Loading…

Co právě proběhlo a co plánujeme?

aktuality z Podlipanska

Co je nového

Novinky

Osvěta o klimatické změně a úsporách energií s deváťáky v Pečkách

Po celý listopad mohou žáci ZŠ Pečky v prostorách jídelny shlédnout Výstavu za klima manželů Zamouřilových. V úterý 15. listopadu 2022 jsme v rámci Místních dní pro klima a energii 2022 při projektu Pakt starostů Podlipanska pro klima a energii pořádali k této výstavě debatu s panem Jakubem Zamouřilem, vesmírným inženýrem a členem týmu faktaoklimatu.cz. Žáci se dozvěděli důležité informace o jejím průběhu, seznámili se s neobnovitelnými i obnovitelnými zdroji energie a také s tím, co oni sami mohou osobně v boji s klimatickou změnou dělat. Výstava bude putovní a postupně projde všemi školami partnerů zapojených do projektu.

Implementace Adaptační strategie

"JEDEN KONEC, NOVÝ ZAČÁTEK MNOHA VÝZEV"

V průběhu let 2021 až 2022 byla zpracovávána Adaptační strategie přizpůsobení se změnám klimatu pro území MAS Podlipansko, o.p.s. (dále jen Adaptační strategie), které zahrnuje 57 obcí o celkové rozloze cca 520 km2. Tým odborníků z různých profesí hledal cestu, jak krajinu Podlipanska i jeho obyvatele adaptovat na projevující se negativní projevy změn klimatu. Výsledkem je Adaptační strategie, která se skládá ze 3 částí – analytické, návrhové a implementační. Celá Adaptační strategie je uceleným výchozím materiálem, který nastavuje důležité priority, související dlouhodobé strategické cíle, opatření, ale i konkrétně zaměřené projekty, důležité pro přizpůsobení se negativním projevům změn klimatu (adaptaci) a jejich předcházení (mitigaci). Nyní jsou práce na všech částech Adaptační strategie dokončeny a před námi je ta těžší část. Přenesení vytyčených cílů a opatření do praxe.

Návrhová část Adaptační strategie

Po důkladném zpracování analytické části Adaptační strategie vznikl dokument, který hledá vhodná opatření, jak území Místní akční skupiny Podlipansko, o.p.s. přizpůsobit negativním projevům změn klimatu. Také Vy teď máte možnost si tento dokument pročíst a prohlédnout si ilustrační mapy každé podlipanské obce.

 

Sázíme stromy s Hasiči Nymburk a Ekocentrem Huslík

Věděli jste, že v průběhu své životnosti (100 let) může jediný strom absorbovat až jednu tunu oxidu uhličitého? Jsou to naši velcí pomocníci, a proto má výsadba každého jednotlivého stromu smysl. Hasičům Nymburk se podařilo z Nadace partnerství získat grant na výsadbu 30 stromů v lokalitě Drahelického hřiště a v parku Za Hřbitovem. Sázení proběhlo v sobotu 12. listopadu 2022 v rámci Místních dní pro klima a energii 2022 při projektu Pakt starostů Podlipanska pro klima a energii. MAS Podlipansko zde projekt prezentovalo veřejnosti a obohatilo akci programem od Ekocentra Huslík, nejen pro děti. Připravena byla stezka s kvízem, ve kterém se účastníci dozvěděli spoustu zajímavých faktů o stromech, obecných i konkrétních z lokality Nymburka. Tajenkou byl odhalen název mobilní aplikace Tree Check, která má informačně-vzdělávací charakter a provádí identifikaci druhů stromů pomocí fotografií. Podává také urbanisticko-ekologické informace, například to, jak stromy ve městech ochlazují své okolí odpařováním vody a stíněním před sluncem. Pan Vebr z Ekocentra Huslík připravil také dílničky pro děti a zajímavé publikace. Příjemná byla i společenská část, hasiči doplněna o občerstvení.
Děkujeme všem, kteří i přes podzimní chladné počasí dorazili.

 

Jak na dotaci NZÚ light?

Přečtěte si, jak postupovat při podání žádosti o dotaci z Nové zelené úsporám Light.

Mám nárok na dotaci z NZÚ light?

Ověřte si, zda vaše domácnost spadá do kategorie oprávněných žadatelů o dotaci z NZÚ light. Jste vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, nebo trvale obývané rekreační stavby? Jsou všichni členové vaší domácnosti příjemci starobního důchodu nebo invalidního důchodu 3. stupně, nebo vaše domácnost pobírala v období od 12. 9. 2022 příspěvek na bydlení? Pokud splňujete tyto předpoklady, můžete si zažádat o dotaci.

Kdy si mám žádost podat?

Příjem žádostí se otevře 9. ledna 2023.

Co budu potřebovat k žádosti?

Dříve, než podáte žádost, pořiďte si fotografie míst, která budete chtít změnit – původní okna, dveře, nezaizolovanou střechu apod. Tuto fotodokumentaci pak přiložíte k žádosti. Dále budete potřebovat Odborný posudek navrhovaných opatření, který vám zdarma vypracují zástupci MAS nebo EKIS a M-EKIS.

Připravte si jakýkoliv doklad potvrzující vlastnictví bankovního účtu – může to být třeba poslední výpis z účtu, na kterém bude uvedeno vaše jméno, nebo smlouva s bankou o zřízení bankovního účtu.

K žádosti budete též potřebovat potvrzení prokazující čerpání důchodu nebo příspěvku na bydlení.

K podání žádosti budete potřebovat elektronickou identitu. Jak postupovat při zřízení elektronické identity i při podání žádosti zjistíte v tomto návodu.

Po dokončení prací musíte předložit Zprávu o provedených opatřeních a fotografie realizovaných opatření.

Jak získám odborný posudek?

Je potřeba si předem telefonicky nebo e-mailem dohodnou osobní schůzku s zástupcem MAS na které ho s Vámi vypracuje.

Jak získám zprávu o provedených opatřeních?

Je potřeba si předem telefonicky nebo e-mailem dohodnou osobní schůzku s zástupcem MAS na které ho s Vámi vypracuje.

 

Pro bližší informace můžete navštivte stránky Programu Ministerstva životního prostředí administrovaného Státním fondem životního prostředí ČR zaměřeným na úspory energií v rodinných a bytových domech. Odkaz zde.

 

Pokud plánujete využít možnost nové dotace Nová Zelená Úspora Light (NZÚ Light), můžete nás kontaktovat na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. či na tel. čísle 724 050 407, a to v pracovní dny od 8:30 do 16:00.
I pro nás je tato výzva nová, proto Vás prosíme o shovívavost. Věříme, že společně dosáhneme zdárného cíle.

logolink-eu-map-sfzp

    

 

 

I ty nejmenší učíme, jak bojovat s klimatickou změnou

Ve středu 9. listopadu 2022 jsme se spolu s lektorkou Šárkou Koubovou z Ekocentra Koniklec vydaly v rámci Místních dní pro klima a energii 2022 při projektu Pakt starostů Podlipanska pro klima a energii dělat osvětu také u našich nejmenších. Navštívili jsme mateřskou školku v Tatcích, kde děti ve dvou skupinkách shlédly program Žilo bylo jedno město. Děti formou zapojení do příběhu pohádky získaly znalosti a dovednosti o tom, jaká adaptační opatření lze ve městě, kde žijí, aplikovat a jak se mají ony samy chovat v případě negativních projevů klimatické změny (povodně, přívalový déšť, sucho, vysoké teploty).
"Žilo, bylo jedno město a v něm zámek potažený černým suknem. Město ale netrápil drak, který unesl princeznu. Tomuto městu se vždy dobře dařilo, ale poslední roky ho velice sužují různé výkyvy počasí: jednou je to veliké sucho, že i zámecká studna vyschne, pak se zase přižene povodeň, která způsobí obrovské škody, jindy je město zase vystaveno velkému horku. Už dlouho se lidé v tom městě necítí dobře, pan král už si neví rady, a tak vyhlásí, že kdo dokáže městu pomoci, dostane princeznu za ženu a půl království k tomu. Jednoho dne přijede do města Chytrý princ a se svou družinou šikovných dětí začnou městu radit, co vše je třeba změnit, aby se jim zase lépe žilo…"

Veronika Čeparová

Exkurze nejen po realizacích krajinářských opatření

V pondělí 7. listopadu 2022 jsme pořádali exkurzi po realizacích krajinářských opatření po komplexních pozemkových úpravách v k.ú.Dvory u Nymburku. Příjemným odpolednem zalitým podzimním sluncem nás provázel Ing. Zdeněk Jahn, CSs., vedoucí Pobočky Nymburk Státního pozemkového ústavu (SPÚ) a majitel pozemků pan Vladimír Pokorný. Celá revitalizace vodního toku Liduška se vznikem tůní a mokřadů je vzácným příkladem spolupráce úřadů a vlastníků pozemků, kteří se dobře starají o půdu a přírodu, která je živí. Byla vytvořena biocentra s vodními plochami, kde hnízdí nejen divoké kachny a labutě, ale také volavky popelavé, husnice nilské a drobné zpěvné ptactvo. V tůních se prohání kapři. Vybudovány byly nové travnaté polní cesty s doprovodnou zelení, vytěžená zemina byla ponechána v místě a vytvořila tzv.zemníky, zelené kopce. Najdete zde také zajímavou výsadbu do tvaru loga zemědělské společnosti majitelů pozemku. Celkově práce probíhaly postupně v letech 2006-2019 a výsledná oáza klidu plní nejen funkci krajinnou a vodohospodářskou, ale také doplňkovou rekreační a estetickou. Shlédli jsme i další počiny SPÚ - vysázený biokoridor a novou polní cestu s doprovodnou zelení. Zajímavou doplňkovou částí exkurze byla prohlídka fotovoltaické elektrárny s instalovaným výkonem cca 500kWp, během které nám pan Radek Holub poskytl informace jak o její realizaci, tak o problematice jejího současného provozu. Zmíněno bylo i téma komunitní energetiky. Na závěr po přejezdu do Nymburku, odprezentoval Ing. Jahn vybrané projekty SPÚ, pobočky Nymburk, v celém jeho území. MAS Podlipansko děkuje za spolupráci a bude se těšit na další v následujících letech.

Podzimní kontroly projektů PRV

I na podzim nám finišují do závěrečné fáze projekty, které jsme podpořili přes Program rozvoje venkova. Kontrolou prošla Základní škola v Pečkách, kde z dotace vybavili novým nábytkem tři kabinety, ve školce v Hořátvi pořídili z dotace mobiliář do venkovní učebny a na zahradu umístili dva nové herní prvky – hmatový chodník a mlhoviště, a jako poslední jsme si prohlédli nový traktor žadatele Víta Korábka z Krychnova. Těší nás, že pořízené věci dělají svým majitelům radost.

Renáta Slámová, projektová manažerka PRV junior

  logolink-prv

 

 LOGO PODLIPANSKO

kancelář a korespondenční adresa:
MAS Podlipansko, o.p.s.
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu: 438868349/0800

prosinec 2023
Ne Po Út St Čt So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Log in

create an account