Loading…

Co právě proběhlo a co plánujeme?

aktuality z Podlipanska

22 projektů ve 2. výzvě MAS - PRV

Ve středu 23. 5. 2018 skončil příjem žádostí o dotaci v rámci 2. výzvy MAS Podlipansko pro programový rámec Program rozvoje venkova Strategie komunitně vedeného místního rozvoje „Společně 2014+“. Výzva byla vyhlášena pro všech 9 Fichí (opatření). Zájem byl o 4 z nich. Největší zájem byl ve Fichi 3.3 Drobní podnikatelé (podpora nezemědělských činností). Bylo přijato celkem 22 žádostí o dotaci v celkové výši výdajů 29,5 mil. Kč. Požadovaná dotace činí 11,5 mil. Kč. Podrobnosti jsou uvedeny v tabulce Seznam přijatých žádostí, která je zveřejněna níže a také u každé Fiche v Archivu výzev v sekci Dokumenty.
V současné době procházejí žádosti o dotaci procesem kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti a žadatelé budou vyzváni k doplnění žádosti či požadovaných dokumentů. Následně bude veškerá dokumentace předána Výběrové komisi MAS-P, která provede věcné hodnocení (bodování) projektů.  Výběr projektů dle jejich pořadí v závislosti na alokaci finančních prostředků provede Rada MAS-P. Které projekty budou ze strany MAS vybrány k podpoře bude zřejmé na přelomu června a července. Následně budou projekty předány SZIF do finálního schvalovacího procesu.

Ing. Kateřina Pospíšilová, Ph.D
projektová manažerka PRV

 

 LOGO PODLIPANSKO

kancelář a korespondenční adresa:
MAS Podlipansko, o.p.s.
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu: 438868349/0800

říjen 2018
Ne Po Út St Čt So
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Log in

create an account