Loading…

Co právě proběhlo a co plánujeme?

aktuality z Podlipanska

Co je nového

Novinky

Film o MAS Podlipansko

Vznikl nový krátký film, který široké veřejnosti poodhalí, co se skrývá pod zkratkou MAS a názvem Podlipansko. Seznamte se s lidmi, kteří jsou naší součástí a hrdě se k tomu hlásí. Poznejte jejich motivaci, zázemí a společnou vizi, která nás spojuje. Pustit si ho můžete zde: https://www.youtube.com/watch?v=PTHE46fJ3Jo

O Fond kultury a sportu 2023 byl velký zájem

Potěšilo nás, že o letošní Fond kultury a sportu byl velký zájem. Po nucené pauze díky covidu, kdy se řada akcí nemohla konat, je to příjemná změna. Z celkového počtu 11 žádostí bude nakonec podpořeno 8, a to v celkové výši 63.000 Kč. A kam a na jaké zajímavé akce finance poputují?

Žadatel

Název akce

Místo konání akce

Výše dotace

TJ Sokol Nová Ves I, z.s.

Prázdninový kemp mládeže

Nová Ves I

10.000 Kč

Spolek Bříství

Poznej hrou toto místo: Bříství u Křečhoře

Křečhoř - Bříství

10.000 Kč

Ptačí rezervace Krupá, z.s.

Workshop tradičních metod zpracování ovoce

Krupá

4.000 Kč

Ptačí rezervace Krupá, z.s.

Loutkové představení Malá mořská víla

Krupá

4.000 Kč

Spolek Rozmarýna

Putování za pohádkou aneb Rozloučení s prázdninami

Kouřim

10.000 Kč

AQUA Poděbrady, z.s.

Čertovské rejdění

Nymburk

10.000 Kč

SEMIRAMIS z.ú.

Fotbalový turnaj s N klubem

Nymburk

10.000 Kč

Mažoretky Victory, z.s.

Příměstský tábor

Vrbčany

5.000 Kč

Rada MAS-P schválila k podpoře žádosti o dotaci PRV ze 7. výzvy

Ve čtvrtek 15. 6. 2023 schválila Rada MAS-P k podpoře žádosti o dotaci předložené v rámci 7. výzvy MAS Podlipansko – Program rozvoje venkova. Výzva byla vyhlášena pro oblasti podpory: Finalizace produkce, Drobní podnikatelé (v nezemědělských činnostech) a Občanská vybavenost na venkově.

Přijali jsme celkem 16 žádostí o dotaci. Po kontrole přijatelnosti a formálních náležitostí postoupily všechny žádosti do věcného hodnocení, které provedla Výběrová komise MAS dne 31. 5. 2023 – tzn. že došlo k obodování projektů dle preferenčních kritérií a ke stanovení pořadí projektů v jednotlivých fichích (oblastech podpory). V případě shodného počtu bodů bylo pořadí určeno dle předem stanoveného postupu uvedeného v textu 7. výzvy. Rada MAS pak s ohledem na finanční alokace vypsané pro jednotlivé fiche ve výzvě provedla výběr projektů k podpoře. Rada MAS-P využila postupů předem definovaných v textu výzvy tak, aby mohlo být uspokojeno maximum žádostí o dotaci. Po přesunech alokace mezi fichemi a navýšení alokace výzvy pro podporu hraničního projektu je rozhodnutím Rady MAS-P ve výzvě PRV - č. 7 podpořeno celkem 15 žádostí o dotaci. Na jeden projekt se i tak bohužel nedostalo. 

V dalším kroku budou žádosti o dotaci předány k závěrečné kontrole nadřízenému orgánu – SZIF. Kompletní seznam žádostí o dotaci vybraných/nevybraných k podpoře včetně bodového zisku naleznete v příloze.

Ing. Kateřina Pospíšilová, Ph.D

projektová manažerka PRV

28. Certifikační komise značky Polabí regionální produkt

Ve středu 26. dubna 2023 se v Městské knihovně Svatopluka Čecha v Pečkách uskutečnilo již 28. setkání Certifikační komise ke značce Polabí regionální produkt. O tuto značku projevila zájem paní Jaroslava Ahnelová na své Šité látkové výrobky z Kouřimi. Přinesla nám ukázat výběr svých výrobků, od drobností, jako jsou látkové kytičky a sponky do vlasů, až po dětské oblečení, tašky, levandulové polštářky či kuchyňské zástěry. Druhým produktem, který měl možnost získat certifikát kvality, byl Jablečný mošt Bonita, který se vyrábí z jablek vypěstovaných v Ovocných sadech ve Vlkově nad Lesy. Všem přítomným členům certifikační komise moc chutnal a rádi souhlasili s jeho zařazením mezi naše stávající certifikované výrobky.

Oběma místním producentům gratulujeme k získání značky Polabí regionální produkt pro své výrobky.

Dalším bodem jednání bylo pro 10 výrobků z Polabí, kterým končí platnost certifikátu, prodloužit jejich platnost. Jednalo se o následující produkty:

  • Košíkářské výrobky z pedigu (Jaroslava Ahnelová)
  • Frakové a manžetové knoflíčky (Martin Mašek)
  • Paličkovaná krajka (Helena Kubíková)
  • Bašovo zelí Starokouřimské (Baše & spol.s.r.o.)
  • Včelí produkty a výrobky ze včelího vosku (Jana Provazníková - Včelařská farma Veletov)
  • Jahody z Kouřimi (Radek Procházka)
  • Starokouřimské okurky (Radek Procházka)
  • Zdravé ovoce z Bříství (Ing. Zdeněk Žert - Ovocné sady Bříství)
  • Hrnkové květiny (Zahradnictví Jand, s.r.o.)
  • Krmné směsi pro hospodářská zvířata (Křížův mlýn, s.r.o.)

 

 

 

Do 7. výzvy MAS z Programu rozvoje venkova jsme přijali celkem 16 žádostí o dotaci

V úterý 18. 4. 2023 jsme ukončili příjem Žádostí o dotaci do 7. výzvy MAS v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020. Celkem bylo přijato 16 žádostí, a to v následujících Fichích: 3.2 Finalizace produkce 2 žádosti, 3.3 Drobní podnikatelé 3 žádosti a Fiche 3.11 Občanská vybavenost na venkově s 11 žádostmi zaznamenala velký zájem z řad žadatelů.

Které žádosti to jsou? Odpověď najdete v přiloženém seznamu.

 

Pozvánka na Snídani se starosty

Dovolujeme si Vás pozvat na SNÍDANI NEJEN SE STAROSTY, která se bude zabývat tématy Digitální technické mapy a Aktuální informace k výzvě MAS – PRV. Snídaně proběhne v pátek 31. 3. 2023 v čase od 8:30 do 10:30 hod. v místní hospodě ve Viticích. Zváni jsou i zaměstnanci obcí, kterým je toto téma blízké.

Účast prosím potvrďte na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Těšíme se na viděnou!

FOND KULTURY A SPORTU 2023 VYHLÁŠEN

MAS Podlipansko, o.p.s. vyhlašuje dne 14. 3. 2023 přijímání Žádostí o poskytnutí dotace z Fondu kultury a sportu 2023. Pro tento rok budeme rozdělovat celkem 50.000,- Kč. Podporu v max. výši 10.000,- Kč obdrží projekty s nejvyšším počtem bodů dle hodnotících kritérií projektu, při shodném počtu bodů rozhoduje datum podání žádosti. Vaše žádosti přijímáme do 31. 5. 2023.

Dotace se poskytuje na kulturní a sportovní aktivity lokálního charakteru, které se realizují na území MAS Podlipansko a které výrazně přispějí k obohacení kulturního a sportovního života místních občanů, dotace je poskytována výhradně na neinvestiční výdaje související s realizací projektu a v rozpočtu projektu nesmí být kalkulován zisk.

Dotaci lze poskytnout pouze NNO (spolky, kluby, o.p.s. apod.), která má sídlo nebo působí na území MAS.

Více informací včetně Žádosti o poskytnutí dotace z FKS najdete v příloze.

Vyhlásili jsme 7. výzvu PRV

Dnes 10. března 2023 jsme vyhlásili 7. výzvu k předkládání žádostí o dotaci prostřednictvím Strategie komunitně vedeného místního rozvoje – programového rámce Program rozvoje venkova.

Žádosti o dotaci budou přijímány od 10. 3. 2023 do 18. 4. 2023.

Žádat můžete v následujících oblastech:
Finalizace produkce: Investice, které se týkají zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh (stroje, technologie, stavby, prodejny, užitková vozidla pro uvádění zem. produktů na trh atd.), více zde.
Drobní podnikatelé: Investice do vybraných nezemědělských činností dle klasifikace ekonomických činností (CZ –NACE) (stroje, technologie, stavby, vybavení, HW, SW, užitková vozidla atd.), více zde.
Občanská vybavenost na venkově: Podpora základních služeb a vybavenosti. Oblast podpory: b) Mateřské a základní školy - Rekonstrukce, vybavení, technologie, venkovní mobiliář a herní prvky, doplňující výdaje atd., více zde.

Seminář pro žadatele o dotaci se bude konat ve středu 22. března 2023 od 15:00 do 17:00 on-line. Přihlásit se můžete do 21. 3. 2023 na tomto odkazu.

Důrazně doporučujeme Vaše projektové záměry konzultovat.
 
Ing. Kateřina Pospíšilová, Ph.D.: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 721 170 388
 
 

 

 LOGO PODLIPANSKO

kancelář a korespondenční adresa:
MAS Podlipansko, o.p.s.
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu: 438868349/0800

květen 2024
Ne Po Út St Čt So
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Log in

create an account