Loading…

Co právě proběhlo a co plánujeme?

aktuality z Podlipanska

Co je nového

Novinky

Pozvánka na Snídani se starosty

Dovolujeme si Vás pozvat na SNÍDANI NEJEN SE STAROSTY, která se bude zabývat tématy Digitální technické mapy a Aktuální informace k výzvě MAS – PRV. Snídaně proběhne v pátek 31. 3. 2023 v čase od 8:30 do 10:30 hod. v místní hospodě ve Viticích. Zváni jsou i zaměstnanci obcí, kterým je toto téma blízké.

Účast prosím potvrďte na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Těšíme se na viděnou!

FOND KULTURY A SPORTU 2023 VYHLÁŠEN

MAS Podlipansko, o.p.s. vyhlašuje dne 14. 3. 2023 přijímání Žádostí o poskytnutí dotace z Fondu kultury a sportu 2023. Pro tento rok budeme rozdělovat celkem 50.000,- Kč. Podporu v max. výši 10.000,- Kč obdrží projekty s nejvyšším počtem bodů dle hodnotících kritérií projektu, při shodném počtu bodů rozhoduje datum podání žádosti. Vaše žádosti přijímáme do 31. 5. 2023.

Dotace se poskytuje na kulturní a sportovní aktivity lokálního charakteru, které se realizují na území MAS Podlipansko a které výrazně přispějí k obohacení kulturního a sportovního života místních občanů, dotace je poskytována výhradně na neinvestiční výdaje související s realizací projektu a v rozpočtu projektu nesmí být kalkulován zisk.

Dotaci lze poskytnout pouze NNO (spolky, kluby, o.p.s. apod.), která má sídlo nebo působí na území MAS.

Více informací včetně Žádosti o poskytnutí dotace z FKS najdete v příloze.

Vyhlásili jsme 7. výzvu PRV

Dnes 10. března 2023 jsme vyhlásili 7. výzvu k předkládání žádostí o dotaci prostřednictvím Strategie komunitně vedeného místního rozvoje – programového rámce Program rozvoje venkova.

Žádosti o dotaci budou přijímány od 10. 3. 2023 do 18. 4. 2023.

Žádat můžete v následujících oblastech:
Finalizace produkce: Investice, které se týkají zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh (stroje, technologie, stavby, prodejny, užitková vozidla pro uvádění zem. produktů na trh atd.), více zde.
Drobní podnikatelé: Investice do vybraných nezemědělských činností dle klasifikace ekonomických činností (CZ –NACE) (stroje, technologie, stavby, vybavení, HW, SW, užitková vozidla atd.), více zde.
Občanská vybavenost na venkově: Podpora základních služeb a vybavenosti. Oblast podpory: b) Mateřské a základní školy - Rekonstrukce, vybavení, technologie, venkovní mobiliář a herní prvky, doplňující výdaje atd., více zde.

Seminář pro žadatele o dotaci se bude konat ve středu 22. března 2023 od 15:00 do 17:00 on-line. Přihlásit se můžete do 21. 3. 2023 na tomto odkazu.

Důrazně doporučujeme Vaše projektové záměry konzultovat.
 
Ing. Kateřina Pospíšilová, Ph.D.: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 721 170 388
 
 

Webinář NZÚ light

Přikládáme odkaz na webinář k Nové zelené úsporám light! Jak tato dotace probíhá, na koho se v případě zájmu obrátit, kolik žadatelů už si o dotaci požádalo nebo co nového se plánuje? Na to vše Vám odpoví v prvních 27 minutách vysílání naše kolegyně Veronika Čeparová a pan Hrbek ze Státního fondu životního prostředí. 

Energetiční koordinátoři MAS (EnKoMAS)

Téma energetických úspor je stále na výši a MAS Podlipansko chce dát občanům našeho regionu podporu také v této oblasti. Koncem roku 2022 schválilo Ministerstvo průmyslu a obchodu naši žádost na vytvoření pozice Energetického koordinátora MAS, jehož úkolem jsou koordinační a osvětové služby v oblasti zvyšování energetické účinnosti a propagace individuálního a národního přínosu energeticky úsporných projektů pro občany, zástupce veřejné správy a podnikatele. Jako první splnil podmínky pro poskytování těchto služeb kolega Vladislav Neužil. Společně s Veronikou Čeparovou budou absolvovat vzdělávací kurz Národní sítě MAS ČR, který bude na konci května zakončen odbornou zkouškou. Na Vláďu se v tuto chvíli můžete obracet s konzultacemi projektů FVE a tepelných čerpadel. Služby EnKoMAS se budeme snažit dále rozšiřovat tak, aby naplnily všechny cíle projektu.

A jaké že cíle to jsou?
- zvýšit povědomí o způsobech zvyšování energetické účinnosti a šetrném zacházení s energetickými zdroji;
- propagovat individuální a národní přínos energeticky úsporných projektů pro občany, zástupce veřejné správy a podnikatele;
- zvýšit informovanost v oblasti inovativních technologií a postupů ke zvýšení efektivnosti užití energie a vyššího užívání obnovitelných a druhotných zdrojů;
- informovat o dostupných podporách energeticky úsporných projektů v rámci existujících programů podpor a dalších možnostech financování;
- informovat veřejnost o existujících energeticky úsporných opatřeních a o dostupných finančních podporách pro realizaci energeticky úsporných projektů v rámci podpor;
- koordinační činnost v oblasti přípravné fáze projektů komunitní energetiky.

Po poskytnutí služby je třeba podepsat Evidenční list.

Kontakty:
Ing. Vladislav Neužil, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., +420 607 916 542
Ing. Veronika Čeparová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., +420 736 249 059
Registrační číslo projektu: 2186000003
Zahájení projektu:             15.11.2022
Ukončení projektu:            31.12.2025
Poskytovatel dotace:         Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Program:                           Národní plán obnovy ČR
Rozpočet:                         150.000,- Kč
 
Tento projekt je financován z prostředků Evropské unie z fondu Next Generation EU.
 
 Plnění projektu v roce 2022 - Připravujeme

Logolink EU MPO NPO

Nový projekt OPZ+

Rádi bychom Vás informovali o našem velkém úspěchu v podobě schváleného projektu z Operačního programu Zaměstnanost plus. Je to začátek cesty k intenzivní podpoře našeho regionu a lidí v něm žijících, realizaci krásných akcí a spolupráci.

Projekt bude realizován 3 roky a to od 1. 3. 2023 do 28. 2. 2026.

Název projektu: Společné komunitní Podlipansko

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_008/0000071

Aktivity projektu, které nám byly schváleny a budou realizovány, jsou:

  • Sociální práce v obcích na území MAS a podpora koordinovaného přístupu (sdílený sociální pracovník pro obce MAS Podlipansko),
  • Dobrovolnické a komunitní aktivity (podpora komunitních center v území, která budou pořádat osvětové akce, akce spojené s obnovou tradic, aktivní zapojování seniorů do života v místní komunitě; podpora sousedského dobrovolnictví a pořádání workcampů),
  • Platforma sociálních pracovníků (podpora sociálních pracovníků v území formou fungující platformy pro sdílení dobré praxe zastřešené Garantem sociální práce – koordinátorem sociálních pracovníků).

Hlavní koordinátorkou projektu a jednou z tvůrkyň finální podoby projektu je Mgr. Monika Korečková. Kontakt – tel. 608 694 710, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Koordinátorkou komunitních akcí a podpory dobrovolnictví  pro území MAS Podlipansko je Mgr. Michala Hlušičková. Kontakt – tel. 608 695 740, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Dále budeme mít v rámci projektu obsazené pozice komunitních pracovníků ve 4 komunitních centrech – Fara Dobřichov, Fara Kouřim, KC Ratenice a KC Kostelní Lhota a také Garanta sociální práce pro platformu sociálních pracovníků.

Jednou z důležitých pozic bude Terénní sociální pracovnice/pracovník. Jedná se o odbornou pozici, na kterou vyhlašujeme výběrové řízení. Jelikož se bude jednat o osobu/osoby brázdící všechny kouty našeho území, stojíme ideálně o někoho z Podlipanska, kdo zná vás, obyvatele vašich obcí a specifika potřeb našeho území.

Avízo 7. výzvy PRV

Připravujeme vyhlášení 7. dotační výzvy MAS Podlipansko-PRV. Bude možné požádat o podporu zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh, podporu drobného podnikání ve vybraných nezemědělských činnostech a podporu občanské vybavenosti na venkově - oblast podpory b) Mateřské a základní školy.

Vyhlášení výzvy předpokládáme v 2. pol. února, předpokládaný konečný termín příjmu žádostí o dotaci je 31. března 2023. (Změna termínů vyhrazena v závislosti na schvalovacím procesu ze strany nadřízených orgánů.)

Budou vyhlášena následující dotační opatření (fiche) s předpokládanou přibližnou alokací.

Fiche

Předpokládaná alokace

3.2 Finalizace produkce

3 mil. Kč

3.3 Drobní podnikatelé

1,5 mil. Kč

3.11 Občanská vybavenost na venkově – b) MŠ a ZŠ

1,5 mil. kč

Bližší informace o podporovaných aktivitách, oprávněných žadatelích a výši dotace naleznete v přílohách.

Dotace je poskytována v souladu s PRAVIDLY, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 – Operace 19.2.1 – (v příloze).

Důrazně doporučujeme Vaše projektové záměry konzultovat a zúčastnit se semináře pro žadatele o dotaci, jehož termín bude upřesněn a zveřejněn na webu a FB MAS Podlipansko.

S dotazy se obracejte na:

Ing. Kateřina Pospíšilová, Ph.D.: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 721 170 388

 

 

 LOGO PODLIPANSKO

kancelář a korespondenční adresa:
MAS Podlipansko, o.p.s.
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu: 438868349/0800

červen 2024
Ne Po Út St Čt So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Log in

create an account