Loading…

Co právě proběhlo a co plánujeme?

aktuality z Podlipanska

Co je nového

Novinky

Rekonstrukce podpořená naší MAS

V Polepech u Kolína již řadu let probíhá kompletní rekonstrukce bývalé Vébrovy restaurace, jejímž cílem je vytvoření kvalitního zázemí pro kulturní a spolkové akce. Jsme rádi, že díky dotaci MAS Podlipansko z Programu rozvoje venkova mohlo dojít k dalšímu pokroku v dokončovacích pracích.  V rámci dotačního projektu se podařilo zhotovit prkennou podlahu v předsálí, parapety v sále i předsálí, sál vybavit divadelní oponou a závěsy na oknech a okolo jeviště, dále bylo pořízeno divadelní osvětlení, nové párty stany a odpadkové koše na třídění odpadu. Před všemi vstupy do Vébrovy restaurace z ulice je nový chodník z kamenné dlažby.

Realizace projektu "Zkvalitnění zázemí pro kulturní a společenské aktivity v obci Polepy u Kolína" žadatele Obec Polepy byla podpořena z Programu rozvoje venkova – operace 19.2.1. v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) „Společně 2014+“ pro území MAS Podlipansko. Cílem operace 19.2.1 je podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD příslušné MAS.

 

Zima v regionech

Právě vyšlo nové číslo Čtvrtletníku Asociace regionálních značek ZIMA V REGIONECH 2021. Poznejte regionální značky zblízka, inspirujte se řadou tipů na zajímavé recepty, poznejte příběhy regionálních výrobců, nebo se nechte inspirovat na výlety do méně známých míst naší země. Časopis naleznete v příloze.

Podlipanský Zpravodaj 2/2021

V polovině listopadu tohoto roku jsme vydali nové podzimní číslo Podlipanského Zpravodaje. Snažíme se, aby ho každá domácnost dostala do své poštovní schránky, ale to bohužel nemůžeme 100% zajistit. Jisté ale je, že každé vydání naleznete na našich webových stránkách v sekci O REGIONU - Podlipanský zpravodaj. Dočtete se v něm o novinkách z Podlipanského regionu, o nově přijatých, a také úspěšně zrealizovaných projektech v MAS Podlipansko, o zajímavostech v našich obcích a školách, tipech na výlety a mnoho dalšího. Věříme, že si na 24 stranách hezky počtete.

 

Pozvánka na jednání Pléna MAP - P

Ve čtvrtek 2. 12. 2021 od 17:00 hod. proběhne jednání Pléna MAS – Partnerství, netradičně v on-line prostoru na tomto odkaze: https://us06web.zoom.us/j/85799937101. Přihlašujte se, prosím, již od 16:30 hod., abychom stihli včas vyřešit případné technické problémy s připojením.

Děkuji Vám za spolupráci a budeme se těšit na viděnou.

Pozvánka na online setkání k OPZ+

Vážení, zveme vás na diskuzní setkání k možným činnostem MAS Podlipansko v Operačním programu Zaměstnanost+ pro dotační období 2021-2027.

MAS Podlipansko pro příští dotační období obdrží z OPZ+ přibližně 10-15 milionů Kč, které může využít na různé aktivity pro některé ze skupin obyvatel, které potřebují podporu. Jedná se např. o:

  • rodiny s dětmi
  • seniory
  • osoby, které o někoho pečují
  • osoby hůře uplatnitelné na trhu práce
  • osoby s nízkou mírou kvalifikace
  • zdravotně znevýhodněné osoby
  • (začínající) podnikatele
  • a mnohé další

Cílem veřejného projednávání, na které vás zveme, je se na základě naší společné debaty přiblížit k zodpovězení zásadních otázek:

  • na jaké skupiny osob dotační podporu zaměřit
  • jaké aktivity by mohly vést ke zlepšení situace daných skupin osob

PŘIJĎTE VYJÁDŘIT SVŮJ NÁZOR, PODÍLET SE NA ZÁSADNÍCH ROZHODNUTÍCH O TOM, KAM SE BUDOU AKTIVITY MAS V PŘÍŠTÍCH LETECH UBÍRAT.

24. 11. 2021 od 16:00 do 18:00 v on-line prostoru. Přihlaste se zde: https://us06web.zoom.us/j/82136759727

30. 11. 2021 od 16:00 do 18:00 v on-line prostoru. Přihlaste se zde: https://us06web.zoom.us/j/83894923446

Těšíme se na společné setkání!

Ing. Markéta Pošíková

ředitelka MAS Podlipansko

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 602 578 297

PRODLOUŽENA 14. výzva - DOPRAVA

Prodloužili jsme 14. výzvu MAS Podlipansko - IROP - 1.1. DOPRAVA, která byla vyhlášena 26. července 2021. Datum ukončení nově bude 15. 12. 2021 ve 14:00 hodin.

Tato výzva je zaměřena především na bezpečnost dopravy v Podlipansku, tj.
-Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení
- Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy
- Rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší
- Realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy (bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo dráze, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů)

Bližší informace o této výzvě naleznete ZDE.

Výsledky dotazníkového šetření AS

Všem, kteří se účastnili dotazníkového šetření k získání podkladů k tvorbě Adaptační strategie chceme touto cestou poděkovat.
Přikládáme dokument, který vás seznámí s výsledky dotazníkového šetření.
Výsledky jsou zajímavé a najdete v dokumentu řadu grafů a map, které ilustrují posbírané odpovědi.

Dotazy a připomínky směrujte na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Na jaře plánujeme další setkání s veřejností k další části zpracovávané strategie.

Analytická část Adaptační strategie

Analýza zranitelnosti území  a hlavních rizik
 
Zpracovaná analýza pro celé území MAS Podlipansko ukazuje citlivost krajiny na probíhající klimatické změny a seznamuje starosty a obyvatele se stavem, který je aktuální. Výsledky analýzy pomohou zpracovatelskému týmu při zpracování návrhů opatření vhodných pro jednotlivé typy krajin na našem území. Podrobněji se můžete s dokumentem seznámit v přiložených dokumentech
Písemná část je doplněna i řadou map, které graficky ukazují výsledky analýzy.

Dotazy a připomínky směrujte na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Na jaře plánujeme další setkání s veřejností k další části zpracovávané strategie.

 

 LOGO PODLIPANSKO

kancelář a korespondenční adresa:
MAS Podlipansko, o.p.s.
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu: 438868349/0800

listopad 2022
Ne Po Út St Čt So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Log in

create an account