působností.
Co bude nyní dál probíhat a čemu je nutné jednotlivé projektové žádosti podrobit? Jako první přijde na řadu kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti dle předem stanovených kritérií. Každou žádost budou hodnotit 2 hodnotitelé, nezávisle na sobě. V případě, že bude nějaký dokument nedostatečný, či nedoložený, bude žadatel vyzván k doplnění. Toto lze provést maximálně dvakrát u každé žádosti a napravitelných kritérií.  O výsledku tohoto hodnocení budou žadatelé informováni přes MS2014+.
Další Věcné hodnocení (bodování) jednotlivých žádostí provádí Výběrová komise MAS – P. Projekt splní podmínky pro financování, pokud obdrží ve výzvě stanovený minimální počet bodů a ten je stanoven na 25 bodů.  Každý projekt bude hodnocen minimálně 2 členy výběrové komise. Podrobný postup hodnocení je popsán v Interních postupech pro IROP a najdete jej na našich stránkách http://podlipansko.cz/pro-zadatele-o-dotace2/dotacni-vyzvy-mas/44-irop/47-1-2-hasici/58-hasici

Kateřina Hejduková

Projektová manažerka MAS Podlipansko

Přijali jsme 2 projekty do výzvy Sociální bydlení

MAS Podlipansko přijalo do 4. Výzvy IROP, zaměřené na sociální bydlení, celkem 2 projekty v celkové výši způsobilých výdajů 5,906 mil. Kč. Výzva je zaměřená na oblast 1.4 a) Sociální byty a má přispět k pořízení bytů formou výstavby nových bytů, nákupu, rekonstrukce bytů, bytových domů či nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení včetně pořízení nezbytného základního vybavení. Co bude nyní dál probíhat a čemu je nutné jednotlivé projektové žádosti podrobit? To vše se dozvíte v přiložené tiskové zprávě.

Kateřina Hejduková

projektová manažerka MAS Podlipansko

Nové dotační výzvy MAS - IROP

Dnes 21.12.2017 ve 14 hodin vyhlašujeme najednou hned 4 výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Jedná se výzvy z oblasti Sociálního bydlení, Infrastruktury komunitních center, Dopravy a Hasičů.  Bližší informace ke každé výzvě najdete na našich stránkách pod záložkou Pro žadatele o dotace, Dotační výzvy MAS. V nabídce STAV si zvolte Aktivní výzvy. http://podlipansko.cz/pro-zadatele-o-dotace2/dotacni-vyzvy-mas

Výzva "Sociální práce" ukončena

Druhá výzva MAS Podlipansko v rámci Operačního programu Zaměstnanost ukončena.

MAS Podlipansko ukončilo dne 18.12.2017 ve 12. hodin příjem žádostí do výzvy “Sociální práce“ zaměřené na podporu začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím podpůrných programů a aktivit.
V rámci výzvy byly zaregistrovány tři projekty v celkové výši 4 367 298,75 Kč.

U projektových žádostí bude provedena kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí a následně budou předány k expertnímu posouzení a vypracování odborného posudku.
Hodnocení projektů povede Výběrová komise MAS-P s přihlédnutím na předložený odborný posudek. Samotný výběr, na základě bodového hodnocení, je zodpovědností Rady MAS-P, která se za tímto účelem sejde 30. 1. 2018. Projekty doporučené k finanční podpoře budou předány Řídícímu orgánu OPZ k závěrečnému posouzení.
Celkové výdaje na realizaci všech projektů činí zhruba 4,4 mil. Kč.
Alokovaná částka výzvy ve výši 3,3 mil. Kč nepokryje požadované náklady, bude tedy velmi záležet na kvalitě podaných projektů, která bude předmětem posouzení již zmíněné Výběrové komise MAS-P.
    
Bc. Iveta Minaříková, projektová manažerka MAS Podlipansko

 

 LOGO PODLIPANSKO

kancelář a korespondenční adresa:
MAS Podlipansko, o.p.s.
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu: 438868349/0800

leden 2019
Ne Po Út St Čt So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Log in

create an account