Loading…

Co právě proběhlo a co plánujeme?

aktuality z Podlipanska

Co je nového

Novinky

Návrhová část Adaptační strategie

Po důkladném zpracování analytické části Adaptační strategie vznikl dokument, který hledá vhodná opatření, jak území Místní akční skupiny Podlipansko, o.p.s. přizpůsobit negativním projevům změn klimatu. Také Vy teď máte možnost si tento dokument pročíst a prohlédnout si ilustrační mapy každé podlipanské obce.

 

Sázíme stromy s Hasiči Nymburk a Ekocentrem Huslík

Věděli jste, že v průběhu své životnosti (100 let) může jediný strom absorbovat až jednu tunu oxidu uhličitého? Jsou to naši velcí pomocníci, a proto má výsadba každého jednotlivého stromu smysl. Hasičům Nymburk se podařilo z Nadace partnerství získat grant na výsadbu 30 stromů v lokalitě Drahelického hřiště a v parku Za Hřbitovem. Sázení proběhlo v sobotu 12. listopadu 2022 v rámci Místních dní pro klima a energii 2022 při projektu Pakt starostů Podlipanska pro klima a energii. MAS Podlipansko zde projekt prezentovalo veřejnosti a obohatilo akci programem od Ekocentra Huslík, nejen pro děti. Připravena byla stezka s kvízem, ve kterém se účastníci dozvěděli spoustu zajímavých faktů o stromech, obecných i konkrétních z lokality Nymburka. Tajenkou byl odhalen název mobilní aplikace Tree Check, která má informačně-vzdělávací charakter a provádí identifikaci druhů stromů pomocí fotografií. Podává také urbanisticko-ekologické informace, například to, jak stromy ve městech ochlazují své okolí odpařováním vody a stíněním před sluncem. Pan Vebr z Ekocentra Huslík připravil také dílničky pro děti a zajímavé publikace. Příjemná byla i společenská část, hasiči doplněna o občerstvení.
Děkujeme všem, kteří i přes podzimní chladné počasí dorazili.

 

Jak na dotaci NZÚ light?

Přečtěte si, jak postupovat při podání žádosti o dotaci z Nové zelené úsporám Light.

Mám nárok na dotaci z NZÚ light?

Ověřte si, zda vaše domácnost spadá do kategorie oprávněných žadatelů o dotaci z NZÚ light. Jste vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, nebo trvale obývané rekreační stavby? Jsou všichni členové vaší domácnosti příjemci starobního důchodu nebo invalidního důchodu 3. stupně, nebo vaše domácnost pobírala v období od 12. 9. 2022 příspěvek na bydlení? Pokud splňujete tyto předpoklady, můžete si zažádat o dotaci.

Kdy si mám žádost podat?

Příjem žádostí se otevře 9. ledna 2023.

Co budu potřebovat k žádosti?

Dříve, než podáte žádost, pořiďte si fotografie míst, která budete chtít změnit – původní okna, dveře, nezaizolovanou střechu apod. Tuto fotodokumentaci pak přiložíte k žádosti. Dále budete potřebovat Odborný posudek navrhovaných opatření, který vám zdarma vypracují zástupci MAS nebo EKIS a M-EKIS.

Připravte si jakýkoliv doklad potvrzující vlastnictví bankovního účtu – může to být třeba poslední výpis z účtu, na kterém bude uvedeno vaše jméno, nebo smlouva s bankou o zřízení bankovního účtu.

K žádosti budete též potřebovat potvrzení prokazující čerpání důchodu nebo příspěvku na bydlení.

K podání žádosti budete potřebovat elektronickou identitu. Jak postupovat při zřízení elektronické identity i při podání žádosti zjistíte v tomto návodu.

Po dokončení prací musíte předložit Zprávu o provedených opatřeních a fotografie realizovaných opatření.

Jak získám odborný posudek?

Je potřeba si předem telefonicky nebo e-mailem dohodnou osobní schůzku s zástupcem MAS na které ho s Vámi vypracuje.

Jak získám zprávu o provedených opatřeních?

Je potřeba si předem telefonicky nebo e-mailem dohodnou osobní schůzku s zástupcem MAS na které ho s Vámi vypracuje.

 

Pro bližší informace můžete navštivte stránky Programu Ministerstva životního prostředí administrovaného Státním fondem životního prostředí ČR zaměřeným na úspory energií v rodinných a bytových domech. Odkaz zde.

 

Pokud plánujete využít možnost nové dotace Nová Zelená Úspora Light (NZÚ Light), můžete nás kontaktovat na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. či na tel. čísle 724 050 407, a to v pracovní dny od 8:30 do 16:00.
I pro nás je tato výzva nová, proto Vás prosíme o shovívavost. Věříme, že společně dosáhneme zdárného cíle.

logolink-eu-map-sfzp

    

 

 

I ty nejmenší učíme, jak bojovat s klimatickou změnou

Ve středu 9. listopadu 2022 jsme se spolu s lektorkou Šárkou Koubovou z Ekocentra Koniklec vydaly v rámci Místních dní pro klima a energii 2022 při projektu Pakt starostů Podlipanska pro klima a energii dělat osvětu také u našich nejmenších. Navštívili jsme mateřskou školku v Tatcích, kde děti ve dvou skupinkách shlédly program Žilo bylo jedno město. Děti formou zapojení do příběhu pohádky získaly znalosti a dovednosti o tom, jaká adaptační opatření lze ve městě, kde žijí, aplikovat a jak se mají ony samy chovat v případě negativních projevů klimatické změny (povodně, přívalový déšť, sucho, vysoké teploty).
"Žilo, bylo jedno město a v něm zámek potažený černým suknem. Město ale netrápil drak, který unesl princeznu. Tomuto městu se vždy dobře dařilo, ale poslední roky ho velice sužují různé výkyvy počasí: jednou je to veliké sucho, že i zámecká studna vyschne, pak se zase přižene povodeň, která způsobí obrovské škody, jindy je město zase vystaveno velkému horku. Už dlouho se lidé v tom městě necítí dobře, pan král už si neví rady, a tak vyhlásí, že kdo dokáže městu pomoci, dostane princeznu za ženu a půl království k tomu. Jednoho dne přijede do města Chytrý princ a se svou družinou šikovných dětí začnou městu radit, co vše je třeba změnit, aby se jim zase lépe žilo…"

Veronika Čeparová

Exkurze nejen po realizacích krajinářských opatření

V pondělí 7. listopadu 2022 jsme pořádali exkurzi po realizacích krajinářských opatření po komplexních pozemkových úpravách v k.ú.Dvory u Nymburku. Příjemným odpolednem zalitým podzimním sluncem nás provázel Ing. Zdeněk Jahn, CSs., vedoucí Pobočky Nymburk Státního pozemkového ústavu (SPÚ) a majitel pozemků pan Vladimír Pokorný. Celá revitalizace vodního toku Liduška se vznikem tůní a mokřadů je vzácným příkladem spolupráce úřadů a vlastníků pozemků, kteří se dobře starají o půdu a přírodu, která je živí. Byla vytvořena biocentra s vodními plochami, kde hnízdí nejen divoké kachny a labutě, ale také volavky popelavé, husnice nilské a drobné zpěvné ptactvo. V tůních se prohání kapři. Vybudovány byly nové travnaté polní cesty s doprovodnou zelení, vytěžená zemina byla ponechána v místě a vytvořila tzv.zemníky, zelené kopce. Najdete zde také zajímavou výsadbu do tvaru loga zemědělské společnosti majitelů pozemku. Celkově práce probíhaly postupně v letech 2006-2019 a výsledná oáza klidu plní nejen funkci krajinnou a vodohospodářskou, ale také doplňkovou rekreační a estetickou. Shlédli jsme i další počiny SPÚ - vysázený biokoridor a novou polní cestu s doprovodnou zelení. Zajímavou doplňkovou částí exkurze byla prohlídka fotovoltaické elektrárny s instalovaným výkonem cca 500kWp, během které nám pan Radek Holub poskytl informace jak o její realizaci, tak o problematice jejího současného provozu. Zmíněno bylo i téma komunitní energetiky. Na závěr po přejezdu do Nymburku, odprezentoval Ing. Jahn vybrané projekty SPÚ, pobočky Nymburk, v celém jeho území. MAS Podlipansko děkuje za spolupráci a bude se těšit na další v následujících letech.

Podzimní kontroly projektů PRV

I na podzim nám finišují do závěrečné fáze projekty, které jsme podpořili přes Program rozvoje venkova. Kontrolou prošla Základní škola v Pečkách, kde z dotace vybavili novým nábytkem tři kabinety, ve školce v Hořátvi pořídili z dotace mobiliář do venkovní učebny a na zahradu umístili dva nové herní prvky – hmatový chodník a mlhoviště, a jako poslední jsme si prohlédli nový traktor žadatele Víta Korábka z Krychnova. Těší nás, že pořízené věci dělají svým majitelům radost.

Renáta Slámová, projektová manažerka PRV junior

  logolink-prv

Zahajovací akce Místních dní pro klima a energii

V úterý 2. listopadu 2022 proběhla v nymburském kině Sokol zahajovací akce našich letošních Místních dní pro klima a energii. Během debaty s panem Smržem, energetikem, spisovatelem a aktivním podporovatelem obnovitelných zdrojů energie, bylo zbořeno několik mýtů. Pojďme společně prošlapávat cestu k energetické soběstačnoti, a to nejen u nás v Podlipansku.

Přehled dalších akcí k tomuto tématu, které jsme pro vás do konce letošního roku připravili, naleznete ZDE.

 

 

Místní dny pro klima a energii 2022

2. 11. 2022 / Výstava/promítání/beseda - Městské kino Sokol, Nymburk

qrkod-nymburk-listopad

17:00 Vernisáž k výstavě o klimatu a možnostech transformace energetiky za účasti zástupce EUROSOLAR – autora výstavy.

18:00 Promítání dokumentu Obnovitelný kontinent: Bude Evropa bezuhlíková? od Voxpotu

18:45 Diskuze s Milanem Smržem na téma: Máme u nás podmínky pro úplné zásobování obnovitelnou energií

Výstava bude probíhat ve foyer kina po celý měsíc listopad.

7. 11. 2022 / Exkurze – prohlídka realizací krajinných opatření po komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Dvory na Nymbursku a využití FVE

qrkod-dvoryUvidíte vysázený biokoridor a nové polní cesty realizované SPÚ Pobočkou Nymburk, revitalizaci vodního toku Liduška se třemi biocentry firmy Zdonín, s.r.o. a využití fotovoltaické elektrárny. Setkání Veleliby čp. 3, Zdonín zámeček – před sídlem firmy Pokorný Zdonín ve 13 hod.

Předběžné přihlášky na adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., +420 736 249 059 nebo přes QR kód

9. 11. 2022 / Žilo bylo jedno město od Ekocentra Koniklec - MŠ Tatce

Od 9 hod. v MŠ Tatce. Hravou formou zapojení do děje pohádky naučíme děti jak bojovat s probíhající změnou klimatu. Družina chytrých dětí pomůže Chytrému princi vyhnat paní Vedro, pana Sucho a paní Povodeň z města. 

 12. 11. 2022 / Sázení stromů s dobrovolnými hasiči Nymburk

Od 9 hod. Drahelické hřiště a park Za Hřbitovem. Doprovodný program Ekocentrum Huslík.

 

 

 15. 11. 2022 / Beseda pro žáky 9.tříd s Jakubem Zamouřilem, členem uskupení Fakta o klimatu a spoluautorem Výstavy za klima. Výstava bude umístěna v jídelně ZŠ Pečky po celý listopad 2022.

16. 11. 2022 / Konzultační den na radnici k energetickým úsporám na vašich objektech - ZRUŠENO !

Omlouváme se, ale z organizačních důvodů je konzultační den (viz. níže) k energetickým úsporám zrušen. Náhrada je v řešení. Pro více informací se obracejte na Veroniku Čeparovou, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 736 249 059.

(Od 8 do 12 a od 13 do 17 hod. Městský úřad Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163. Na dotazy bude odpovídat tým MAS Podlipansko, o.p.s. - Ing. Tomáš Hajdu, energetický specialista, Ing. Vladislav Neužil, energetický konzultant a Ing. Veronika Čeparová, regionální energetický koordinátor.)

20. 11. 2022 / Podzimní bleší trh v Obecním domě Kokos, Nymburk

qrkod-kokos-nymburkskutecnacenalevnemody-nymburkOd 13 do 18 hod.

Od 15:00 v malém sále promítání dokumentu Fast Fashion: Skutečná cena levné módy s následnou diskuzí na téma udržitelnosti s Viktorií Tenzerovou, ředitelkou organizace Na mysli zabývající se tématy udržitelnosti, klimatické změny a potravinové bezpečnosti. V debatě po promítání se dotkne témat rychlé módy, klimatické spravedlnosti a férového obchodu. Zmíní i aktivity, které může každý z nás udělat, abychom zajistili udržitelnou budoucnost naší planety.  https://namysli.com/zeme-na-taliri/

 9., 28., 29., 30. 11. 2022 / Program o OZE pro základní školy od MAS Podlipansko a Ekocentra Huslík

Pilotní program o obnovitelných zdrojích pro ZŠ, který jsme připravili s Ekocentrem Huslík. Cílem tohoto výukového programu je seznámit žáky se zdroji energie v jeho každodenním významu (kde a jak energie vzniká a jak ji využíváme atd.), představit typy obnovitelných a neobnovitelných zdrojů energie a posílení badatelských aktivit žáků.

Své dveře nám otevřou v ZŠ Prosperity, ZŠ Plaňany, ZŠ Tyršova Nymburk a Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce.

.

22. 11. 2022 / Místně zakotvené učení, Jak učit o změně klimatu I a II v ZŠ Pečky

qrkod-zspeckyAkreditovaný seminář spolupořádaný se Střediskem ekologické výchovy SEVER, Horní Maršov, o.p.s. a Národní sítí Místních akčních skupin ČR, z.s. Seminář je vhodný pro učitele žáků 2. stupně ZŠ a SŠ a další vzdělavatele (ze zařízení pro volný čas, NNO, veřejné knihovny, lokální muzea a zaměstnance místních akčních skupin).

Doba semináře: 8:30 – 15:30 vč. pauzy na oběd. Lektor: p. Jakub Vebr.

 24. 11. 2022 / Místně zakotvené učení, Jak učit o změně klimatu I a II v Nymburce

jak-ucit-zmena-klimatu-nymburkAkreditovaný seminář spolupořádaný se Střediskem ekologické výchovy SEVER, Horní Maršov, o.p.s. a Národní sítí Místních akčních skupin ČR, z.s. Seminář je vhodný pro učitele žáků 2. stupně ZŠ a SŠ a další vzdělavatele (ze zařízení pro volný čas, NNO, veřejné knihovny, lokální muzea a zaměstnance místních akčních skupin).

Doba semináře: 8:30 – 15:30 vč. pauzy na oběd. Lektor: p. Jakub Vebr.

 

1. 12. 2022 / Prezentace komunitní energetiky a založení energetického společenství EnerKom Podlipansko z.s.

energetika-valna-hromada-tatceTato prezentace se uskuteční po Valné hromadě a Plénu MAS Podlipansko v Tatcích. Otevřeno veřejnosti.

Předpokládané zahájení v 18h (bude upřesněno).

 

 Termín a lokalita (bude upřesněno) / Vzdělávací program ve spolupráci s Ekocentrem Huslík pro žáky 5.tříd na téma Udržitelného chování.

Cílem bude žáky seznámit se zdroji obnovitelné energie a podpořit badatelské aktivity. Program je ve fázi přípravy, podrobnosti budou zveřejněny později.

logolink-mzpasfzp

 


Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client2/web25/web/templates/gk_storefront/html/pagination.php on line 18

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client2/web25/web/templates/gk_storefront/html/pagination.php on line 34

 

 LOGO PODLIPANSKO

kancelář a korespondenční adresa:
MAS Podlipansko, o.p.s.
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu: 438868349/0800

březen 2024
Ne Po Út St Čt So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Log in

create an account