Loading…

Co právě proběhlo a co plánujeme?

aktuality z Podlipanska

Rada MAS-P schválila k podpoře žádosti o dotaci PRV ze 7. výzvy

Ve čtvrtek 15. 6. 2023 schválila Rada MAS-P k podpoře žádosti o dotaci předložené v rámci 7. výzvy MAS Podlipansko – Program rozvoje venkova. Výzva byla vyhlášena pro oblasti podpory: Finalizace produkce, Drobní podnikatelé (v nezemědělských činnostech) a Občanská vybavenost na venkově.

Přijali jsme celkem 16 žádostí o dotaci. Po kontrole přijatelnosti a formálních náležitostí postoupily všechny žádosti do věcného hodnocení, které provedla Výběrová komise MAS dne 31. 5. 2023 – tzn. že došlo k obodování projektů dle preferenčních kritérií a ke stanovení pořadí projektů v jednotlivých fichích (oblastech podpory). V případě shodného počtu bodů bylo pořadí určeno dle předem stanoveného postupu uvedeného v textu 7. výzvy. Rada MAS pak s ohledem na finanční alokace vypsané pro jednotlivé fiche ve výzvě provedla výběr projektů k podpoře. Rada MAS-P využila postupů předem definovaných v textu výzvy tak, aby mohlo být uspokojeno maximum žádostí o dotaci. Po přesunech alokace mezi fichemi a navýšení alokace výzvy pro podporu hraničního projektu je rozhodnutím Rady MAS-P ve výzvě PRV - č. 7 podpořeno celkem 15 žádostí o dotaci. Na jeden projekt se i tak bohužel nedostalo. 

V dalším kroku budou žádosti o dotaci předány k závěrečné kontrole nadřízenému orgánu – SZIF. Kompletní seznam žádostí o dotaci vybraných/nevybraných k podpoře včetně bodového zisku naleznete v příloze.

Ing. Kateřina Pospíšilová, Ph.D

projektová manažerka PRV

 

 LOGO PODLIPANSKO

kancelář a korespondenční adresa:
MAS Podlipansko, o.p.s.
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu: 438868349/0800

březen 2024
Ne Po Út St Čt So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Log in

create an account