Loading…

Co právě proběhlo a co plánujeme?

aktuality z Podlipanska

Co je nového

Novinky

Rada MAS-P schválila k podpoře žádosti o dotaci PRV ze 7. výzvy

Ve čtvrtek 15. 6. 2023 schválila Rada MAS-P k podpoře žádosti o dotaci předložené v rámci 7. výzvy MAS Podlipansko – Program rozvoje venkova. Výzva byla vyhlášena pro oblasti podpory: Finalizace produkce, Drobní podnikatelé (v nezemědělských činnostech) a Občanská vybavenost na venkově.

Přijali jsme celkem 16 žádostí o dotaci. Po kontrole přijatelnosti a formálních náležitostí postoupily všechny žádosti do věcného hodnocení, které provedla Výběrová komise MAS dne 31. 5. 2023 – tzn. že došlo k obodování projektů dle preferenčních kritérií a ke stanovení pořadí projektů v jednotlivých fichích (oblastech podpory). V případě shodného počtu bodů bylo pořadí určeno dle předem stanoveného postupu uvedeného v textu 7. výzvy. Rada MAS pak s ohledem na finanční alokace vypsané pro jednotlivé fiche ve výzvě provedla výběr projektů k podpoře. Rada MAS-P využila postupů předem definovaných v textu výzvy tak, aby mohlo být uspokojeno maximum žádostí o dotaci. Po přesunech alokace mezi fichemi a navýšení alokace výzvy pro podporu hraničního projektu je rozhodnutím Rady MAS-P ve výzvě PRV - č. 7 podpořeno celkem 15 žádostí o dotaci. Na jeden projekt se i tak bohužel nedostalo. 

V dalším kroku budou žádosti o dotaci předány k závěrečné kontrole nadřízenému orgánu – SZIF. Kompletní seznam žádostí o dotaci vybraných/nevybraných k podpoře včetně bodového zisku naleznete v příloze.

Ing. Kateřina Pospíšilová, Ph.D

projektová manažerka PRV

28. Certifikační komise značky Polabí regionální produkt

Ve středu 26. dubna 2023 se v Městské knihovně Svatopluka Čecha v Pečkách uskutečnilo již 28. setkání Certifikační komise ke značce Polabí regionální produkt. O tuto značku projevila zájem paní Jaroslava Ahnelová na své Šité látkové výrobky z Kouřimi. Přinesla nám ukázat výběr svých výrobků, od drobností, jako jsou látkové kytičky a sponky do vlasů, až po dětské oblečení, tašky, levandulové polštářky či kuchyňské zástěry. Druhým produktem, který měl možnost získat certifikát kvality, byl Jablečný mošt Bonita, který se vyrábí z jablek vypěstovaných v Ovocných sadech ve Vlkově nad Lesy. Všem přítomným členům certifikační komise moc chutnal a rádi souhlasili s jeho zařazením mezi naše stávající certifikované výrobky.

Oběma místním producentům gratulujeme k získání značky Polabí regionální produkt pro své výrobky.

Dalším bodem jednání bylo pro 10 výrobků z Polabí, kterým končí platnost certifikátu, prodloužit jejich platnost. Jednalo se o následující produkty:

  • Košíkářské výrobky z pedigu (Jaroslava Ahnelová)
  • Frakové a manžetové knoflíčky (Martin Mašek)
  • Paličkovaná krajka (Helena Kubíková)
  • Bašovo zelí Starokouřimské (Baše & spol.s.r.o.)
  • Včelí produkty a výrobky ze včelího vosku (Jana Provazníková - Včelařská farma Veletov)
  • Jahody z Kouřimi (Radek Procházka)
  • Starokouřimské okurky (Radek Procházka)
  • Zdravé ovoce z Bříství (Ing. Zdeněk Žert - Ovocné sady Bříství)
  • Hrnkové květiny (Zahradnictví Jand, s.r.o.)
  • Krmné směsi pro hospodářská zvířata (Křížův mlýn, s.r.o.)

 

 

 

Do 7. výzvy MAS z Programu rozvoje venkova jsme přijali celkem 16 žádostí o dotaci

V úterý 18. 4. 2023 jsme ukončili příjem Žádostí o dotaci do 7. výzvy MAS v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020. Celkem bylo přijato 16 žádostí, a to v následujících Fichích: 3.2 Finalizace produkce 2 žádosti, 3.3 Drobní podnikatelé 3 žádosti a Fiche 3.11 Občanská vybavenost na venkově s 11 žádostmi zaznamenala velký zájem z řad žadatelů.

Které žádosti to jsou? Odpověď najdete v přiloženém seznamu.

 

Pozvánka na Snídani se starosty

Dovolujeme si Vás pozvat na SNÍDANI NEJEN SE STAROSTY, která se bude zabývat tématy Digitální technické mapy a Aktuální informace k výzvě MAS – PRV. Snídaně proběhne v pátek 31. 3. 2023 v čase od 8:30 do 10:30 hod. v místní hospodě ve Viticích. Zváni jsou i zaměstnanci obcí, kterým je toto téma blízké.

Účast prosím potvrďte na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Těšíme se na viděnou!

FOND KULTURY A SPORTU 2023 VYHLÁŠEN

MAS Podlipansko, o.p.s. vyhlašuje dne 14. 3. 2023 přijímání Žádostí o poskytnutí dotace z Fondu kultury a sportu 2023. Pro tento rok budeme rozdělovat celkem 50.000,- Kč. Podporu v max. výši 10.000,- Kč obdrží projekty s nejvyšším počtem bodů dle hodnotících kritérií projektu, při shodném počtu bodů rozhoduje datum podání žádosti. Vaše žádosti přijímáme do 31. 5. 2023.

Dotace se poskytuje na kulturní a sportovní aktivity lokálního charakteru, které se realizují na území MAS Podlipansko a které výrazně přispějí k obohacení kulturního a sportovního života místních občanů, dotace je poskytována výhradně na neinvestiční výdaje související s realizací projektu a v rozpočtu projektu nesmí být kalkulován zisk.

Dotaci lze poskytnout pouze NNO (spolky, kluby, o.p.s. apod.), která má sídlo nebo působí na území MAS.

Více informací včetně Žádosti o poskytnutí dotace z FKS najdete v příloze.

Vyhlásili jsme 7. výzvu PRV

Dnes 10. března 2023 jsme vyhlásili 7. výzvu k předkládání žádostí o dotaci prostřednictvím Strategie komunitně vedeného místního rozvoje – programového rámce Program rozvoje venkova.

Žádosti o dotaci budou přijímány od 10. 3. 2023 do 18. 4. 2023.

Žádat můžete v následujících oblastech:
Finalizace produkce: Investice, které se týkají zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh (stroje, technologie, stavby, prodejny, užitková vozidla pro uvádění zem. produktů na trh atd.), více zde.
Drobní podnikatelé: Investice do vybraných nezemědělských činností dle klasifikace ekonomických činností (CZ –NACE) (stroje, technologie, stavby, vybavení, HW, SW, užitková vozidla atd.), více zde.
Občanská vybavenost na venkově: Podpora základních služeb a vybavenosti. Oblast podpory: b) Mateřské a základní školy - Rekonstrukce, vybavení, technologie, venkovní mobiliář a herní prvky, doplňující výdaje atd., více zde.

Seminář pro žadatele o dotaci se bude konat ve středu 22. března 2023 od 15:00 do 17:00 on-line. Přihlásit se můžete do 21. 3. 2023 na tomto odkazu.

Důrazně doporučujeme Vaše projektové záměry konzultovat.
 
Ing. Kateřina Pospíšilová, Ph.D.: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 721 170 388
 
 

Webinář NZÚ light

Přikládáme odkaz na webinář k Nové zelené úsporám light! Jak tato dotace probíhá, na koho se v případě zájmu obrátit, kolik žadatelů už si o dotaci požádalo nebo co nového se plánuje? Na to vše Vám odpoví v prvních 27 minutách vysílání naše kolegyně Veronika Čeparová a pan Hrbek ze Státního fondu životního prostředí. 

Energetiční koordinátoři MAS (EnKoMAS)

Téma energetických úspor je stále na výši a MAS Podlipansko chce dát občanům našeho regionu podporu také v této oblasti. Koncem roku 2022 schválilo Ministerstvo průmyslu a obchodu naši žádost na vytvoření pozice Energetického koordinátora MAS, jehož úkolem jsou koordinační a osvětové služby v oblasti zvyšování energetické účinnosti a propagace individuálního a národního přínosu energeticky úsporných projektů pro občany, zástupce veřejné správy a podnikatele. Jako první splnil podmínky pro poskytování těchto služeb kolega Vladislav Neužil. Společně s Veronikou Čeparovou budou absolvovat vzdělávací kurz Národní sítě MAS ČR, který bude na konci května zakončen odbornou zkouškou. Na Vláďu se v tuto chvíli můžete obracet s konzultacemi projektů FVE a tepelných čerpadel. Služby EnKoMAS se budeme snažit dále rozšiřovat tak, aby naplnily všechny cíle projektu.

A jaké že cíle to jsou?
- zvýšit povědomí o způsobech zvyšování energetické účinnosti a šetrném zacházení s energetickými zdroji;
- propagovat individuální a národní přínos energeticky úsporných projektů pro občany, zástupce veřejné správy a podnikatele;
- zvýšit informovanost v oblasti inovativních technologií a postupů ke zvýšení efektivnosti užití energie a vyššího užívání obnovitelných a druhotných zdrojů;
- informovat o dostupných podporách energeticky úsporných projektů v rámci existujících programů podpor a dalších možnostech financování;
- informovat veřejnost o existujících energeticky úsporných opatřeních a o dostupných finančních podporách pro realizaci energeticky úsporných projektů v rámci podpor;
- koordinační činnost v oblasti přípravné fáze projektů komunitní energetiky.

Po poskytnutí služby je třeba podepsat Evidenční list.

Kontakty:
Ing. Vladislav Neužil, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., +420 607 916 542
Ing. Veronika Čeparová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., +420 736 249 059
Registrační číslo projektu: 2186000003
Zahájení projektu:             15.11.2022
Ukončení projektu:            31.12.2025
Poskytovatel dotace:         Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Program:                           Národní plán obnovy ČR
Rozpočet:                         150.000,- Kč
 
Tento projekt je financován z prostředků Evropské unie z fondu Next Generation EU.
 
 Plnění projektu v roce 2022 - Připravujeme

Logolink EU MPO NPO

 

 LOGO PODLIPANSKO

kancelář a korespondenční adresa:
MAS Podlipansko, o.p.s.
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu: 438868349/0800

březen 2024
Ne Po Út St Čt So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Log in

create an account