Loading…

Co právě proběhlo a co plánujeme?

aktuality z Podlipanska

Společné komunitní Podlipansko

Společné komunitní Podlipansko je za svou třetinou a my můžeme směle konstatovat, že funguje dobře a hlavně ku prospěchu všech obyvatel Podlipanska.

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_008/0000071

Realizace projektu: 1. 3. 2023 – 28. 2. 2026

Projekt řeší podporu osob sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených, zvýšení kapacity a zlepšení dostupnosti sociální práce na obcích v Podlipansku. Udržení kvality života na venkově, rozvoj komunit, komunitních center a dobrovolnictví. Podporu mezigeneračního soužití, stárnutí v přirozeném prostředí, participaci obyvatel ve veřejném dění, odstraňování bariér. Podporu skupiny sociálních pracovníků zřízením Platformy pro sociální pracovníky Podlipanska.

Díky projektu dojde ke zkvalitnění sociální práce v menších obcích tak, aby sociální práce byla dostupná formou sdíleného terénního sociálního pracovníka. U ohrožených osob se tím sníží šance stát se sociálně vyloučenými, dojde ke zlepšení jejich společenského života i ke zlepšení soudržnosti komunity.

Dalším cílem je rozvoj komunit a komunitních center. Tím dojde k participaci obyvatel ve veřejném dění, odstraňování bariér, k podpoře mezigeneračního soužití a k setkávání a společnému trávení času napříč generacemi.

Cílem projektu je také vytvoření fungující platformy sociálních pracovníků, kde bude docházet k pravidelnému setkávání sociálních pracovníků a nastavení spolupráce se zástupci obcí, ORP a Krajským úřadem.

Sociální práce v obcích

V rámci projektu mají jak obce, tak obyvatelé na území Podlipanska, možnost využít zdarma pomoc terénních sociálních pracovníků. Sociální pracovníci nabízejí poradenství všem, kteří se ocitli v problematické situaci, kterou nedokáží sami řešit a nemají po ruce nikoho, kdo by jim mohl pomoci.

Terénní sociální pracovníci pomáhají se zprostředkováním dostupných sociálních služeb v regionu, ať už se jedná o služby péče o seniory, osoby se zdravotním postižením, ale i těm, kteří o někoho pečují, dále rodinám s dětmi, nebo i jednotlivcům v krizových situacích. Pomáhají s vyplněním a podáním dávek sociální pomoci, s jednáním s úřady, lékaři a dalšími institucemi, kde daný člověk potřebuje podporu.

Terénní sociální pracovníci spolupracují s příslušnými odbory sociálních věcí, s Úřady práce, ale také s dalšími institucemi, které jsou potřebné při řešení konkrétní situace člověka.

Setkání se sociálním pracovníkem je možné jak v neutrálním prostředí (místnost městského, obecního úřadu, v komunitním centru, v kavárně, restauraci), tak i přímo v domácím prostředí, dle domluvy s pracovníkem.

KONTAKTY:

V případě zájmu o konzultaci se sociálním pracovníkem kontaktujte prosím nejprve Garanty sociální práce:
Mgr. Petra Čermáková – tel. 731 186 215, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Hana Cíglerová, DiS. – tel. 774 500 860, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Sociální pracovníci, kteří jsou Vám k dispozici, jsou:
Bc. Lucie Horkel – tel. 776 079 431, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Michaela Buncová, DiS. – tel. 608 401 870, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Platforma sociálních pracovníků

Platformu sociálních pracovníků zastřešují Garantky sociální práce. Ty navázaly spolupráci se sociálními pracovníky na území Podlipanska, se zástupci obcí, s ORP a Krajským úřadem. Cílem vzniklé Platformy je pravidelné setkávání sociálních pracovníků z území Podlipanska a zástupců sociálních odborů z ORP, aby došlo ke zvýšení míry vzájemné spolupráce a účinné komunikace. Sociální pracovníci mají možnost díky platformě sdílet informace a možnosti řešení problémů v terénu a hledat řešení, inspirovat se příklady dobré praxe.

Platforma sociálních pracovníků se schází v intervalu 1x za 3 měsíce.

Podpora komunity a dobrovolnictví

V rámci této aktivity projektu jsou podporovány komunity a komunitní centra na území Podlipanska – konkrétně Komunitní centra v Dobřichově, Kouřimi, Kostelní Lhotě a v Ratenicích.

V komunitních centrech dochází k pořádání akcí pro veřejnost, ale i pro konkrétní skupiny obyvatel (komunity) – např. akce pro seniory, maminky na rodičovské dovolené, rodiny s dětmi. Komunitní pracovníci zjišťují potřeby obyvatel a zaměřují se na řešení hlavních problémů.

Podporuje se aktivizace obyvatel, participace, trávení volného času, rodinné a sousedské vazby. Rozvíjí se a udržuje komunitní život – pořádají se osvětové akce, akce spojené s obnovou kulturních tradic, akce, na kterých dochází k mezigenerační výměně zkušeností, rozvíjí se dobrovolnictví, sousedské výpomoci a v neposlední řadě workcampy.

O jednotlivých komunitních centrech a jejich aktivitách se můžete dozvědět přímo na jejich facebookových stránkách. V případě zájmu o více informací můžete kontaktovat jednotlivé komunitní pracovníky:

Komunitní centrum Dobřichov – Michaela Brčáková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., https://www.facebook.com/mcpraminek
Komunitní centrum Kouřim – Janina Moskalová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., https://www.facebook.com/spolekrozmaryna
Komunitní centrum Kostelní Lhota – Květa Šlemínová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., https://www.facebook.com/knihovnakostelnilhota
Komunitní centrum Ratenice – Pavla Vopálková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., https://www.facebook.com/profile.php?id=61551691894332

KONTAKTY:

Hlavní manažer projektu: Ing. Markéta Pošíková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Koordinátor projektu: Mgr. Monika Korečková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 LOGO PODLIPANSKO

kancelář a korespondenční adresa:
MAS Podlipansko, o.p.s.
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu: 438868349/0800

červen 2024
Ne Po Út St Čt So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Log in

create an account