Loading…

Co právě proběhlo a co plánujeme?

aktuality z Podlipanska

Co je nového

Novinky

Zahajovací akce Místních dní pro klima a energii

V úterý 2. listopadu 2022 proběhla v nymburském kině Sokol zahajovací akce našich letošních Místních dní pro klima a energii. Během debaty s panem Smržem, energetikem, spisovatelem a aktivním podporovatelem obnovitelných zdrojů energie, bylo zbořeno několik mýtů. Pojďme společně prošlapávat cestu k energetické soběstačnoti, a to nejen u nás v Podlipansku.

Přehled dalších akcí k tomuto tématu, které jsme pro vás do konce letošního roku připravili, naleznete ZDE.

 

 

Místní dny pro klima a energii 2022

2. 11. 2022 / Výstava/promítání/beseda - Městské kino Sokol, Nymburk

qrkod-nymburk-listopad

17:00 Vernisáž k výstavě o klimatu a možnostech transformace energetiky za účasti zástupce EUROSOLAR – autora výstavy.

18:00 Promítání dokumentu Obnovitelný kontinent: Bude Evropa bezuhlíková? od Voxpotu

18:45 Diskuze s Milanem Smržem na téma: Máme u nás podmínky pro úplné zásobování obnovitelnou energií

Výstava bude probíhat ve foyer kina po celý měsíc listopad.

7. 11. 2022 / Exkurze – prohlídka realizací krajinných opatření po komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Dvory na Nymbursku a využití FVE

qrkod-dvoryUvidíte vysázený biokoridor a nové polní cesty realizované SPÚ Pobočkou Nymburk, revitalizaci vodního toku Liduška se třemi biocentry firmy Zdonín, s.r.o. a využití fotovoltaické elektrárny. Setkání Veleliby čp. 3, Zdonín zámeček – před sídlem firmy Pokorný Zdonín ve 13 hod.

Předběžné přihlášky na adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., +420 736 249 059 nebo přes QR kód

9. 11. 2022 / Žilo bylo jedno město od Ekocentra Koniklec - MŠ Tatce

Od 9 hod. v MŠ Tatce. Hravou formou zapojení do děje pohádky naučíme děti jak bojovat s probíhající změnou klimatu. Družina chytrých dětí pomůže Chytrému princi vyhnat paní Vedro, pana Sucho a paní Povodeň z města. 

 12. 11. 2022 / Sázení stromů s dobrovolnými hasiči Nymburk

Od 9 hod. Drahelické hřiště a park Za Hřbitovem. Doprovodný program Ekocentrum Huslík.

 

 

 15. 11. 2022 / Beseda pro žáky 9.tříd s Jakubem Zamouřilem, členem uskupení Fakta o klimatu a spoluautorem Výstavy za klima. Výstava bude umístěna v jídelně ZŠ Pečky po celý listopad 2022.

16. 11. 2022 / Konzultační den na radnici k energetickým úsporám na vašich objektech - ZRUŠENO !

Omlouváme se, ale z organizačních důvodů je konzultační den (viz. níže) k energetickým úsporám zrušen. Náhrada je v řešení. Pro více informací se obracejte na Veroniku Čeparovou, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 736 249 059.

(Od 8 do 12 a od 13 do 17 hod. Městský úřad Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163. Na dotazy bude odpovídat tým MAS Podlipansko, o.p.s. - Ing. Tomáš Hajdu, energetický specialista, Ing. Vladislav Neužil, energetický konzultant a Ing. Veronika Čeparová, regionální energetický koordinátor.)

20. 11. 2022 / Podzimní bleší trh v Obecním domě Kokos, Nymburk

qrkod-kokos-nymburkskutecnacenalevnemody-nymburkOd 13 do 18 hod.

Od 15:00 v malém sále promítání dokumentu Fast Fashion: Skutečná cena levné módy s následnou diskuzí na téma udržitelnosti s Viktorií Tenzerovou, ředitelkou organizace Na mysli zabývající se tématy udržitelnosti, klimatické změny a potravinové bezpečnosti. V debatě po promítání se dotkne témat rychlé módy, klimatické spravedlnosti a férového obchodu. Zmíní i aktivity, které může každý z nás udělat, abychom zajistili udržitelnou budoucnost naší planety.  https://namysli.com/zeme-na-taliri/

 9., 28., 29., 30. 11. 2022 / Program o OZE pro základní školy od MAS Podlipansko a Ekocentra Huslík

Pilotní program o obnovitelných zdrojích pro ZŠ, který jsme připravili s Ekocentrem Huslík. Cílem tohoto výukového programu je seznámit žáky se zdroji energie v jeho každodenním významu (kde a jak energie vzniká a jak ji využíváme atd.), představit typy obnovitelných a neobnovitelných zdrojů energie a posílení badatelských aktivit žáků.

Své dveře nám otevřou v ZŠ Prosperity, ZŠ Plaňany, ZŠ Tyršova Nymburk a Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce.

.

22. 11. 2022 / Místně zakotvené učení, Jak učit o změně klimatu I a II v ZŠ Pečky

qrkod-zspeckyAkreditovaný seminář spolupořádaný se Střediskem ekologické výchovy SEVER, Horní Maršov, o.p.s. a Národní sítí Místních akčních skupin ČR, z.s. Seminář je vhodný pro učitele žáků 2. stupně ZŠ a SŠ a další vzdělavatele (ze zařízení pro volný čas, NNO, veřejné knihovny, lokální muzea a zaměstnance místních akčních skupin).

Doba semináře: 8:30 – 15:30 vč. pauzy na oběd. Lektor: p. Jakub Vebr.

 24. 11. 2022 / Místně zakotvené učení, Jak učit o změně klimatu I a II v Nymburce

jak-ucit-zmena-klimatu-nymburkAkreditovaný seminář spolupořádaný se Střediskem ekologické výchovy SEVER, Horní Maršov, o.p.s. a Národní sítí Místních akčních skupin ČR, z.s. Seminář je vhodný pro učitele žáků 2. stupně ZŠ a SŠ a další vzdělavatele (ze zařízení pro volný čas, NNO, veřejné knihovny, lokální muzea a zaměstnance místních akčních skupin).

Doba semináře: 8:30 – 15:30 vč. pauzy na oběd. Lektor: p. Jakub Vebr.

 

1. 12. 2022 / Prezentace komunitní energetiky a založení energetického společenství EnerKom Podlipansko z.s.

energetika-valna-hromada-tatceTato prezentace se uskuteční po Valné hromadě a Plénu MAS Podlipansko v Tatcích. Otevřeno veřejnosti.

Předpokládané zahájení v 18h (bude upřesněno).

 

 Termín a lokalita (bude upřesněno) / Vzdělávací program ve spolupráci s Ekocentrem Huslík pro žáky 5.tříd na téma Udržitelného chování.

Cílem bude žáky seznámit se zdroji obnovitelné energie a podpořit badatelské aktivity. Program je ve fázi přípravy, podrobnosti budou zveřejněny později.

logolink-mzpasfzp

 

Pakt starostů Podlipanska pro klima a energii

 

MAS Podlipansko začátkem roku 2022 vyzvalo své členy ze stran měst a obcí k přistoupení území k Paktu starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima (tzv. CoM – Covenant of Mayors for Climate and Energy EUROPE). Jde o nejrozsáhlejší světovou iniciativu v oblasti klimatu a energetiky měst a obcí čítající přes 11.000 členů z 54 zemí, v nichž bydlí přes 340 milionů lidí. Tuto iniciativu spustila v roce 2008 Evropská komise s cílem spojit místní samosprávy, které se dobrovolně zavázaly plnit či dokonce překračovat klimatické a energetické cíle Evropské unie.

Kompletní znění závazku najdete zde.

https://www.paktstarostuaprimatoru.eu/

 Do pilotního projektu v našem území se zapojili tito partneři: Červené Pečky, Chotutice, Kostelní Lhota, Milčice, Nová Ves I, Nymburk, Pečky, Plaňany, Pňov - Předhradí, Ratenice, Tatce, Třebestovice a Vitice.

obrazek-pak-2-mapa

Díky podpisu dobrovolného závazku mohlo MAS Podlipansko zažádat o dotaci v rámci Národního programu životního prostředí na projekt Pakt starostů Podlipanska pro klima a energii, jehož hlavní náplní je zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima Podlipanska (tzv. SECAP - Sustainable Energy and Climate Action Plan). Účelem jeho zpracování jsou následné realizace vybraných opatření v praxi. Součástí SECAP bude Výchozí emisní bilance (tzv. BEI - Baseline Emission Inventory) včetně komplexního přehledu energetických parametrů zapojených partnerských měst, městysů a obcí a Hodnocení rizik a zranitelnosti (tzv. RVA - Risk and Vulnerability Assessment), včetně návrhu konkrétních mitigačních a adaptačních opatření a zdrojů jejich financování.

SECAP bude mít za úkol navrhnout taková opatření a činnosti pro zástupce samosprávy i samotné obyvatele, aby bylo dosaženo nejméně 55% snížení produkce CO2 do roku 2030 a zároveň budou navržena obecnější kvantifikovaná opatření až do roku 2050, která povedou k dekarbonizovanému a odolnému území s přístupem k cenově dostupné, bezpečné a udržitelné energii. Cílem tedy bude dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050. Návrh výchozího roku bude součástí plnění veřejné zakázky (jejíž vyhlášení je v tuto chvíli v přípravě) a směřuje k nejzazšímu roku, kdy dokážeme získat data z území v co největším rozsahu.

Detailní rozsah SECAP naleznete v dokumentu, který poskytuje signatářům CoM soubor metodických zásad, postupů a osvědčených postupů pro zpracování SECAP: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC112986

Součástí projektu je také organizace Místních dní pro klima a energii, které se budou konat celkem 3x za dobu projektu. Účelem Místních dní bude zvýšení veřejného povědomí o tématech jako je energetická efektivita, využívání obnovitelných zdrojů energie, odolnost vůči změně klimatu a energetická chudoba. Obsah akcí pro letošní rok naleznete níže. V dalších letech budou v rámci organizovaných akcí zapojeny také zainteresované subjekty a občané do společného dialogu týkajícího se vývoje a realizace SECAP, s důrazem na konkrétní navrhovaná mitigační a adaptační opatření.

V neposlední řadě je z projektu spolufinancováno pracovní místo tzv. Koordinátora SECAP, které vykonává naše energetická koordinátorka Ing. Veronika Čeparová.

Termíny projektu:   

1.5.2022 – 1.12.2024 - Trvání projektu

17.3.2022 - Přistoupení k iniciativě CoM

8.6.2022 - Vydání Rozhodnutí č. 1211300007 ministryně životního prostředí o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR

16.3.2024 - Lhůta pro zpracování finální verze SECAP a jeho nahrání na web

logolinkeu

 

 

 

Seminář pro příjemce dotace v 6. výzvě PRV

Pro žadatele o dotaci ve Výzvě MAS – PRV č. 6, Operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, jejichž projekty byly vybrány k podpoře, jsme na úterý 13. 9. 2022 připravili online Seminář pro příjemce. Prezentaci ze semináře a dokumenty, které na něm budou zmiňovány, najdete po skončení semináře na našich webových stránkách v sekci PRO ŽADATELE O DOTACE  - pod příslušnými fichemi v archivu výzev na záložce DOKUMENTY.

 

Projekt MAP III na Kolínsku zahájen

Od července 2022 se znovu naplno rozbíhá Místní akční plánování rozvoje vzdělávání v kolínském regionu. V následujícím období se tak při různých příležitostech budete setkávat s projektem, který nazýváme MAP III na Kolínsku (reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/002299).
I nadále se budou scházet pracovní skupiny, ve kterých mohou pedagogové, a nejen ti, sdílet své zkušenosti se vzděláváním, vzájemně se inspirovat a podporovat. Nezapomeneme ani na akce pro veřejnost, jako jsou přednášky na téma výchova a vzdělávání se známými odborníky a osobnostmi. Veškeré aktuální informace najdete na našem webu https://www.map-kolin.cz/ nebo na Facebooku: https://www.facebook.com/MAPnaKolinsku.
Je tu ještě jedna novinka, na kterou se školky a školy mohou těšit.  Rozšířili jsme repertoár výukových pomůcek.  Školky si mohou od nás zdarma půjčit například sadu na rozvoj digitální gramotnosti „Digi bez Digi – Malá technická univerzita“ či sadu knih na rozvoj čtenářské gramotnosti „Kufry plné knih pro MŠ“. Pro školy máme k dispozici sady na rozvoj matematické gramotnosti „Matematický kufr“ a rozvoj čtenářské gramotnosti „Kutry plné knih pro ZŠ“. Další pomůcky, které si mohou školy či školky zdarma zapůjčit jsou například „Badatelské batůžky“, zaměřené na poznávání a ochranu přírody.  V těchto sadách naleznete potřeby pro objevování, poznávání a zaznamenávání v terénu jako jsou například kapesní mikroskopy, sítě na létavý hmyz, lupy, atlasy a mnoho dalších užitečných pomůcek pro malé badatele! Konkrétní seznam pomůcek dostanete na vyžádání na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , případně Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
Věříme, že naše práce má v regionu smysl a pomáháme školám a školám v jejich rozvoji. Přejeme vám, aby se vám námi připravené akce líbily!
Za realizační tým MAP III na Kolínsku
Mgr. Michaela Záhorová

Druhý ročník Porta Aperty

V sobotu 17. září 2022 se již podruhé v rámci akce PORTA APERTA otevřou brány téměř osmdesáti řemeslných dílen, farem a výroben potravin či nápojů. Všechny je spojuje to, že jejich výrobky nesou některou ze značek kvality zastřešených Asociací regionálních značek.
Kde a jak certifikované produkty vznikají? Kdo je vyrábí či pěstuje? To mohou návštěvníci zjistit na vlastní oči a na řadě míst si i vlastnoručně výrobu vyzkoušet. Podle typu produkce budou připravené i ochutnávky, mini jarmarky či další doprovodné programy pro děti i dospělé.
Mapu a seznam míst, které můžete v rámci druhého ročníku PORTY APERTY navštívit, spolu s popisem programu a odkazy na podrobnější informace najdete na www.porta-aperta.cz.

Akci pořádá Asociace regionálních značek, která více než 15 let zviditelňuje kvalitní regionální výrobky, služby a zážitky. Aktuálně sdružuje 29 regionů po celé České republice, v nichž je certifikováno přes 1000 kvalitních místních produktů. Certifikát regionální značky garantuje místní původ a kvalitu řemeslného výrobku či potravin a přírodních produktů, služeb v cestovním ruchu a zážitků.
A na co konkrétně se můžeme 17. 9. v rámci Porty Aperty těšit?
V Polabí své brány dokořán letos otevřou: Statek Montamilk v Kamenném Zboží a Ovocné Sady Bříství u Křečhoře. Na obou místech se potkáte také s dalšími výrobci kvalitních místních produktů. Čeká Vás bohatý doprovodný program (komentované prohlídky, dílničky, farmářské trhy, občerstvení…). Pokud v tomto termínu budete v jiném regionu, inspirujte se k návštěvě na výše uvedeném webu.

Více informací v přiložených tiskových zprávách.

Pozvánka na prohlídku

V úterý 12. 7. 2022 od 16:00 Vás zveme do Dobřichova na prohlídku farní zahrady! Čeká Vás prohlídka odvedené práce, představení dobrovolníků spojené s ochutnávkou evropských pokrmů, dojde i na zasazení památeční lípy a společné posezení při limonádě, pivu a hudbě. Více o programu v přiložené pozvánce. Těšíme se na Vás!

Speciální poděkování patří firmě Parker-Haniffin, s.r.o. a jejím zaměstnancům za finanční dar, díky kterému mohla být tako akce realizována.

 

Workcamp na faře

Naše Podlipanská obec Dobřichov hostí od 2. do 14. července dobrovolníky z několika evropských států, kteří pomohou vyčistit původní farní zahradu z 2. poloviny 18. století od náletů, suchých stromů a odpadků. Jedná se v tomto místě o první podobný projekt a jeho cílem je zpřístupnit rozsáhlé zahrady veřejnosti. Organizaci zajišťuje INEX - Sdružení dobrovolných aktivit a Místní akční skupina Podlipansko.

Dobrovolníci na místo přijedou například ze Španělska, Itálie a Nizozemska. Budou bydlet v místní faře, kterou postupně obnovuje a mění v komunitní centrum společně Římskokatolická farnost Pečky a Mateřské centrum Pramínek. První patro fary bylo zrekonstruováno s podporou MAS Podlipansko v roce 2018 a následně se sem přestěhovalo mateřské centrum, které zde začalo realizovat vzdělávací aktivity pro maminky i pro celé rodiny.

Kromě práce čeká zahraniční dobrovolníky i zajímavý volnočasový program, kdy se mohou seznámit jak s místními obyvateli a jejich aktivitami, tak s historií místa a zajímavými pamětihodnostmi v blízkém okolí. “Každý dobrovolník také může představit místním lidem svou zemi a kulinářské i jiné speciality z oblasti, ve které žije,” těší se jedna z vedoucích workcampu Šárka Čapková, která se projektu zúčastní také jako dobrovolník.

“Dlouhodobým cílem nejen tohoto, ale i workcampů, které plánujeme v příštích letech, je obnova zahrady, která se tak může stát místem setkávání a pořádání kulturních akcí zejména s environmentálním přesahem. Vedle původních dřevin máme v plánu tu vytvořit přírodní zahradu,” říká hlavní organizátorka projektu za MAS Podlipansko, Markéta Pošíková.

Celá tato akce se může uskutečnit díky finanční podpoře od firmy Parker-Hannifin s.r.o. ze Sadské, které tímto děkujeme a vážíme si jejího zájmu o dění v našem regionu.

MAS Podlipansko je nestátní nezisková organizace, která od roku 2005 hledá a nachází nejlepší řešení společných problémů, zlepšuje prostředí pro život na kolínsku a nymbursku. Sdružuje 60 členů z řad obcí, NNO a podnikatelů. To vše díky dotačním prostředkům evropským i národním, ale i z vlastní doplňkové činnosti. Za posledních 5 let zde realizovali téměř stovku projektů celkem za více než 100 mil. Kč.

Nezisková organizace INEX-SDA se mezinárodním dobrovolnictvím a mezikulturním vzděláváním zabývá již od roku 1991. INEX-SDA přijímá zahraniční dobrovolníky na workcampy (dobrovolnické projekty), které organizuje ve spolupráci s místními partnery v České republice, a zároveň vysílá české dobrovolníky na obdobné projekty v zahraničí. Do České republiky každoročně přijíždí přibližně tři sta mezinárodních dobrovolníků, kteří se věnují ekologickým projektům, pomoci místním komunitám nebo obnově kulturně-historických památek. Do zahraničí pak během sezony vyjíždí průměrně pět set českých dobrovolníků.

Kontaktní osoba:                                                                                               

INEX-SDA, z. s.                                                                                                                  
Jan Pošík
, vedoucí workcampu                                                  

Telefon: +420 605 952 467                      

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                                                                                

Web: www.inexsda.cz

Partnerská organizace: MAS Podlipansko, o.p.s.

Vedoucí projektu: Markéta Pošíková

Telefon: +420 602 57 82 97

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Web: www.podlipansko.cz

 

 LOGO PODLIPANSKO

kancelář a korespondenční adresa:
MAS Podlipansko, o.p.s.
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu: 438868349/0800

listopad 2023
Ne Po Út St Čt So
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Log in

create an account