MAS Podlipansko, o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „MAS Podlipansko na období 20212027“ oznamuje Změny v 1. Výzvě k předkládání projektových záměrů z Integrovaného regionálního operačního programu Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu.

Popis změny: Posunutí termínu a času ze dne 30. 11. 2023 z 14,00 hod. na 9. 1. 2024 na 14,00 hod.

MAS Podlipansko, o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „MAS Podlipansko na období 20212027“ vyhlašuje 1. Výzvu k předkládání projektových záměrů z Integrovaného regionálního operačního programu Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu.

Číslo a název výzvy: 1. Výzva MAS Podlipansko - 1.1 Doprava - Investice zvyšující bezpečnost v dopravě

Místní akční skupina Podlipansko, o.p.s. se sídlem Tř. Jana Švermy 141, 28911 Pečky, IČ: 27408507 jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje "MAS Podlipansko na období 2021–2027“ vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programus názvem "1. Výzva MAS Podlipansko – 1.1 Doprava - Investice zvyšující bezpečnost v dopravě" ve vazbě na 60. Výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 DOPRAVA - SC 5.1 (CLLD)

Datum a čas vyhlášení výzvy:       10. 10. 2023 ve 14 hodin
Datum zahájení zpřístupnění formuláře žádosti:    10. 10. 2023 ve 14 hodin
Datum ukončení příjmu žádostí:   9. 1. 2024 ve 14 hodin

Alokace výzvy: 9 000 000,- Kč

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:      500 000,- Kč
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu:  3 000 000,- Kč

Příklady podporovaných aktivit:

Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu
- výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy

Územní realizace:

Místo realizace se musí nacházet na území MAS Podlipanska vymezeném ve schválené strategii CLLD. Výdaje spojené s realizací projektu za hranicemi území MAS jsou nezpůsobilé.

Oprávnění žadatelé:

  • kraje
  • obce
  • dobrovolné svazky obcí
  • organizace zřizované nebo zakládané kraji
  • organizace zřizované nebo zakládané obcemi
  • organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí

Cílové skupiny:

Obyvatelé a subjekty působící na území působnosti MAS se schválenou strategií CLLD a návštěvníci území působnosti MAS se schválenou strategií CLLD:
- obyvatelé měst a obcí
- návštěvníci
- dojíždějící za prací a službami
- uživatelé veřejné dopravy
- podnikatelské subjekty
- instituce veřejné správy
- NNO

Forma a způsob podání Projektového záměru:

Vyplněný Projektový záměr, podepsaný oprávněnou osobou bude doručen do data stanoveného výzvou, spolu s přílohami do DATOVÉ SCHRÁNKY MAS Podlipanska
ID: hiusthz

Do datové schránky lze zasílat přílohy do velikosti 20 MB. Větší přílohy lze zaslat přes úschovnu, spolu se záměrem na email: kourimsko@podlipansko.cz. Odesláním Projektového záměru vyjadřuje žadatel, že uvedené údaje jsou pravdivé ke dni podání záměru.

Úplné znění tého výzvy a další důležité informace o výzvě se dočtete v záložce DOKUMENTY.

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce naleznete zde

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce naleznete zde.

Interní postupy IROP naleznete zde.

Své projektové záměry doporučujeme předem konzultovat.

Seminář pro žadatele se uskuteční 2. 11. 2023 v Městské knihovně Svatopluka Čecha v Pečkách od 15:30 do 17:15 hodin.

Hlásit se můžete do 1. 11. 2023 na e-mail: kourimsko@podlipansko.cz

Kateřina Hejduková - Projektová manažerka IROP

e-mail: kourimsko@podlipansko.cz
tel. 725 103 648


Notice: Undefined property: stdClass::$cwgallery in /var/www/clients/client2/web25/web/components/com_cwcourses/views/cwcourse/tmpl/default.php on line 217

 

 LOGO PODLIPANSKO

kancelář a korespondenční adresa:
MAS Podlipansko, o.p.s.
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu: 438868349/0800

červen 2024
Ne Po Út St Čt So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Log in

create an account