Loading…

Co právě proběhlo a co plánujeme?

aktuality z Podlipanska

Přijali jsme 3 projekty do výzvy Komunitní centra

MAS Podlipansko přijalo do 3. Výzvy IROP, zaměřené na komunitní centra, celkem 3 projekty v celkové výši způsobilých výdajů 8,998 mil. Kč. Výzva je zaměřená na oblast 1.4 c) Komunitní centra a má přispět k rozvoji komunitních center bez sociální služby. Projekty jsou zaměřené na rekonstrukce, úpravy objektů, zajištění vybavení a zázemí pro poskytování aktivit a provozu komunitních center, případně pro nákup budov.
Co bude nyní dál probíhat a čemu je nutné jednotlivé projektové žádosti podrobit? Jako první přijde na řadu kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti dle předem stanovených kritérií. Každou žádost budou hodnotit 2 hodnotitelé, nezávisle na sobě. V případě, že bude nějaký dokument nedostatečný, či nedoložený, bude žadatel vyzván k doplnění. Toto lze provést maximálně dvakrát u každé žádosti a napravitelných kritérií.  O výsledku tohoto hodnocení budou žadatelé informováni přes MS2014+.
Další Věcné hodnocení (bodování) jednotlivých žádostí provádí Výběrová komise MAS – P. Projekt splní podmínky pro financování, pokud obdrží ve výzvě stanovený minimální počet bodů a ten je stanoven na 50 bodů.  Každý projekt bude hodnocen minimálně 2 členy výběrové komise. Podrobný postup hodnocení je popsán v Interních postupech pro IROP a najdete jej na našich stránkách http://podlipansko.cz/pro-zadatele-o-dotace2/dotacni-vyzvy-mas/44-irop/49-1-4-komunita/72-1-4-c-infrastruktura-komunitnich-center/53-infrastruktura-komunitnich-center

Kateřina Hejduková

Projektová manažerka MAS Podlipansko

 

 LOGO PODLIPANSKO

kancelář a korespondenční adresa:
MAS Podlipansko, o.p.s.
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu: 438868349/0800

březen 2019
Ne Po Út St Čt So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Log in

create an account