Loading…

Co právě proběhlo a co plánujeme?

aktuality z Podlipanska

Co je nového

Novinky

Jak probíhaly Místní dny pro klima a energii 2023?

Během měsíce října jsme v projektu zapojeném území připravili sérii akcí, které opět napomohly šířit osvětu na poli energetických úspor a boje s klimatickou změnou.
 
peckyV ZŠ Plaňany, v ZŠ Pečky a ve foyer kina Sokol v Nymburce proběhly celkem 3 semináře energetických úspor pro občany. Na úvod byl představen projekt Pakt starostů Podlipanska pro klima a energii, jeho finalizovaná BEI a rozpracovaná návrhová část SECAP. Následovala část prezentace aktuálně vypsaných dotačních titulů za spolupráce zástupců Energetického a konzultačního informačního střediska (EKIS) Nymburk, manželů Andrejsových. Prezentace se vždy změnily v živou diskuzi, kdy jednotliví účastníci vnášeli do tématu své dotazy. Došlo nejen na zmiňované dotační tituly NZÚ light, NZÚ, Kotlíková dotace a Oprav dům po babičce, ale živě bylo diskutováno o komunitní energetice, legislativních možnostech i praktickému fungování a také technických aspektech jednotlivých obnovitelných zdrojů. Celý seminář byl doplněn zajímavou částí zlepšující energetickou gramotnost zúčastněných, kdy pan Votrubec vysvětlil celý proces obchodování s energiemi a hlavně spletitosti jejich fakturace, kdy nezřídka došlo k tzv. wow efektu.
 
 
 
ratenicePokračovala také spolupráce s Ekocentrem Koniklec, které do našich školek v Milčicích, Ratenicích a Pňově-Předhradí doneslo výukový program "Žilo bylo jedno město" a nově také "Voda nad zlato". V prvním programu se děti formou zapojení do pohádky naučily bojovat s povodněmi, přívalovými dešti, suchem a vysokými teplotami. Příběh pohádky si můžete přečíst v našem loňském článku. V programu "Voda nad zlato" děti zjistily, odkud se bere voda ve vodovodním kohoutku, jak a proč šetřit pitnou vodou a využívat dešťovou vodu v domácnosti.  Programem provázel vodovodní mužíček Kohoutek a dešťová panenka Dešťovka. Tyto loutkové postavičky společně s prožitkovými a pohybovými herními aktivitami pomohly dětem pochopit základní otázky spojené s koloběhem vody nejen v přírodě.  Děti si nejprve v roli uvadajících květin uvědomily vlastní potřebu vody a na modelu krajiny si vyzkoušely, jak koluje voda v přírodě. Ujasnily si, odkud se bere pitná voda v našich kohoutcích, a zkusily si, jaké to je podílet se na čištění vody. V návaznosti na úpravě znečištěné vody na pitnou zjistily, že i ony mohou šetřit pitnou vodou a na co všechno je možné používat místo ní vodu dešťovou. Na závěr programu si děti vytvořily plakátek s vlastním koloběhem vody, který jim zůstal ve školce.
 
 
 
cervene-peckyNa základních školách jsme spolu s Ekocentrem Huslík zrealizovali náš společný program "Jak je to s energií?". Po loňském odpilotování a evaluaci programu jsme jej letos zařadili do výuky na ZŠ Červené Pečky a ZŠ RAF Nymburk. Žáci se bádavou formou dozvěděli vše o obnovitelných zdrojích pomocí pracovních listů i interaktivních modelů a to jak v učebně tak venku při reálném zkoušení jejich fungování. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Těšíme se na poslední Místní dny pro klima a energii 2024, které budou probíhat po celý měsíc duben. Pro další informace sledujte náš web a FB. 
 

logolink-mzpasfzp

 
 
 
 

Rada MAS-P schválila k podpoře žádosti o dotaci z 8. výzvy PRV a 1. výzvy IROP

Ve čtvrtek 22. února 2024 schválila Rada MAS-P k podpoře žádosti o dotaci předložené v rámci 8. výzvy MAS Podlipansko z Programu rozvoje venkova. Výzva byla vyhlášena pouze pro oblast podpory Občanská vybavenost na venkově se zaměřením na ZŠ a MŠ. Byla vyhlášena veškerá zbývající alokace programového rámce PRV dostupná do konce programového období.

Přijali jsme celkem 3 žádosti o dotaci. Po kontrole přijatelnosti a formálních náležitostí postoupily všechny žádosti do věcného hodnocení, které provedla Výběrová komise MAS-P dne 13. února 2024 – tzn. že došlo k obodování projektů dle preferenčních kritérií a ke stanovení pořadí projektů v jednotlivých fichích (oblastech podpory). Rada MAS-P pak s ohledem na finanční alokaci určenou pro tuto fichi ve výzvě provedla výběr projektů k podpoře. Alokace vyhlášená ve výzvě umožňuje podpořit všechny předložené žádosti o dotaci.

V dalším kroku budou žádosti o dotaci předány k závěrečné kontrole nadřízenému orgánu – SZIF. Kompletní seznam žádostí o dotaci vybraných k podpoře včetně bodového zisku naleznete v příloze.

Dále Rada MAS-P schválila 3 přijaté projekty z 1. výzvy IROP 1.1 Doprava - Investice zvyšující bezpečnost v dopravě. Jednalo se o první výzvu v novém období 2021 - 2027. Více informací včetně názvů projektů najdete v přiložené tiskové zprávě.

 

Představení SECAP Podlipansko

Zveme vás na veřejné představení Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima, tzv. SECAP Podlipansko, které se uskuteční ve středu 6. března 2024 od 14:00 hod. v Komunitním centru Kostelní Lhota.

Přijďte si poslechnout prezentaci celého projektu, ptát se a diskutovat se zpracovatelem SECAP i se zástupci 13 zapojených obcí, městysů a měst. Představena budou plánovaná jak opatření s cílem energetických úspor, tak mitigační a adaptační opatření v krajině. Více v přiložené pozvánce.

Dále zde naleznete Návrhovou část Akčního plánu udržitelné energie a klima Podlipansko (SECAP Podlipansko) určenou k dalším připomínkám a případným úpravám.

Přijali jsme 8 žádostí do 2. Výzvy MAS - IROP

MAS Podlipansko přijalo 30. ledna 2024 do ukončené 2. Výzvy MAS Podlipansko – 1.3 Vzdělávání – Podpora výstavby a modernizace školských zařízení, 8 projektů v celkové výši způsobilých výdajů 16,814 mil. Kč.

Co bude nyní dál probíhat a čemu je nutné jednotlivé projektové žádosti podrobit? To se dočtete v přiložené tiskové zprávě.

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT

Od 17. ledna 2024 je opět spuštěn příjem žádostí v programu Nová zelená úsporám LIGHT. Novinky, které s sebou nový příjem žádostí přináší, se můžete dočíst na
webových stránkách www.novazelenausporam.cz, v tiskové zprávě (odkaz níže) nebo se můžete obrátit na naše poradce. Rádi vám poradíme.

Změny u žádostí podaných od 17. 1. 2024:
- Možnost žádat na výměnu oken a vchodových dveří do exteriéru v bytovém domě (dle definice uvedené v závazných podmínkách, ke stažení zde: https://novazelenausporam.cz/dokument/3060).
- Možnost žádat o dotaci, pokud některá osoba v domácnosti pobírala v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti přídavek na dítě žijící ve společné domácnosti se žadatelem (není nutné, aby jej pobírala po celou dobu).
- Zabudování oken a dveří musí být provedeno v souladu s ČSN 74 60 77.
- Okna s izolačním 3-sklem budou mít tloušťku rámu 80 mm nebo Uw ≤ 0,9.
- Solární fotovoltaický ohřev vody včetně nového zásobníkového ohřívače (bojleru) – dotace 90 000 Kč, bez bojleru 60 000 Kč.
- Solární termický ohřev vody včetně nového zásobníkového ohřívače (bojleru) 90 000 Kč, bez bojleru 60 000 Kč.

Kontaktní osoba: Jan Rejholec, 724 050 407, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Více informací v tiskové zprávě na webu MŽP:
https://www.mzp.cz/cz/news_20240117_Prijem-zadosti-o-dotace-pro-domacnosti-s-nizsimi-prijmy-je-opet-otevren

Do 8. výzvy MAS z Programu rozvoje venkova jsme přijali celkem 3 Žádosti o dotaci

V pátek 12. 1. 2024 jsme ukončili příjem Žádostí o dotaci do poslední 8. výzvy MAS v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020. Otevřena byla pouze Fiche 3.11 Občanská vybavenost na venkově, do které byly přijaty celkem 3 Žádosti o dotaci.

Které žádosti to jsou? Odpověď najdete v přiloženém seznamu.

 

 

Přijali jsme 3 žádosti do 1. Výzvy MAS - IROP

MAS Podlipansko přijalo začátkem ledna 2024 do ukončené 1. Výzvy MAS Podlipansko – 1.1 Doprava – Investice zvyšující bezpečnost v dopravě tři projekty v celkové výši způsobilých výdajů 6,711 mil. Kč.
Co bude nyní dál probíhat a čemu je nutné jednotlivé projektové žádosti podrobit? To se dočtete v přiložené tiskové zprávě.

 

 LOGO PODLIPANSKO

kancelář a korespondenční adresa:
MAS Podlipansko, o.p.s.
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu: 438868349/0800

červenec 2024
Ne Po Út St Čt So
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Log in

create an account