Loading…

Co právě proběhlo a co plánujeme?

aktuality z Podlipanska

Co je nového

Novinky

Učíme (se) o klimatické změně

To, jakým způsobem žáky vzdělávat o klimatické změně skrze místo, kde žijí, si mohla skupina učitelů ze základních i středních škol vyzkoušet ve čtvrtek 24. listopadu v Nymburce. Lektor Jakub Vebr, ze Střediska ekologické výchovy SEVER, v dopolední části představil jedinečnou hru Jak se žije v Podnebíně. Účastníci se při ní mění na zastupitele obce, kterou připravují na měnící se podnebí – povodně, sucha, tropické teploty apod. V obci je nutné zajistit příjemný život a finanční stabilitu. Zastupitelé rozhodují několik roků (hracích kol) o tom, jaká opatření pro svou obec zvolí a kolik do nich budou investovat. Poté sledují, zda jim vybraná opatření pomohla při nepředvídatelných klimatických situacích a jaký to mělo dopad na jejich rozpočet. V odpolední části pak vyrazili pedagogové ven sbírat podklady pro tzv. Klima mapu – nástroj, který učí žáky sledovat, jak konkrétně je obec připravena na klimatické změny. Cílem celého semináře bylo ukázat, jak smysluplně vzdělávat žáky na téma klimatické změny a jak je učit přemýšlet v souvislostech o místě, kde žijí.

Setkání se uskutečnilo v rámci Místních dní pro klima a energii 2022 při projektu Pakt starostů pro klima a energii

 

Rychlá móda a udržitelnost

V neděli 20. listopadu 2022 pořádalo Nymburské kulturní centrum podzimní Bleší trh, na jehož programu se MAS Podlipansko podílelo v rámci Místních dní pro klima a energii 2022 při projektu Pakt starostů pro klima a energii také svým příspěvkem na téma udržitelnosti. Spolu s neziskovou organizací Na mysli a její ředitelkou Viktorií Tenzerovou jsme promítali dokument Fast fashion: Skutečná cena levné módy, který osvětlil, jak velkou měrou se tzv. rychlá móda podílí na znečištění životního prostředí a zdraví lidí. Žijeme na planetě, která je zavalena oblečením. Každý rok se ho prodá téměř 56 milionů tun. V Evropě se dokonce nakupované množství od roku 2000 téměř zdvojnásobilo. Díky levným jednorázovým kouskům můžeme neustále obnovovat svůj šatník. Ale takováto výroba má velmi vysokou ekologickou daň a obrovský dopad na zaměstnance továren, kteří nejsou schopni z vydělané mzdy žít a pracují v otřesných pracovních podmínkách. Jak tedy může každý jednotlivec přispět k udržitelné budoucnosti? Věříme, že Vám toto odpoledne otevřelo pohled na plýtvání kolem nás.

 

Zažádejte si o značku Polabí regionální produkt®

MAS Podlipansko ve spolupráci s Asociací regionálních značek a partnery projektu Krajský úřad Středočeského kraje, MAS Vyhlídky, MAS Zálabí, MAS Mezilesí, MAS Svatojiřský les, MAS Nad Prahou, MAS Střední Polabí, Region Pošembeří, Dolní Pojizeří, Pruh Polabí a Agrární komora

vyhlašuje 27. výzvu k předkládání žádostí o udělení značky POLABÍ regionální produkt®                        

Výrobci potravinářských, řemeslných, přírodních a zemědělských produktů působící v oblasti Polabí mohou předkládat své žádosti o registrovanou značku do 7. 12. 2022.

Značka „POLABÍ regionální produkt®“ byla vytvořena v rámci fungujícího systému regionálních značek, který rozvíjí Asociace regionálních značek, z. s. (ARZ). Bližší informace o systému i regionech se zavedeným systémem regionálního značení viz www.regionalni-znacky.cz. Regionální značka se uděluje výrobkům spotřebního charakteru, přírodním, zemědělským produktům a uměleckým dílům splňujícím certifikační kritéria.

Certifikovat lze např.:

  • Řemeslné výrobky a umělecká díla: např. výrobky ze dřeva, kovu, textilu, slaměné ozdoby, krajky, šperky, keramika, sklo, papírové obaly, upomínkové předměty, nábytek a další
  • Potraviny a zemědělské produkty: např. mléko, sýry, maso, vejce, pečivo, obiloviny, ovoce, zelenina, víno, nápoje (šťávy a mošty), med a další
  • Přírodní produkty: např. lesní plody, léčivé byliny, čaje, extrakty z rostlin pro kosmetické účely, minerální voda a další

Pozn.: Výše uvedený výčet je pouze informativní. Vhodnost výrobku pro získání značky „POLABÍ regionální produkt®“ bude posuzována certifikační komisí individuálně a záměr je dobré předem konzultovat s pracovníky MAS Podlipansko.

Výrobce může žádat o certifikaci konkrétního výrobku nebo jednotně definované skupiny výrobků (soubor výrobků), kde všechny výrobky shodně plní kritéria uvedená v žádosti.

K čemu značka slouží a co výrobcům přinese?

  • PROPAGACI výrobců a jejich tvorby, začlenění do platformy Asociace regionálních značek
  • SPOLUPRÁCI mezi výrobci, předávání zkušeností a praxe
  • ÚČAST na prezentačních a prodejních akcích, trzích, jarmarcích

Bližší informace naleznete v dokumentech: Zásady pro udělování a užívání značky „POLABÍ regionální produkt®“ a Certifikační kritéria pro značku „POLABÍ regionální produkt®“.

Vyplněnou žádost o udělení značky včetně relevantních příloh doručte poštou nebo osobně v pracovních dnech od 8:00 do 16:00 hodin, do 7. 12. 2022 na adresu MAS Podlipansko, o.p.s., Chvalovická 1076, 289 11 Pečky nebo zašlete scan na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Osvěta o klimatické změně a úsporách energií s deváťáky v Pečkách

Po celý listopad mohou žáci ZŠ Pečky v prostorách jídelny shlédnout Výstavu za klima manželů Zamouřilových. V úterý 15. listopadu 2022 jsme v rámci Místních dní pro klima a energii 2022 při projektu Pakt starostů Podlipanska pro klima a energii pořádali k této výstavě debatu s panem Jakubem Zamouřilem, vesmírným inženýrem a členem týmu faktaoklimatu.cz. Žáci se dozvěděli důležité informace o jejím průběhu, seznámili se s neobnovitelnými i obnovitelnými zdroji energie a také s tím, co oni sami mohou osobně v boji s klimatickou změnou dělat. Výstava bude putovní a postupně projde všemi školami partnerů zapojených do projektu.

Implementace Adaptační strategie

"JEDEN KONEC, NOVÝ ZAČÁTEK MNOHA VÝZEV"

V průběhu let 2021 až 2022 byla zpracovávána Adaptační strategie přizpůsobení se změnám klimatu pro území MAS Podlipansko, o.p.s. (dále jen Adaptační strategie), které zahrnuje 57 obcí o celkové rozloze cca 520 km2. Tým odborníků z různých profesí hledal cestu, jak krajinu Podlipanska i jeho obyvatele adaptovat na projevující se negativní projevy změn klimatu. Výsledkem je Adaptační strategie, která se skládá ze 3 částí – analytické, návrhové a implementační. Celá Adaptační strategie je uceleným výchozím materiálem, který nastavuje důležité priority, související dlouhodobé strategické cíle, opatření, ale i konkrétně zaměřené projekty, důležité pro přizpůsobení se negativním projevům změn klimatu (adaptaci) a jejich předcházení (mitigaci). Nyní jsou práce na všech částech Adaptační strategie dokončeny a před námi je ta těžší část. Přenesení vytyčených cílů a opatření do praxe.

Návrhová část Adaptační strategie

Po důkladném zpracování analytické části Adaptační strategie vznikl dokument, který hledá vhodná opatření, jak území Místní akční skupiny Podlipansko, o.p.s. přizpůsobit negativním projevům změn klimatu. Také Vy teď máte možnost si tento dokument pročíst a prohlédnout si ilustrační mapy každé podlipanské obce.

 

Sázíme stromy s Hasiči Nymburk a Ekocentrem Huslík

Věděli jste, že v průběhu své životnosti (100 let) může jediný strom absorbovat až jednu tunu oxidu uhličitého? Jsou to naši velcí pomocníci, a proto má výsadba každého jednotlivého stromu smysl. Hasičům Nymburk se podařilo z Nadace partnerství získat grant na výsadbu 30 stromů v lokalitě Drahelického hřiště a v parku Za Hřbitovem. Sázení proběhlo v sobotu 12. listopadu 2022 v rámci Místních dní pro klima a energii 2022 při projektu Pakt starostů Podlipanska pro klima a energii. MAS Podlipansko zde projekt prezentovalo veřejnosti a obohatilo akci programem od Ekocentra Huslík, nejen pro děti. Připravena byla stezka s kvízem, ve kterém se účastníci dozvěděli spoustu zajímavých faktů o stromech, obecných i konkrétních z lokality Nymburka. Tajenkou byl odhalen název mobilní aplikace Tree Check, která má informačně-vzdělávací charakter a provádí identifikaci druhů stromů pomocí fotografií. Podává také urbanisticko-ekologické informace, například to, jak stromy ve městech ochlazují své okolí odpařováním vody a stíněním před sluncem. Pan Vebr z Ekocentra Huslík připravil také dílničky pro děti a zajímavé publikace. Příjemná byla i společenská část, hasiči doplněna o občerstvení.
Děkujeme všem, kteří i přes podzimní chladné počasí dorazili.

 

Jak na dotaci NZÚ light?

Přečtěte si, jak postupovat při podání žádosti o dotaci z Nové zelené úsporám Light.

Mám nárok na dotaci z NZÚ light?

Ověřte si, zda vaše domácnost spadá do kategorie oprávněných žadatelů o dotaci z NZÚ light. Jste vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, nebo trvale obývané rekreační stavby? Jsou všichni členové vaší domácnosti příjemci starobního důchodu nebo invalidního důchodu 3. stupně, nebo vaše domácnost pobírala v období od 12. 9. 2022 příspěvek na bydlení? Pokud splňujete tyto předpoklady, můžete si zažádat o dotaci.

Kdy si mám žádost podat?

Příjem žádostí se otevře 9. ledna 2023.

Co budu potřebovat k žádosti?

Dříve, než podáte žádost, pořiďte si fotografie míst, která budete chtít změnit – původní okna, dveře, nezaizolovanou střechu apod. Tuto fotodokumentaci pak přiložíte k žádosti. Dále budete potřebovat Odborný posudek navrhovaných opatření, který vám zdarma vypracují zástupci MAS nebo EKIS a M-EKIS.

Připravte si jakýkoliv doklad potvrzující vlastnictví bankovního účtu – může to být třeba poslední výpis z účtu, na kterém bude uvedeno vaše jméno, nebo smlouva s bankou o zřízení bankovního účtu.

K žádosti budete též potřebovat potvrzení prokazující čerpání důchodu nebo příspěvku na bydlení.

K podání žádosti budete potřebovat elektronickou identitu. Jak postupovat při zřízení elektronické identity i při podání žádosti zjistíte v tomto návodu.

Po dokončení prací musíte předložit Zprávu o provedených opatřeních a fotografie realizovaných opatření.

Jak získám odborný posudek?

Je potřeba si předem telefonicky nebo e-mailem dohodnou osobní schůzku s zástupcem MAS na které ho s Vámi vypracuje.

Jak získám zprávu o provedených opatřeních?

Je potřeba si předem telefonicky nebo e-mailem dohodnou osobní schůzku s zástupcem MAS na které ho s Vámi vypracuje.

 

Pro bližší informace můžete navštivte stránky Programu Ministerstva životního prostředí administrovaného Státním fondem životního prostředí ČR zaměřeným na úspory energií v rodinných a bytových domech. Odkaz zde.

 

Pokud plánujete využít možnost nové dotace Nová Zelená Úspora Light (NZÚ Light), můžete nás kontaktovat na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. či na tel. čísle 724 050 407, a to v pracovní dny od 8:30 do 16:00.
I pro nás je tato výzva nová, proto Vás prosíme o shovívavost. Věříme, že společně dosáhneme zdárného cíle.

logolink-eu-map-sfzp

    

 

 

 

 LOGO PODLIPANSKO

kancelář a korespondenční adresa:
MAS Podlipansko, o.p.s.
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu: 438868349/0800

září 2023
Ne Po Út St Čt So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Log in

create an account