MAS Podlipansko, o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „MAS Podlipansko na období 20212027“ vyhlašuje 3. Výzvu k předkládání projektových záměrů z Integrovaného regionálního operačního programu Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V ve vazbě na 61. Výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 Hasiči - SC 5.1 (CLLD)

Číslo a název výzvy: 3. Výzva MAS Podlipansko - 1.2 Podpora jednotek SDH obcí

Datum a čas vyhlášení výzvy:       7. 12. 2023 ve 14 hodin
Datum zahájení zpřístupnění formuláře žádosti:    7. 12. 2023 ve 14 hodin
Datum ukončení příjmu žádostí:   28. 3. 2024 ve 14 hodin

Alokace výzvy: 9 000 000,- Kč

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:      130 000,- Kč
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu:  3 000 000,- Kč

Příklady podporovaných aktivit:

Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V

  • výstavba a rekonstrukce požárních zbrojnic
  • pořízení požární techniky, věcných prostředků požární ochrany
  • vybudování a revitalizace umělých vodních požárních nádrží v obcích

Územní realizace:

Místo realizace se musí nacházet na území MAS Podlipansko, o.p.s. vymezeném ve schválené strategii CLLD. Výdaje spojené s realizací projektu za hranicemi území MAS jsou nezpůsobilé.

Forma a způsob podání Projektového záměru:

Vyplněný Projektový záměr, podepsaný oprávněnou osobou bude doručen do data stanoveného výzvou, spolu s přílohami do DATOVÉ SCHRÁNKY MAS Podlipanska ID: hiusthz

Do datové schránky lze zasílat přílohy do velikosti 20 MB. Větší přílohy lze zaslat přes úschovnu, spolu se záměrem na email: kourimsko@podlipansko.cz. Odesláním Projektového záměru vyjadřuje žadatel, že uvedené údaje jsou pravdivé ke dni podání záměru.

Úplné znění tého výzvy a další důležité informace o výzvě včetně příloh naleznete v záložce DOKUMENTY.

Oprávnění žadatelé:

Obce, které zřizují jednotky sboru dobrovolných hasičů zařazené do kategorie jednotek požární ochrany II, III a V (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů)

Kontakty – konzultace MAS:

Kateřina Hejduková - Projektová manažerka IROP
email: kourimsko@podlipansko.cz
tel.: 725 103 648
 
Seminář pro žadatele se uskuteční v úterý 16. ledna 2024 od 16:00 do 18:00 hodin v KD Pečky (Tř. Jana Švermy 255). Bližší informace v přiložené POZVÁNCE v záložce DOKUMENTY.
Hlásit se můžete do 15. 1. 2024 na e-mail: kourimsko@podlipansko.cz

Informace a konzultace CRR

Pro řešení konkrétních dotazů k projektům plánovaným k předložení do výzvy je žadatelům zpřístupněn konzultační servis dostupný na adrese https://www.crr.cz/irop/konzultacni-servis-irop/ .

Notice: Undefined property: stdClass::$cwgallery in /var/www/clients/client2/web25/web/components/com_cwcourses/views/cwcourse/tmpl/default.php on line 217

 

 LOGO PODLIPANSKO

kancelář a korespondenční adresa:
MAS Podlipansko, o.p.s.
Chvalovická 1076
289 11 Pečky

Datová schránka ID: hiusthz

IČ: 27408507
č.účtu: 438868349/0800

červen 2024
Ne Po Út St Čt So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Log in

create an account