Nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro území MAS PODLIPANSKO na období 2021–2027 IN 2021+ vyhlašuje 2. výzvu k předkládání projektových záměrů v rámci
OPERAČNÍHO PROGRAMU TECHNOLOGIE A APLIKACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2021–2027 s názvem „2. Výzva Technologie pro MAS Podlipansko “ VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP: Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I.

Název a číslo výzvy: 2. Výzva Technologie pro MAS Podlipansko

Datum a čas vyhlášení výzvy: 22.5.2024 ve 14 hodin
Datum zahájení zpřístupnění formuláře žádosti: 22.5.2023 ve 14 hodin
Datum ukončení příjmu žádostí: 27.6.2024 ve 14 hodin

Alokace výzvy MAS: 1 928 870 Kč

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 250 000 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 000 000 Kč

Podporované aktivity:

Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení.

Jedná se o následující aktivity:

 1. Robotizace, automatizace, digitalizace ve smyslu implementace výrobních a nevýrobních technologií v podniku, prostřednictvím jejichž nákupu dojde k integraci robotizované manipulace (manipulátory, robotické ruky, automatické sklady, dopravníky, automatické zásobníky nástrojů atd.), automatizace vnitřních výrobních či nevýrobních procesů podniku za využití počítačových systémů (komunikační API, systémová automatizace atd.) a digitalizace vnitropodnikových procesů či vývoje produktu (CAD/CAM, systémy skladového hospodářství – WMS, EDI, ERP, MES, MIS, APS, nadstandardní moduly již implementovaných podnikových IS atd.), které vytvoří funkční propojený celek umožňující efektivnější řízení výroby a dalších vnitropodnikových procesů spolu s celkovým chodem podniku.
 2. Web, e-shop a cloudové služby ve smyslu pořízení moderních webových stránek s internetovým obchodem, který bude integrovaný se skladovým hospodářstvím (případně s jinými systémy poskytujícími data o výrobě, termínu dodání atd.), nebo pronájmu služeb či programů, které umožňují přístup k výpočetním zdrojům (např. vizualizační platformy, výpočetní kapacita pro komplikované operace a další, nejedná se však o cloud ve smyslu úložiště) prostřednictvím internetu
 3. Komunikační a identifikační Infrastruktura výpočetní techniky ve smyslu zajištění vnitropodnikové konektivity (aktivní a pasivní prvky sítě, komunikační převodníky, instalační materiál atd.) a související zajištění kybernetické bezpečnosti (náklady na opatření zabezpečení IT), případně implementace technologií sloužících pro identifikaci prvků systému (stroje, nástroje, výrobky, materiál či pracovníci) prostřednictvím pořízení potřebných zařízení (např. čárové či QR kódy, čtečky, RFID, CCID, přenosné 3 terminály/tablety atd.), nebo zajištění IT vybavení potřebného pro bezvadný provoz a implementaci nových systémů.

Výběrem jedné nebo více z předchozích aktivit musí dojít k naplnění podmínek výrazného posunu v dané oblasti, a to zejména tím, že bude pro žadatele znamenat nové či rozšířené řešení. Pouhá realizace některé z výše uvedených aktivit sama o sobě výrazný posun nevytvoří. Technologie musí být napojena na vnitropodnikový systém, skladové hospodářství, e-shop, cloudové řešení apod. U výrobních technologií je předpoklad, že bude doplněno nějakou automatickou obslužnou jednotkou, která nahradí lidskou práci.

Blíže Příloha č.4   https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/aktivity/technologie/2023/7/Priloha-c--4---Pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-z-OP-TAK---zvlastni-cast_cervenec-2023.pdf

Nepodporované oblasti podnikání:

 • Výroba, zpracování a uvádění tabáku a tabákových výrobků na trh
 • Zemědělství, lesnictví a rybářství (CZ-NACE A)
 • Telekomunikační činnosti (CZ-NACE J.61.0)
 • Peněžnictví a pojišťovnictví CZ-NACE K)
 • Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti (CZ-NACE N.82.0)
 • Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří (CZ-NACE R.92.0)

Blíže Příloha č.6 https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/aktivity/technologie/2023/4/Priloha-c--6---Nepodporovane-kategorie-CZ-NACE.pdf

Některé nepodporované aktivity a nezpůsobilé výdaje:

 1. stavební práce;
 2. prostá obnova majetku
 3. pořízení kolových a pásových vozidel a kolových a pásových strojů včetně příslušenství,
 4. pořízení kancelářského nábytku a vybavení, regálů
 5. pořízení repasovaných strojů a zařízení;
 6. DPH g) Výdaje vzniklé nebo uhrazené před datem přijatelnosti projektu

Blíže Příloha č.2 https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/aktivity/technologie/2023/7/Priloha-c--2---Vymezeni-zpusobilych-vydaju_cervenec-2023.pdf

Území realizace: Území MAS vymezené ve schválené Strategii CLLD IN 2021+ MAS Podlipansko o.p.s. https://podlipansko.cz/dokumenty-ke-strategii/325-obdobi-2021-2027

Oprávnění žadatelé:

Žadatel je malý a střední podnik podle definice v Příloze I Nařízení Komise (EU) č. 651/2014, obecné nařízení o blokových výjimkách;

Žadatel o podporu/projekt musí ke dni podání Žádosti o podporu splňovat podmínky stanovené Výzvou ŘO Viz Text-vyzvy_Technologie-pro-MAS-_CLLD_-_-vyzva-I-_cervenec-2023.pdf (mpo.cz) str. 5 a dále.

Další informace:
Kompletní informace k této výzvě naleznete v dokumentu Výzvy MAS PODLIPANSKO OP TAK v záložce DOKUMENTY.

Přílohy Výzvy: (viz záložka DOKUMENTY)

 • Příloha č. 1 - Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti ze strany MAS
 • Příloha č. 2 - Kritéria věcného hodnocení MAS
 • Příloha č. 3 - Formulář Podnikatelského záměru - odevzdává se na MAS
 • Příloha č. 4 – Prohlášení o velikosti podniku - odevzdává se na MAS
 • Příloha č. 5 – Formulář prověření zásady DNSH - odevzdává se na MAS
 • Příloha č. 6 - Interní postupy pro posouzení souladu projektových záměrů se strategií MAS

Společné přílohy:

Společné přílohy výzvy jsou k dispozici na webu ŘO OP TAK https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-apodpora-podnikani/optak-2021-2027/aktualni-informace/spolecne-prilohy-aktivit-op-tak--267118/

Kontakty pro poskytování informací:
Ing. Markéta Pošíková,
ředitelka MAS Podlipansko, o.p.s.,
tel. 602 57 82 97, info@podlipansko.cz

Upozorňujeme, že z důvodu souladu se strategií CLLD je nezbytné každou žádost konzultovat!

Konzultace k této výzvě budou individuální po předchozí telefonické či e-mailové domluvě!


Notice: Undefined property: stdClass::$cwgallery in /var/www/clients/client2/web25/web/components/com_cwcourses/views/cwcourse/tmpl/default.php on line 217

 

 LOGO PODLIPANSKO

kancelář a korespondenční adresa:
MAS Podlipansko, o.p.s.
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu: 438868349/0800

červenec 2024
Ne Po Út St Čt So
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Log in

create an account