Loading…

Co právě proběhlo a co plánujeme?

aktuality z Podlipanska

Exkurze nejen po realizacích krajinářských opatření

V pondělí 7. listopadu 2022 jsme pořádali exkurzi po realizacích krajinářských opatření po komplexních pozemkových úpravách v k.ú.Dvory u Nymburku. Příjemným odpolednem zalitým podzimním sluncem nás provázel Ing. Zdeněk Jahn, CSs., vedoucí Pobočky Nymburk Státního pozemkového ústavu (SPÚ) a majitel pozemků pan Vladimír Pokorný. Celá revitalizace vodního toku Liduška se vznikem tůní a mokřadů je vzácným příkladem spolupráce úřadů a vlastníků pozemků, kteří se dobře starají o půdu a přírodu, která je živí. Byla vytvořena biocentra s vodními plochami, kde hnízdí nejen divoké kachny a labutě, ale také volavky popelavé, husnice nilské a drobné zpěvné ptactvo. V tůních se prohání kapři. Vybudovány byly nové travnaté polní cesty s doprovodnou zelení, vytěžená zemina byla ponechána v místě a vytvořila tzv.zemníky, zelené kopce. Najdete zde také zajímavou výsadbu do tvaru loga zemědělské společnosti majitelů pozemku. Celkově práce probíhaly postupně v letech 2006-2019 a výsledná oáza klidu plní nejen funkci krajinnou a vodohospodářskou, ale také doplňkovou rekreační a estetickou. Shlédli jsme i další počiny SPÚ - vysázený biokoridor a novou polní cestu s doprovodnou zelení. Zajímavou doplňkovou částí exkurze byla prohlídka fotovoltaické elektrárny s instalovaným výkonem cca 500kWp, během které nám pan Radek Holub poskytl informace jak o její realizaci, tak o problematice jejího současného provozu. Zmíněno bylo i téma komunitní energetiky. Na závěr po přejezdu do Nymburku, odprezentoval Ing. Jahn vybrané projekty SPÚ, pobočky Nymburk, v celém jeho území. MAS Podlipansko děkuje za spolupráci a bude se těšit na další v následujících letech.

 

 LOGO PODLIPANSKO

kancelář a korespondenční adresa:
MAS Podlipansko, o.p.s.
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu: 438868349/0800

květen 2024
Ne Po Út St Čt So
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Log in

create an account